Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVENTARIZACE MAJETKU k

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVENTARIZACE MAJETKU k"— Transkript prezentace:

1 INVENTARIZACE MAJETKU k 31.12.2014

2 Program: změny v aktuální verzi rekapitulace postupů
Legislativa a změny po Evidence objektů ENO, změny v aktuální verzi rekapitulace postupů Evidence objektů ENO prakticky v aplikaci

3 Cíl Provést inventuru majetku splnit požadavky legislativy / auditora
prokazatelně inventarizovat všechny položky majetku snadno porovnat s účetnictvím výsledky inventury bezpečně uložit záznamy inventury i výsledné dokumenty kdykoli snadno dohledat a zobrazit/vytisknout

4 Nástroj aplikace ENO - Evidence (nemovitých) objektů verze 3.14
v rámci uceleného řešení informačního systému organizací veřejné správy

5 ENO – evidence objektů evidence identifikačních a klasifikačních údajů
(včetně CZ-CC, CZCPA, Druh pozemku) evidence o existenci v Základních registrech (RUIAN) evidence o existenci v Katastru nemovitostí (KN / REN) evidence vlastnických vztahů a majetkových omezení k nemovitosti z podkladů katastru nemovitostí - vlastnictví, správa, věcné břemeno, zástavní právo, ...

6 ENO – evidence objektů evidence Inventárních čísel
přiřazení Třídy majetku, Odpisové skupiny, .. evidence majetkových pohybů (nabytí, zhodnocení, pozbytí) s odkazem na příslušné listiny a smlouvy ceny v rozlišení dle účetní metodiky evidence přidělení majetku Evidenční jednotce / Inventárnímu místu

7 Doporučené kontroly před provedením inventury ověření/potvrzení o existenci objektu v základních registrech (RUIAN) - vyplněn příznak ztotožnění XRN ověření/potvrzení o existenci v Katastru nemovitostí (KN) prostřednictvím aplikace REN (Registr nemovitostí) - vyplněn příznak ztotožnění REN, ID v REN/KN soulad evidovaných údajů v ENO a KN, doložení vlastnických práv k nemovitostem Hromadné porovnání ENO – REN Tisky výpisů z LV z REN

8 Doporučené kontroly funkce Hromadné porovnání s REN
před provedením inventury funkce Hromadné porovnání s REN Objekty (v majetku) navíc v ENO Objekty (v majetku organizace) navíc v REN Objekty v ENO i REN Podíl ve vlastnictví právní vztah Vlastnické právo (30) pro organizaci dle IČO Podíl ve správě - právní vztah typu „správa“ (95, 94, ..) pro organizaci dle IČO Věcné břemeno Druh pozemku

9 Doporučené kontroly - před provedením inventury
zaevidovány všechny majetkové pohyby spadající do období (nabytí, zhodnocení, pozbytí) s odkazem na příslušné listiny a smlouvy ...k okamžiku inventury by měly být vyřízeny všechny Nezpracované změny všechny položky v majetku mají nenulovou cenu položky vyřazené z majetku mají cenu = 0,- Kč všechny položky majetku jsou přiděleny Evidenční jednotce všechny položky majetku mají určenou správnou Třídu majetku všechny položky majetku mají aktivní inventární číslo

10 Nastavení pro inventuru v ENO
povinné objekt není blokován blokované objekty nevstupují do inventury objekt je v majetku organizace je vyplněna Pořizovací cena evidenční objektu je vyplněna Účetní jednotka je vyplněna Evidenční jednotka vyplněná Účetní jednotka je v souladu s UJ přiřazenou Evidenční jednotce dle číselníku Účetní a Evidenční jednotka jsou v seznamu Účetních a Evidenčních jednotek inventury

11 Nastavení pro inventuru v ENO
volitelné v konfiguraci povinné vyplnění údajů OKEČ a NACE, povinné vyplnění CZ-CC pro budovy a stavby kontrola nenulové ceny Nekontrolovat Upozornění Striktní kontrola

12 Provedení inventury v ENO
Založení inventury Inventura položek majetku (funkce Hromadná inventura) Tiskové výstupy (Inventurní soupisy) Kontrola proti účetní evidenci Opravy v evidenci Opravná inventura na změněných položkách (funkce Hromadná inventura) Uzavření inventury Finální tiskové výstupy – Inventurní soupisy Archivace Inventurních soupisů

13 1. Založení inventury v ENO
- založení do číselníku Inventur - pro Inventarizační místo (Evidenční jednotku) parametry pro Inventurní soupis Nadpis Prohlášení Pokud není v číselníku založena inventura > nelze inventarizovat, tj. vytvářet položky inventury

14 2. Funkce Hromadná inventura v ENO
Zobrazení všech položek k inventarizaci Funkce Hromadná inventura Inventarizace majetkových údajů Inventarizace přidělení HM Inventura v ENO = odkopírování majetkových údajů do záznamu inventury

15 3. Tiskové výstupy inventury v ENO
Výstupy pro inventuru dle Evidenční jednotku - soupis inventarizovaného majetku za Evidenční jednotku, v rozlišení souhrnná nebo detailová, s volbou třídění položek. Sestavu lze vytisknout nástrojem Výstupy pro inventuru dle EJ, nebo v rámci univerzálního nástroje Inventurní soupis Výstupy pro inventuru dle Lokality - soupis inventarizovaného majetku podle Vztahu k majetku a v rámci Lokalit Sestavu lze vytisknout nástrojem Výstupy pro inventuru dle Lokality, nebo v rámci univerzálního nástroje Inventurní soupis Inventurní soupis obecný parametrizovaný soupis veškerého inventarizovaného majetku podle zvoleného třídění - Inventurní soupis za Třídu majetku/Typ objektu, Inventurní soupis hmotného majetku dle přidělení (pro OJ/Osobu / Budovu / Místnost) Sestavu lze vytisknout nástrojem Inventurní soupis

16 Tisk výstupu inventury v ENO
Seznam objektů – funkce Akce/Tisk/Inventurní soupis Inventurní soupis – funkce Inventurní soupis - Inventura < > - Sumární / Detailová - Soupis majetku pro EJ - Typ objektu - EJ: Evidenční jednotka - Vybraná a podřízené - Ceny: Pořizovací cena evidenční - lze rozhodnout o tisku patičky

17 4. Kontrola proti účetní evidenci
Dle souhrnného inventurního soupisu Výsledné počty a součty, členění dle metodiky (EJ, Třída majetku) v ENO, s využitím přehledů a filtrování Inventurní soupis > vyhledat záznamy inventury pro inventuru a Evidenční jednotku /Třídu majetku … Seznam objektů > vyhledat objekty, které nemají záznam inventury Patička: Počet záznamů, Součet

18 Doporučené kontroly - po provedením inventury v ENO
výsledné součty v inventuře musí být v souladu s účetnictvím Inventurní soupis (vytištěná sestava) Seznam položek inventury, počet/součet v patičce seznamu ověření, že byly inventarizovány všechny objekty, které jsou evidovány pro Účetní jednotku / Evidenční jednotku / které jsou v majetku které mají nenulovou cenu ...

19 5. Opravy v evidenci 6. Opravná inventura Oprava v ENO:
V případě zjištěného nesouladu evidence vs. účetnictví > oprava Oprava v ENO: Evidence chybějících položek, zařazení do majetku Vyřazení položek, které již nejsou v majetku Změna ocenění – zhodnocení/znehodnocení, přecenění Změna třídy majetku, … 6. Opravná inventura - opakované provedení funkce Hromadná inventura - pro opravované objekty - smazání záznamu inventury (detail objektu / záložka Inventury) - pro dodatečně vyřazené objekty

20 8.Finální tiskové výstupy – Inventurní soupisy
7. Uzavření inventury Uzavření inventury v číselníku inventur 8.Finální tiskové výstupy – Inventurní soupisy Vytištění Inventurních soupisů, data již jsou v souladu s účetnictvím 9. Archivace Inventurních soupisů - Naskenování podepsaných Inventurní soupisů a ostatních dokumentů inventury - Uložení dokumentů (pdf) v ENO k inventuře a inventarizačnímu místu (EJ)

21 Další novinky v ENO Slučování duplicitních objektů – rozšíření možností kopírování Číslování jednotek dle KN Majetkové změny – možnosti nastavení Povinných údajů ve změně Aktualizovatelných údajů ve změně (po uložení) Hromadná editace změn – přes různé typy Číselník inventur Zrušen Typ inventury (jedna společná) Parametry pro tisk Zadání tisku – ceny na sestavě Tabulka 8: Inventurní soupis / Sumární / Soupis majetku pro evidenční jednotku Vlastník: Hlavní město Praha Tabulka 8d Vlastník: Česká republika

22 Specifika LENO Uzavřít (vlastní) inventuru v Odeslat (vlastní)
Inventuru do CENO

23 Prakticky v aplikaci ENO …
- konec teoretické části ENO -


Stáhnout ppt "INVENTARIZACE MAJETKU k"

Podobné prezentace


Reklamy Google