Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

◦ Legislativa a změny po 1.1.2014 ◦ Evidence objektů ENO,  změny v aktuální verzi  rekapitulace postupů ◦ Evidence objektů ENO  prakticky v aplikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "◦ Legislativa a změny po 1.1.2014 ◦ Evidence objektů ENO,  změny v aktuální verzi  rekapitulace postupů ◦ Evidence objektů ENO  prakticky v aplikaci."— Transkript prezentace:

1

2 ◦ Legislativa a změny po 1.1.2014 ◦ Evidence objektů ENO,  změny v aktuální verzi  rekapitulace postupů ◦ Evidence objektů ENO  prakticky v aplikaci

3  Provést inventuru majetku splnit požadavky legislativy / auditora ◦ prokazatelně inventarizovat všechny položky majetku ◦ snadno porovnat s účetnictvím ◦ výsledky inventury bezpečně uložit ◦ záznamy inventury i výsledné dokumenty kdykoli snadno dohledat a zobrazit/vytisknout

4 verze 3.14 aplikace ENO - Evidence (nemovitých) objektů v rámci uceleného řešení informačního systému organizací veřejné správy

5 evidence identifikačních a klasifikačních údajů (včetně CZ-CC, CZCPA, Druh pozemku) evidence o existenci v Základních registrech (RUIAN) evidence o existenci v Katastru nemovitostí (KN / REN) evidence vlastnických vztahů a majetkových omezení k nemovitosti z podkladů katastru nemovitostí - vlastnictví, správa, věcné břemeno, zástavní právo,...

6 Inventárních čísel evidence Inventárních čísel přiřazení Třídy majetku, Odpisové skupiny,.. evidence majetkových pohybů (nabytí, zhodnocení, pozbytí) s odkazem na příslušné listiny a smlouvy ceny v rozlišení dle účetní metodiky evidence přidělení majetku Evidenční jednotce / Inventárnímu místu

7 - před provedením inventury ------------------------------------------------------------------------------------------  ověření/potvrzení o existenci objektu v základních registrech (RUIAN) - vyplněn příznak ztotožnění XRN  ověření/potvrzení o existenci v Katastru nemovitostí (KN) prostřednictvím aplikace REN (Registr nemovitostí) - vyplněn příznak ztotožnění REN, ID v REN/KN  soulad evidovaných údajů v ENO a KN, doložení vlastnických práv k nemovitostem - Hromadné porovnání ENO – REN - Tisky výpisů z LV z REN

8 - před provedením inventury --------------------------------------------------------------------------------- Hromadné porovnání s REN funkce Hromadné porovnání s REN - Objekty (v majetku) navíc v ENO - Objekty (v majetku organizace) navíc v REN - Objekty v ENO i REN -Podíl ve vlastnictví -právní vztah Vlastnické právo (30) pro organizaci dle IČO -Podíl ve správě - právní vztah typu „správa“ (95, 94,..) pro organizaci dle IČO ◦ Věcné břemeno ◦ Druh pozemku ◦ …

9 - před provedením inventury  zaevidovány všechny majetkové pohyby spadající do období (nabytí, zhodnocení, pozbytí) s odkazem na příslušné listiny a smlouvy ...k okamžiku inventury by měly být vyřízeny všechny Nezpracované změny  všechny položky v majetku mají nenulovou cenu  položky vyřazené z majetku mají cenu = 0,- Kč  všechny položky majetku jsou přiděleny Evidenční jednotce  všechny položky majetku mají určenou správnou Třídu majetku  všechny položky majetku mají aktivní inventární číslo

10 povinné  objekt není blokován ◦ blokované objekty nevstupují do inventury  objekt je v majetku organizace  je vyplněna Pořizovací cena evidenční objektu  je vyplněna Účetní jednotka  je vyplněna Evidenční jednotka ◦ vyplněná Účetní jednotka je v souladu s UJ přiřazenou Evidenční jednotce dle číselníku ◦ Účetní a Evidenční jednotka jsou v seznamu Účetních a Evidenčních jednotek inventury

11 volitelné v konfiguraci  povinné vyplnění údajů OKEČ a NACE,  povinné vyplnění CZ-CC pro budovy a stavby  kontrola nenulové ceny ◦ Nekontrolovat ◦ Upozornění ◦ Striktní kontrola

12 1. Založení inventury 2. Inventura položek majetku (funkce Hromadná inventura) 3. Tiskové výstupy (Inventurní soupisy) 4. Kontrola proti účetní evidenci 5. Opravy v evidenci 6. Opravná inventura na změněných položkách (funkce Hromadná inventura) 7. Uzavření inventury 8. Finální tiskové výstupy – Inventurní soupisy 9. Archivace Inventurních soupisů

13 - založení do číselníku Inventur - pro Inventarizační místo (Evidenční jednotku) -parametry pro Inventurní soupis -Nadpis -Prohlášení Pokud není v číselníku založena inventura > nelze inventarizovat, tj. vytvářet položky inventury

14 -Zobrazení všech položek k inventarizaci -Funkce Hromadná inventura -Inventarizace majetkových údajů -Inventarizace přidělení HM Inventura v ENO = odkopírování majetkových údajů do záznamu inventury

15 Výstupy pro inventuru dle Evidenční jednotku - soupis inventarizovaného majetku za Evidenční jednotku, v rozlišení souhrnná nebo detailová, s volbou třídění položek.  Sestavu lze vytisknout nástrojem Výstupy pro inventuru dle EJ, nebo v rámci univerzálního nástroje Inventurní soupis Výstupy pro inventuru dle Lokality - soupis inventarizovaného majetku podle Vztahu k majetku a v rámci Lokalit  Sestavu lze vytisknout nástrojem Výstupy pro inventuru dle Lokality, nebo v rámci univerzálního nástroje Inventurní soupis Inventurní soupis - obecný parametrizovaný soupis veškerého inventarizovaného majetku podle zvoleného třídění - Inventurní soupis za Třídu majetku/Typ objektu, Inventurní soupis hmotného majetku dle přidělení (pro OJ/Osobu / Budovu / Místnost)  Sestavu lze vytisknout nástrojem Inventurní soupis

16 – funkce Akce/Tisk/Inventurní soupis Seznam objektů – funkce Akce/Tisk/Inventurní soupis – funkce Inventurní soupis Inventurní soupis – funkce Inventurní soupis - Inventura - Inventura - Sumární / Detailová - Soupis majetku pro EJ - Typ objektu - EJ: Evidenční jednotka - Vybraná a podřízené - Ceny: Pořizovací cena evidenční - lze rozhodnout o tisku patičky

17 A) Dle souhrnného inventurního soupisu -Výsledné počty a součty, členění dle metodiky (EJ, Třída majetku) B) v ENO, s využitím přehledů a filtrování -Inventurní soupis > vyhledat záznamy inventury pro inventuru a Evidenční jednotku /Třídu majetku … -Seznam objektů > vyhledat objekty, které nemají záznam inventury -Patička: Počet záznamů, Součet

18 - po provedením inventury v ENO  výsledné součty v inventuře musí být v souladu s účetnictvím  Inventurní soupis (vytištěná sestava)  Seznam položek inventury, počet/součet v patičce seznamu  ověření, že byly inventarizovány všechny objekty, - které jsou evidovány pro Účetní jednotku / Evidenční jednotku / - které jsou v majetku - které mají nenulovou cenu...

19  V případě zjištěného nesouladu evidence vs. účetnictví > oprava  Oprava v ENO:  Evidence chybějících položek, zařazení do majetku  Vyřazení položek, které již nejsou v majetku  Změna ocenění – zhodnocení/znehodnocení, přecenění  Změna třídy majetku, … Hromadná inventura - opakované provedení funkce Hromadná inventura - pro opravované objekty - smazání záznamu inventury (detail objektu / záložka Inventury) - pro dodatečně vyřazené objekty

20 Vytištění Inventurních soupisů, data již jsou v souladu s účetnictvím - Naskenování podepsaných Inventurní soupisů a ostatních dokumentů inventury - Uložení dokumentů (pdf) v ENO k inventuře a inventarizačnímu místu (EJ) Uzavření inventury v číselníku inventur

21  Slučování duplicitních objektů – rozšíření možností kopírování  Číslování jednotek dle KN  Majetkové změny – možnosti nastavení  Povinných údajů ve změně  Aktualizovatelných údajů ve změně (po uložení)  Hromadná editace změn – přes různé typy  Číselník inventur  Zrušen Typ inventury (jedna společná)  Parametry pro tisk  Zadání tisku – ceny na sestavě  Tabulka 8: Inventurní soupis / Sumární / Soupis majetku pro evidenční jednotku  Vlastník: Hlavní město Praha  Tabulka 8d Inventurní soupis / Sumární / Soupis majetku pro evidenční jednotku  Vlastník: Česká republika

22 Uzavřít (vlastní) inventuru v Odeslat (vlastní) Inventuru do CENO

23 - konec teoretické části ENO -


Stáhnout ppt "◦ Legislativa a změny po 1.1.2014 ◦ Evidence objektů ENO,  změny v aktuální verzi  rekapitulace postupů ◦ Evidence objektů ENO  prakticky v aplikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google