Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Henri Fayol Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Henri Fayol Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák."— Transkript prezentace:

1 Henri Fayol Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák

2 Henri Fayol * 1841 Konstantinopol † 1925 Paříž  francouzský neoklasický ekonom a teoretik (moderní teorie operačního managementu)  tzv. klasický management – Frederick W. Taylor, Max Weber

3 Henri Fayol  absolvoval důlní akademii v St. Etienne (École des Mines de Saint-Étienne) roku 1860  začal svojí kariéru jako báňský inženýr u důlní společnosti Compagnie de Commentry- Fourchambeau-Decazeville, kde se nakonec stal ředitelem (v letech 1888 až 1918)  nejdříve praktik managementu v průmyslu, později přednášející na vysoké škole, významně ovlivnil teorii i praxi managementu svým funkčním přístupem

4 Henri Fayol Kritické výhrady ke klasickému modelu organizace:  přesně vymezená pravidla nemohou popsat všechny existující situace  konformita a respektování pravidel nemusí být vždy ku prospěchu efektivnosti  přílišná orientace na jednotlivé činnosti může být na úkor fungování organizace jako celku  formálně vymezené vztahy jsou vždy modifikovány existencí vztahů neformálních, nejsou doceněny individuální odlišnosti jedinců a sociálně psychologické faktory jejich jednání

5 Racionalizace systému řízení Rozdělil průmyslovou činnost do 6 skupin:  Technické (výrobní)  Obchodní (nákup, prodej, směna)  Finanční (kapitál a zkoumání jeho optimálního využití)  Bezpečnostní (ochrana majetku a osob)  Účetní  Správní (plánování, organizování, přikazování, koordinování, kontrola) Analyzoval a dále rozpracoval 6. skupinu, tj. manažerskou činnost.

6 Fayolismus „Největší význam pro správu má řízení a to tím větší, čím rozsáhlejší je podnik.“ H. Fayol (1921)  Fayol nepovažuje správu za výsadu vlastníka či ředitele, ale za funkci rozvrženou ve společenském organismu podniku mezi ředitele a ostatní zaměstnance ve stupni odpovídajícím jejich pracovnímu zařazení v podniku  Uplatňování fayolismu vedlo ke zvyšování efektivnosti řízení podniků a k maximalizaci zisků.

7 Škola vědeckého řízení Fayol byl první, kdo rozpoznal 4 funkce managementu:  Plánování - stanovení cílů a způsobu jejich dosažení, kladen důraz na vytváření plánů pro budoucí období (růst tržního podílu prostřednictvím nového prodejního sortimentu)  Organizace - základní zásadou je princip jednotnosti přikazování a řízení (vertikální příkazy pouze od jednoho vedoucího, jeden cíl), (určení pracovníků, zabezpečení výroby, volba technologie), Fayol definoval štáb

8 Škola vědeckého řízení  Vedení - princip delegace pravomocí a povinností po vertikální linii (určení odpovědností pracovníků, systém bonusů)  Kontrola - kladen důraz na osobnost vedoucích, kteří v rámci kontroly činnosti podřízených mají rozvíjet své dovednosti ve více oborech (vyhodnocování dosažených výsledků, kontrola dílčích cílů) (původní verze se poněkud lišila: plánovat, organizovat, přikazovat, koordinovat a kontrolovat)

9 Management  Jeho koncepce spravování byla založena hlavně na jeho osobních zkušenostech s vedením  14 principů managementu  do detailu v jeho knize vydané roku 1916 Administration industrielle et générale (Obecný a průmyslový management)

10 14 principů managementu 1. Specializace pracovníků. - Specializace povzbuzuje neustálé sebezlepšování schopností a vylepšování metod. 2. Autorita. - Právo dávat příkazy a moc vyžadovat poslušnost. 3. Disciplína. - Žádné uvolňování či změkčování pravidel.

11 14 principů managementu 4. Jednota přikazování. - Každý zaměstnanec má pouze a jenom jednoho nadřízeného. 5. Jednota vedení. - Jedna mysl vytvoří jednotný plán, v němž bude každý hrát svou roli. 6. Podřízenost osobních zájmů. - V práci se mají sledovat pouze pracovní zájmy a myšlenky.

12 14 principů managementu 7. Odměňování. - Zaměstnanci dostávají odpovídající ohodnocení, ne tolik, kolik může podnik postrádat. 8. Centralizace. - Upevnění manažerských funkcí. Rozhodnutí se tvoří odshora. 9. Skalární řetěz (liniové řízení). - Formální řetěz příkazů, běžící odshora dolů, jako v armádě.

13 14 principů managementu 10. Pořádek. - Všechen materiál a personál má svoje předepsané místo a musí tam zůstat. 11. Rovnost. - Rovnocenné nakládání (ne však nutně stejné). 12. Držení personálu. - Co nejmenší obměna personálu. Doživotní zaměstnání pro výborné zaměstnance.

14 14 principů managementu 13. Iniciativa. - Vymyslet plán a udělat vše potřebné k jeho uskutečnění. 14. Morálka kolektivu. - Harmonie a soudržnost mezi personálem. Množství manažerských principů, které by mohly pomoci vylepšit operace v podniku, je potencionálně nevyčerpatelné.

15 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Henri Fayol Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák."

Podobné prezentace


Reklamy Google