Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jaroslav Holý. § 55 odst. 6 KatZ: „Na základě údajů katastru se poskytuje služba sledování změn v katastru zajišťující informování vlastníků a jiných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jaroslav Holý. § 55 odst. 6 KatZ: „Na základě údajů katastru se poskytuje služba sledování změn v katastru zajišťující informování vlastníků a jiných."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jaroslav Holý

2 § 55 odst. 6 KatZ: „Na základě údajů katastru se poskytuje služba sledování změn v katastru zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.“ § 16 odst. 1 KatZ: „O vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje, nejpozději den poté, co ke změně došlo, vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného … mají-li zřízenu službu sledování změn v katastru, informuje prostřednictvím této služby.“

3 § 19 a 20 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí úplata podle přílohy č. 9 vyhlášky

4  OS, který je k nemovitostem v katastru zapsán jako  vlastník (vztahuje se i na duplicitní zápis vlastnictví, právo hospodaření, přídatné spoluvlastnictví),  zástavní nebo podzástavní věřitel,  oprávněný z věcného břemene,  oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo  oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř.

5  K nemovitostem jsou poskytovány informace o  vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (informace o plombě podle § 16 odst. 1 KatZ),  provedení vkladu,  provedení záznamu,  zápisu poznámky (včetně poznámky k OS).  V rámci sledování změn údajů o řízení jsou poskytovány údaje o významných úkonech katastrálního úřadu v řízeních, jichž je OS účastníkem. Sledování změn řízení se poskytuje pouze webovou službou.

6  ČÚZK zasílá informace:  elektronickou poštou,  do datové schránky,  SMS (sledování nemovitostí) nebo  webovou službou (i sledování neukončených řízení V a Z – zápis operací do řízení, vložení účastníka do řízení).

7  Dle počtu nemovitostí, ke kterým má uživatel zapsáno vlastnictví nebo JPV  Nemovitosti, ke kterým má OS uvedené právní vztahy, jsou automaticky zařazovány ke sledování. Není umožněn jejich výběr. Seznam je možné prohlížet ve webové aplikaci.  0 – 20 sledovaných nemovitostí: jednorázový poplatek 200 Kč,  21 a více sledovaných nemovitostí: 10 Kč za nemovitost a rok.

8  Maximální výše úplaty činí 500 000 Kč.  Při poskytování informací o sledovaných nemovitostech a řízeních webovou službou se úplata snižuje o 20 %.  ČÚZK zašle 30 dnů před koncem období sledování uživateli výzvu k zaplacení úplaty za poskytování služby pro následující období, a to na kontaktní údaje sdělené uživatelem za účelem správy zákaznického účtu.

9  v hotovosti na katastrálním úřadě  bezhotovostně, na základě výzvy k platbě

10  Žádost o poskytnutí služby sledování změn se podává ČÚZK  prostřednictvím webové aplikace (nutná DS) nebo  písemně na adresu ČÚZK nebo  osobně prostřednictvím KÚ.

11  OS musí mít DS  Do WA žadatel povinně zadá tyto údaje:  FO: Rodné číslo, ID DS  PO: IČO, ID DS  typ služby (1 - poskytování přes SMS, email, DS; 2 – přes WS, pro sledování změn řízení)  kontaktní údaje pro zasílání administrátorských zpráv,  kontaktní údaje pro zasílání notifikačních zpráv  fakturační adresa, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla společnosti  výpočet ceny, zaslání přístupových údajů do DS  uhrazení ceny zákazníkem – poté se služba aktivuje

12

13

14 Při prvním přihlášení změnit heslo!

15

16  Žádost v listinné podobě se podává na tiskopisu Úřadu, jehož vzor je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.  Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

17  OS nemusí mít DS.  Při osobním podání žádosti ověří katastrální úřad totožnost žadatele, aplikace provede automatické navázání na OS z ISKN.

18

19  Správa účtu prostřednictvím WA (není nutné mít DS).  Zrušení služby:  OS prostřednictvím webové aplikace,  zánikem OS (např. úmrtí FO),  nezaplacení úplaty za následující období sledování.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 jaroslav.holy @cuzk.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jaroslav Holý. § 55 odst. 6 KatZ: „Na základě údajů katastru se poskytuje služba sledování změn v katastru zajišťující informování vlastníků a jiných."

Podobné prezentace


Reklamy Google