Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie řízení Alena Bílková Petra Elena Kubíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie řízení Alena Bílková Petra Elena Kubíčková."— Transkript prezentace:

1 Teorie řízení Alena Bílková Petra Elena Kubíčková

2 Lyndall Fownes URWICK

3 Narozen 3. března 1891, Anglie (Worcestershire) 1905 – 1910 Repton
Lyndall Fownes URWICK Narozen 3. března 1891, Anglie (Worcestershire) 1905 – Repton 1910 – New College, Oxford 1913 – Fownes Brothers and Company (1917 jeden z majitelů) První světová válka – Druhý poručík (odměněn armádním křížem)

4 1928 Ředitel Mezinárodního institutu pro management (Ženeva)
Lyndall Fownes URWICK 1928 Ředitel Mezinárodního institutu pro management (Ženeva) 1934 Vytvoření manažerské poradny s Johnem L. Orrem (Londýn) 40. léta Předseda vzdělávací rady Institutu průmyslového řízení 1944 Předsedal ministerskému vzdělávacímu výboru pro management Působil jako externí spolupracovník na univerzitách v Torontu, Kalifornii, Minnesotě a Novém jižním Walesu.

5 Lyndall Fownes URWICK Jeden z nejvlivnějších britských a evropských myslitelů ohledně pokroku managementu v první polovině 20. století. Snažil se aplikovat své manažerské teorie formou nalezení několika zásad platných pro všechny společnosti, ať už byly zaměřeny na aktivity zaměřené na zvýšení profitu nebo na jiné.

6 Lyndall Fownes URWICK Své názory a poznatky čerpal mimo jiné z tehdejší britské armády, kterou považoval za nejlépe organizovanou v britské historii. Uvědomoval si, že pro management není důležitá jen psychologie a sociologie, ale také přírodní vědy Snažil se proto do způsobu organizování zahrnout například i vliv technického pokroku.

7 Lyndall Fownes URWICK Je řazen mezi tzv. „comprehensive managers“ – „komplexní manažery“ – kteří věnovali pozornost organizaci jako celku se záměrem zlepšit její účinnost. V Anglii byl hlavním představitelem směru správního řízení. Tento směr založil koncepty celistvého řízení firem a to s důrazem na vedoucí pracovníky a organizaci řídícího procesu.

8 Lyndall Fownes URWICK Urwick věřil, že činnosti nezbytné k dosažení cílů organizace by měly být rozděleny a přiděleny jednotlivcům neosobním způsobem v návaznosti na oddělení nestranné byrokracie Maxe Webera. 

9 Lyndall Fownes URWICK Konec života strávil psaním knih a pořádáním přednášek a kurzů na několika australských univerzitách. Zemřel 5. prosince 1983 v Sydney

10 Během své činnosti získal mnoho ocenění:
Lyndall Fownes URWICK Během své činnosti získal mnoho ocenění:  CIOS International Gold Medal (1951) The Wallace Clark International Managment Medal (1956) Fellow of the International Academy of Managment (1958) the Henry Laurance Gantt Memorial Gold Medal (1961) a Taylor key v roce 1963. the Order of the British Empire and Military Cross (British Army)

11 Mezi jeho díla patří Factory Organization (1928) Organizace závodu
Lyndall Fownes URWICK Mezi jeho díla patří Factory Organization (1928) Organizace závodu coauthored with C.Northcott, O.Sheldon, and J. Wardopper The Meaning of Rationalization (1929) Význam racionalizace Dynamic Administration: The Collected Papers of Mark Parker Follett (1941) Dynamické organizování: Sebrané spisy M.P.Folletta with H. Metcalf A mnoho dalších kratších děl

12 Vydavatelé Urwickových publikací
Lyndall Fownes URWICK Vydavatelé Urwickových publikací the British Institute of Management the Institute of Labor Management the Institute of Personnel Management the American Management Association the Academy of Management.

13 Organizování (Organizing), Personální zajištění (Staffing),
Lyndall Fownes URWICK Ve spolupráci s kolegou Lutherem Gulickem dospěli k novému uspořádání manažerských funkcí, které ve 30.letech Luther Gulick uspořádal do tzv. systému POSDCORB: Plánování (Planning), Organizování (Organizing), Personální zajištění (Staffing), Řízení (Directing), Koordinace (Coordinating), Evidence (Reporting), Rozpočtování (Bedgeting).

14 Lyndall Fownes URWICK Jedním z jeho hlavních bodů bylo to, že dobře řízené organizace nebo útvary mají téměř vždy v čele jednoho vrcholového manažera.

15 Lyndall Fownes URWICK Byl jeden z prvních, kdo ukotvil proces organizace a organizační strukturu a hovořil o cílech, funkcích, organizačním schématu a popisu jednotlivých pracovních činností.  Objasnil také rozdíl mezi liniovým managementem, funkčním managementem a zaměstnanci.

16 Identifikoval více úrovní řízení dozoru.
Lyndall Fownes URWICK Psal o problémech s řízením velkého počtu zaměstnanců. Identifikoval více úrovní řízení dozoru. Používá vzorec pro určení minimálního a maximálního počtu podřízených manažera, na který může efektivně dohlížet.

17 Lyndall Fownes URWICK Jeho práce byla důležitým krokem v syntetizaci principů vědeckého řízení a myšlení Maxe Webera a Henriho Fayola. Max Weber, Henri Fayol a Lyndall Urwick aplikovali mechanistická pravidla do administrativy a sestavili modely optimálního fungování úřadu.

18 Klasické řízení H. Fayol, F.W.Mooney, L. Urwick
Lyndall Fownes URWICK Klasické řízení H. Fayol, F.W.Mooney, L. Urwick Zásada jediného vedoucího Vzestupné řetězení – informace a komunikace od nejvyššího nadřízeného po řadové pracovníky Rozpětí kontroly – počet podřízených nesmí způsobit problémy v koordinaci činností Pravomoc a odpovědnost Štáb a linie – štáb působí poradensky, ale nesmí narušovat autoritu liniových vedoucích.

19 10 zásad organizace podle Urwicka:
Lyndall Fownes URWICK 10 zásad organizace podle Urwicka: The principle of the objective: každá organizace a každá část organizace musí být vyjádřením účelu daného podniku The principle of specialization: každý pracovník by měl vykonávat pouze jednu funkci The principle of coordination: administrátoři by měli hledat cesty jak co nejlépe skloubit a sladit celou organizaci 

20 Lyndall Fownes URWICK The principle of authority: v každé organizované skupině musí být nejvyšší autorita. Ke každému jednotlivci ve skupině by měla být jasná linie pravomocí. Principle of responsibility: vedení musí být zodpovědné za práci svých podřízených  The principle of definition: měla by být jasná specifikace a náplň jednotlivé pracovní činnosti  The principle of correspodence: organizace musí mít správný systém autority a odpovědnosti 

21 Lyndall Fownes URWICK The principle of span of control: žádný ředitel by neměl přímo řídit více než 5 maximálně 6 podřízených, jejichž práci specifikuje  The principal of balance: jednotlivé jednotky organizace by měly být v rovnováze The principal of continuity: reorganizace je neustálý proces: v každém podniku pro ni musí být vytvořena specifická opatření

22 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Teorie řízení Alena Bílková Petra Elena Kubíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google