Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."— Transkript prezentace:

1

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Účetnictví Tématický okruh: Inventarizace Sada: 2 Číslo DUM: 18 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 11. 12. 2013Ročník: 3. Ověřující učitel:Ing. Dominika Tamelová

3 Název listu: Inventarizace Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona definuje pojem inventarizace, vysvětluje její účel a popisuje proces inventarizace. Vysvětluje pojem inventarizační komise. Jsou uvedeny druhy inventarizací. Šablona slouží pro výklad Účetnictví 3. ročníku. Klíčová slova: Inventura fyzická, inventura dokladová, inventarizační komise, inventarizační zápis, manko, přebytek Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Volně zpracováno dle učebnice PREISLEROVÁ, D. Účetnictví pro střední školy, pro podnikatele, Brno: MC nakladatelství, 2008. a dle odborných přednášek v rámci studia na VŠO a kurzu účetnictví Centra služeb pro podnikání Velikost 168 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4  k poslednímu dni v roce provádíme účetní závěrku a účetní uzávěrku  Účetní uzávěrka = proces, který směřuje k uzavření účtů a jeho první fází je INVENTARIZACE  Je nutno kontrolovat: ◦ Formální správnost účetních dokladů (splňují předepsané náležitosti) ◦ Věcnou (obsahovou) správnost (vykázané údaje odpovídají skutečnosti)

5 1) Inventura:  a) fyzická (měřím, vážím, počítám) – zjištění různých druhů majetku  b) dokladová (kde není fyzická možná – výpis z účtu, evidence faktur…) 2) Sestavení inventurních soupisů – soupis stavů aktiv a pasiv, jejich identifikace, název, cena, místo uložení, ocenění

6 3) porovnání skutečného stavu a stavu zjištěného v účetnictví, sestavení přehledů a tabulek 4) Vyčíslení případných rozdílů (manko/přebytek) 5) Navržení způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů a stanovení odpovědných osob (manka předepsat k náhradě odpovědným osobám) Do skončení inventarizace vyrovnání všech rozdílů.

7  Je pověřena vedením podniku k provedení inventarizace  Vyšetřuje příčiny přebytků a mank  Zajistí, aby se účetní údaje a provedená inventura věcně a číselně shodovaly  Vyhotoví inventarizační zápis

8 1) Podle rozsahu: a)Úplné (všechny hospodářské prostředky) b)Dílčí (jen některé hosp. prostředky) 2) Podle druhu: a)Řádné (1x za rok) b)Mimořádné c)Periodické (za každé ÚO) d)Průběžné (v průběhu ÚO)

9  Příslušné doklady a zápisy archivovat 5 let  Inventarizace hotovostních peněžních prostředků: min. 4 x ročně, software či knihovny 1 x za 2 roky  Inventarizační rozdíly účtujeme do období, za které se inventarizace prováděla  Tzv. dohoda o hmotné zodpovědnosti je uzavírána mezi podnikem a zaměstnancem, kterému je svěřen určitý majetek, písemně jako příloha k pracovní smlouvě (důkazní břemeno je na zaměstnanci)


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google