Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a."— Transkript prezentace:

1 Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809 16. června 2013VY_32_INOVACE_140120_Zasoby_uctovani_inventarizacnich_rozdilu_DUM

2 Inventura a inventarizace zásob Inventarizace – způsob provedení a termíny upravuje zákon o účetnictví, inventarizace má zajistit reálnost a pravdivost účetních zápisů. Druhy inventarizací: - řádná – ke dni řádné účetní závěrky - mimořádná – ke dni mimořádné účetní závěrky - průběžná – kdykoliv v průběhu účetního období, v závislosti na technologických podmínkách

3 Fáze inventarizace zásob Inventarizace probíhá v těchto fázích: - Inventura – zjišťování stavu zásob - Sestavení inventurních soupisů - Porovnání skutečného stavu se stavem účetním - Vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizaci provádí inventarizační komise, které jsou jmenovány vedoucím účetní jednotky. Výsledek inventarizace zaznamenávají do inventarizačního zápisu. Druhy inventarizací: úplné – je inventarizován všechen majetek účetní jednotky dílčí – jsou inventarizovány jen některé složky majetku

4 Inventura Ke dni řádné nebo mimořádné závěrky účetní jednotky ověřují stav zásob a porovnávají jej se stavem účetním. Skutečný stav zásob se zjišťuje fyzickou inventurou – tj. měřením, vážením, počítáním. Zároveň prověřujeme kvalitu a způsob ocenění zásob, zjišťujeme, zda nedošlo k dočasnému či trvalému snížení hodnoty zásob. V případě dočasného snížení hodnoty zásob účtujeme o opravných položkách, trvalé snížení hodnoty účtujeme jako manko. Termín provádění fyzické inventury – dle zákona o účetnictví- lze provádět čtyři měsíce před koncem účetního období a jeden měsíc po ukončení účetního období. Je-li účetním obdobím kalendářní rok, pak lze inventury provádět v období od 1.září běžného roku do 31.ledna následujícího roku.

5 Inventurní soupisy Údaje o zásobách jsou vedeny na skladních kartách. Pro kontrolu skutečného stavu zásob je vyhotovena kontrolní soupiska zásob, ve které jsou uvedeny podle jednotlivých skladních karet stavy zásob: Druh zásoby, počáteční stav zásoby, příjmy a výdaje zásoby a konečný stav zásoby. Údaje z kontrolní soupisky se porovnávají se skutečným stavem zásob a se stavem ve finančním účetnictví.

6 Porovnání účetního stavu se stavem skutečným Porovnáním skutečného a účetního stavu může vzniknout výsledek: Manko – skutečný stav je nižší než údaje v účetnictví, tj. zásoba nám chybí. Přebytek – skutečný stav je vyšší než údaje v účetnictví, tj. zásoba nám přebývá. Shoda – skutečný a účetní stav je shodný, tj. nevzniká žádný inventarizační rozdíl.

7 Vypořádání inventarizačních rozdílů Do skončení inventarizace musí být všechny inventarizační rozdíly vypořádány. Manka jsou zpravidla předepsána k úhradě odpovědným osobám, příčiny přebytků musí být objasněny. Manko do normy přirozených úbytků zásob – manko nezaviněné, ke kterému dochází při manipulaci nebo skladování vlivem přirozených vlastností skladovaných zásob. Jedná se o seschnutí, vypařování, apod. Pro tyto skladované zásoby musí mít účetní jednotka ve vnitřní směrnici stanovenou normu přirozených úbytků zásob. Toto manko účtujeme jako spotřebu materiálu a je daňově uznatelným nákladem. Účtovací předpis: 501 / 112 Ostatní manka nad stanovenou normu musí být projednána inventarizační komisí, která stanoví míru zavinění odpovědných osob a určí také výši náhrady. Tato manka považujeme za provozní náklad a účtujeme je na vrub účtu 549 – Manka a škody. Účtovací předpis: 549 / 112

8 Manko nad normu přirozených úbytků zásob Do skončení inventarizace musí být všechny inventarizační rozdíly vypořádány. Manka jsou zpravidla předepsána k úhradě odpovědným osobám, příčiny přebytků musí být objasněny. Ostatní manka nad stanovenou normu musí být projednána inventarizační komisí, která stanoví míru zavinění odpovědných osob a určí také výši náhrady. Tato manka považujeme za provozní náklad a účtujeme je na vrub účtu 549 – Manka a škody. Účtovací předpisy: zaúčtování manka549 / 112 VÚD předpis úhrady manka odpovědné osobě335 / 648 VÚD úhrada odpovědné osoby do pokladny211 / 335 PPD

9 Škody Pokud došlo k manku na zásobách z mimořádných příčin (živelní pohroma – povodeň, požár, apod.), účtujeme toto manko jako škodu na účet 582 - Škody. Účtovací předpis: 582 / 112 VÚD zjištěná škodaVÚD 378 / 688 VÚDpředpis očekávané náhrady od pojišťovny 221 / 378 VBÚ úhrada od pojišťovny na běžný účet Přebytek Je-li na skladě zásoba vyšší, než je vykázáno v účetnictví, účtujeme jej jako výnos na účtu 648 – Ostatní provozní výnosy a přírůstek aktiv na účtu 112 – Materiál na skladě. Účtovací předpis: 112 / 648


Stáhnout ppt "Zásoby- účtování inventarizačních rozdílů Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a."

Podobné prezentace


Reklamy Google