Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí katastr.cuzk.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí katastr.cuzk.cz"— Transkript prezentace:

1 Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí katastr.cuzk.cz
8.dubna 2004

2 Dálkový přístup Je poskytován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním Umožňuje získat údaje z celé ČR prostřednictvím internetu Nelze je zatím použít jako veřejné listiny Údaje poskytované DP lze pokládat za naprosto aktuální ( max. interval zpoždění 2 hodiny ) DP poskytuje data KN pouze v textové podobě, katastrální mapy v digitální formě jsou prozatím jen v některých katastrálních územích Služba DP je poskytována nepřetržitě a umožňuje prozatím pouze omezený počet současně přihlášených DP vyžaduje určité speciální nároky na programové vybavení uživatelské stanice – technické předpoklady

3 Výstupy z KN prostřednictvím DP
Výpis z katastru nemovitostí Informace o parcelách katastru nemovitostí Informace o parcelách evidovaným zjednodušeným způsobem - ZE Informace o budovách Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách) Přehled vlastnictví Průběh řízení Zobrazení přehledové a katastrální mapy

4 katastr.cuzk.cz

5 Přístup pro registrované uživatele
Uživatelské jméno může být malými i velkými písmeny Heslo musí být zapsáno pouze malými písmeny

6 Práce s přístupovými hesly
Heslo musí obsahovat nejméně 6 znaků Nejméně jeden znak musí být alfanumerický ( rozlišovat malá a velká písmena Nejméně jeden znak musí být číslice nebo jiný zobrazitelný znak ( např. :-_?$%) Nové heslo se nesmí shodovat s platným uživatelským jménem a ani s předchozím heslem Platnost hesla je omezena na 6 měsíců

7 Dálkový přístup - hlavní menu

8 Dálkový přístup – všechny dostupné informace

9 Společná pravidla při zadávání úloh
Tučným písmem jsou označeny povinné položky Společná pravidla při zadávání úloh Opuštění právě aktivního formulář bez jakékoliv akce Lze vyhledávat také pomocí tlačítka Vybrat a potvrdit výběr ( s výhodou lze použít u částí obcí, kde je seznam krátký) Názvy územních jednotek zapisovat podle pravidel českého pravopisu

10 Pravidla zadávání parametrů
Parametr lze změnit na „HTML“ Možnost získat historické údaje KN se však týká pouze textových údajů. Zobrazení jiného než aktuálního stavu katastrální mapy není možné. Nelze získat změny před datem (nelze vkládat vyšší datum než aktuální) Platnost je implicitně nastavena na aktuální datum

11 Pravidla zadávání parametrů
Katastrální území Parametr lze zadat třemi způsoby: - názvem – (např. Bylany) . Může být zadán i podřetězec obsahující však nejméně prvá dvě písmena, - šestimístným číselným kódem podle číselníku ČSÚ, - třímístným pracovním číslem v okresu (nevhodné – vede k výběru ze 72 možností).

12 Pravidla zadávání parametrů
Okres, obec, část obce Parametry lze zadat třemi způsoby: - názvem – (např. Bylany) . Může být zadán i podřetězec - nepřímo – výběrem z tabulky nabídnuté po stisknutí tlačítka Výběr, - obce a části obce lze zadat rovněž šestimístným číselným kódem podle číselníku ČSÚ,

13 Pravidla zadávání parametrů
Oprávněný subjekt Pravidla zadávání se řídí typem subjektu. Pro každý typ lze použít alternativní zadání. Fyzické osoby: - úplným příjmením (podřetězec je zakázán) následovaným nepovinně křestním jménem, - úplným rodným číslem (vcelku bez lomítka). Případnou počáteční 0 nutno uvést (např ). - datem narození ve tvaru rrmmdd Pozor – jde-li o ženu nutno zadat měsíc+50 jako v RČ. (Při doplnění úplné identifikace OS je v poli parametru uváděn vždy pouze datum narození). Právnické osoby: - obchodním jménem. Může být zadán i podřetězec obsahující však nejméně prvá dvě písmena, - úplné identifikační číslo organizace (IČO - uvádí se vcelku bez oddělovacích znamének).

14 Výpis z katastru nemovitostí
Textové výstupy poskytované aplikací DP Výpis z katastru nemovitostí Povinný parametr Je nutné zadat jeden z těchto parametrů, nebo seznam budov, parcel a jednotek Částečný výpis je implicitně nastaven na NE, je nutné změnit na ANO; Záznam o tom, je-li zadán některý ze seznamu

15 Textové výstupy poskytované aplikací DP Výpis z katastru nemovitostí
Je-li při zadání parcely ohlášeno „Záznam odpovídající podmínce neexistuje“, nemusí to vždy znamenat, že zadaná parcela neexistuje. Stejné hlášení se objeví i v případě, že zadaná parcela není zapsána na žádném listu vlastnictví. V takovém případě lze základní údaje o parcele získat pomocí funkcí Informace o parcelách KN případně ZE (podle typu parcely).

16 Textové výstupy poskytované aplikací DP
Soupis parcel Soupis parcel a soupis parcel ve zjednodušené evidenci vyvolávají stejný typ formuláře Povinný parametr

17 Informace o parcelách Textové výstupy poskytované aplikací DP
Informace o parcelách a informace o parcelách evidovaných zjednodušeným způsobem vyvolávají stejný typ formuláře Je požadován neprázdný seznam parcel

18 Seznam budov s čísly popisnými a evidenčními
Textové výstupy poskytované aplikací DP Seznam budov s čísly popisnými a evidenčními

19 Informace o budovách Textové výstupy poskytované aplikací DP
Je požadován neprázdný seznam budov nebo alternativně seznam parcel

20 Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)
Textové výstupy poskytované aplikací DP Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách) Parametr „Jednotka“ je nepovinný, není-li zadán bude sestava obsahovat všechny jednotky v zadané budově (nebo zadat ve tvaru např , č.p.3085 a byt 11) Parametr „Parcela“ je zde nefunkční Jeden z parametrů „Budova“ nebo „Parcela“ musí být vždy zadán Je-li zadán parametr „Parcela“ musí být zadán i parametr „Část obce“ nebo může být zadáno i číslo popisné

21 Textové výstupy poskytované aplikací DP
„Okres“ je povinný parametr, lze zadat i podřetězec-nejméně první znak, nebo výběrem po stisknutí tlačítka „Výběr“ Textové výstupy poskytované aplikací DP Přehled vlastnictví „Oprávnění subjekt“ není v této funkci pouze vlastník ale i subjekt s jinými právy (břemeník, věřitel atd.) „Typ právního vztahu“ je nepovinný.Parametr lze zadat výběrem z tabulky po stisknutí Výběr

22 Textové výstupy poskytované aplikací DP Výběr: Typ právního vztahu

23 Textové výstupy poskytované aplikací DP
Průběh řízení nahlizenidokn.cuzk.cz

24 Územní jednotky Obce, části obce,katastrální území
Textové výstupy poskytované aplikací DP Územní jednotky Obce, části obce,katastrální území „Platnost k datu“ nemá v tomto formuláři smysl - pouze aktuální stav Pro všechny jmenované výstupy je zadání parametru „Okres“ povinné

25 Územní jednotky Statistické údaje o katastrálních územích
Textové výstupy poskytované aplikací DP Územní jednotky Statistické údaje o katastrálních územích

26 Organizace textových výstupů-seznam sestav uživatele
Po uplynutí 24 hodin se ze seznamu smaže sestava

27 Otevření a zúčtování sestavy

28 Uložení sestavy na lokální disk
Je-li sestava ve stavu „Zpracován“, je nutné nejprve kliknutím levého tlačítka myši přejít do dialogového okna „Upozornění“ a teprve zde kliknout pravým tlačítkem myši na odkaz Souhlasím. Je-li však již ve stavu „Zaúčtován“, nutno kliknout pravým tlačítkem myši přímo na identifikátor sestavy v seznamu sestav. V následně zobrazeném menu je třeba použít volbu Uložit cíl jako... Tato volba otevře stejnojmenné dialogové okno pro zadání jména pod nímž má být soubor uložen a jeho umístění na lokálním disku. Tlačítko Uložit ukládací sekvenci spustí

29 Zobrazení přehledové a katastrální mapy
Není-li žádný parametr zadán, vygeneruje se mapa obsahující hranice okresů celé ČR Je-li zadán okres zobrazí se hranice okresu, po zmenšení a obnově se zobrazí hranice katastrálních území Přehledová mapa obsahuje pouze kresbu hranic, není účtována

30 Zobrazení přehledové a katastrální mapy
Bílá – území s analogovou mapou, zobrazení není možné Žlutá– v uzemí je k dispozici RES, který ovšem nelze zobrazit Červená – území s DKM mapou, kterou je možné zobrazit

31 Zobrazení přehledové a katastrální mapy
Je-li zadán parametr katastrální území vygenerují se přímo hranice katastrálního území Katastrální mapu lze vygenerovat do výřezu 1000x600m. Je nutné zaškrtnout volbu „Katastrální mapa“ a „Obnovit pohled“

32 Zobrazení přehledové a katastrální mapy

33 Zobrazení přehledové a katastrální mapy
Je-li zadána kromě katastrální území rovněž parcela, pak tlačítko „zobraz mapu“ vygeneruje přímo parcelu

34 Zobrazení přehledové a katastrální mapy

35 Tisk kopie mapy Je možno po stisknutí pravého tlačítka myši aktivovat vložení popisného razítka

36 Je možno po stisknutí pravého tlačítka myši aktivovat tisk v měřítku
Tisk kopie mapy Je možno po stisknutí pravého tlačítka myši aktivovat tisk v měřítku Je možno po stisknutí pravého tlačítka myši aktivovat tisk uložení náhledu jako BMP soubor

37 Dotazy, závěr


Stáhnout ppt "Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí katastr.cuzk.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google