Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Ing. Dominik Laudát Evidence a inventury majetku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Ing. Dominik Laudát Evidence a inventury majetku."— Transkript prezentace:

1

2 2 Ing. Dominik Laudát Evidence a inventury majetku

3 3 Zákonné změny v majetku Změny se týkají zejména nové terminologie, dále i obsahového vymezení Tyto změny budou promítnuty do nové (červnové) verze Změna označení z „Investiční majetek“ na „Dlouhodobý majetek“ Bylo změněno i vymezení jedn. druhů majetku, zejména u drobného majetku

4 4 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek u podnikatelů Zrušeny účty přímo pro tento drobný majetek (018 a 028) Hmotný drobný majetek, pokud ho účtujeme v účtové třídě 0, se účtuje na účtu 022 Drobný nehmotný majetek, se účtuje na jedn. účtech účtové skupiny 01

5 5 Možnosti evidence drobného majetku (podnikatelé) Na účtu 022, popř. skupina 01 (pak ovšem by se tento majetek měl účetně odpisovat; bylo zrušeno ustanovení, že lze odepsat majetek jednorázově) Vést majetek v operativní evidenci (povinnost stanovit spodní hranici, od které je majetek veden v operativní evidenci) – byla však zrušena povinnost vést tuto operativní evidenci Neevidovat

6 6 Drobný majetek u rozpočtových a příspěvkových organizací Zůstávají účty pro drobný majetek 018 a 028 Je i povinnost drobný majetek zde evidovat, organizace si mohou povinnou minimální hranici snížit Pod stanovenou hranici se majetek účtuje přímo do nákladů

7 7 Doporučená evidence majetku v EKOSU Veškerý majetek vedený v účtové třídě 0 evidovat v modulu INM V INM evidovat tedy i např. drobný majetek vedený na účtech třídy 0 V modulu DIM evidovat pouze majetek vedený v operativní evidenci U rozpočtových a příspěvkových organizací i drobný dlouhodobý hm. i nehm. majetek evidovat v INM

8 8 Inventury majetku Povinnost vyplývá ze zákona o účetnictví (§29 a §30) Od 1. 1. 2002 povinnost provádět inventury dlouhodobého majetku každoročně Inventura se provádí ke dni účetní účetní závěrky; případně v průběhu posledních třech měsíců účetního období nebo v prvním měsíci následujícího účetního období

9 9 Možnosti provádění inventur Klasický způsob – sestavy - INM- S09 - Inventura INM - DIM- S07 - Inventura - S14 - Inventurní soupis Inventura čárovými kódy - INM a DIM

10 10 Čárové kódy v aplikaci EKOS Čárové kódy jsou podporovány v následujících modulech aplikace EKOS: ▸Dlouhodobý majetek (INM) ▸Drobný majetek (DIM) ▸Sklady (MTZ) INM a DIM – inventarizace majetku MTZ – pořizování skladových dokladů

11 11 Inventury majetku pomocí čárového kódu Co k tomu potřebujeme? ▸Konverzní moduly, které zajišťují komunikaci systému VEMA s vnějším prostředím ▸Přenosný terminál se snímačem čárového kódu ▸Tiskárnu, která umožňuje tisk štítků s čárovými kódy

12 12 Provádění inventury majetku v INM a DIM Vytvoření inventurního seznamu v souboru Inventury INM nebo DIM Přenos seznamu majetku do terminálu Provedení fyzické inventury snímáním čárových kódů Přenos pořízených dat do souboru Inventurní seznamy INM nebo DIM Vyhodnocení inventury v sestavě

13 13 Pořizování skladových dokladů Tvorba příjemek a výdejek v modulu MTZ ▸Vyplnění hlavičky dokladu ▸Terminálem sejmout čárové kódy z materiálů, který požadujeme ve skladovém dokladu ▸Pomocí F7 nad hlavičkou dokladu se spustí konverzní modul, který z terminálu přehraje materiály do řádků dokladu

14 14 Automatické vytváření pohybů u příslušenství Dosud ▸Příslušenství bylo vedeno pouze evidenčně ▸Při pohybu příslušenství se příslušný pohyb musel zadávat zvlášť Nyní ▸Při pohybu příslušenství (zařazení, vyřazení nebo převod na jiný majetek) se samostatně vytvoří pohyb ▸Dál zůstává možnost vést majetek pouze evidenčně

15 15 Zařazení příslušenství Evidenčně ▸Pokud je vstupní cena příslušenství zahrnuta do vstupní ceny majetku, zavede se příslušenství jen evidenčně ▸Položka POHYB zůstane nevyplněná Zařazení s vytvořením pohybu ▸Při zařazení na již existující kartu ▸Vyplňuje se i položka POHYB ▸V pohybech se sám vytvoří nový pohyb

16 16 Postup při zařazení příslušenství Při zařazení příslušenství se vyplní: ▸Datum vyřazení ▸Vstupní cena příslušenství ▸Číslo dokladu ▸Číslo pohybu pro zařazení příslušenství (pohyb s funkcí 3 nebo 4 – technické zhodnocení nebo změna ceny) ▸Uloží se F10 Na kartě majetku se vytvoří nový pohyb

17 17 Postup při vyřazení příslušenství Při vyřazení příslušenství se vyplní: ▸Datum vyřazení ▸Aktuální zůstatková cena příslušenství ▸Číslo dokladu ▸Číslo pohybu pro vyřazení příslušenství (pohyb s funkcí 7 – vyřazení příslušenství) ▸Uloží se F10 Na kartě majetku se vytvoří nový pohyb

18 18 Postup při převodu příslušenství Při převodu příslušenství se vyplní: ▸Datum vyřazení ▸Aktuální zůstatková cena příslušenství ▸Číslo dokladu ▸Číslo pohybu pro převod příslušenství (pohyb s funkcí 11 – převod příslušenství - výdej) Po uložení se provede převod příslušenství na jinou kartu a vytvoří se 2 pohyby (na původní i na nové kartě)

19 19 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "2 Ing. Dominik Laudát Evidence a inventury majetku."

Podobné prezentace


Reklamy Google