Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák"— Transkript prezentace:

1 Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák
Henri Fayol Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák

2 Henri Fayol * 1841 Konstantinopol † 1925 Paříž
francouzský neoklasický ekonom a teoretik (moderní teorie operačního managementu) tzv. klasický management – Frederick W. Taylor, Max Weber

3 Henri Fayol absolvoval důlní akademii v St. Etienne (École des Mines de Saint-Étienne) roku 1860 začal svojí kariéru jako báňský inženýr u důlní společnosti Compagnie de Commentry-Fourchambeau-Decazeville, kde se nakonec stal ředitelem (v letech 1888 až 1918) nejdříve praktik managementu v průmyslu, později přednášející na vysoké škole, významně ovlivnil teorii i praxi managementu svým funkčním přístupem

4 Henri Fayol Kritické výhrady ke klasickému modelu organizace:
přesně vymezená pravidla nemohou popsat všechny existující situace konformita a respektování pravidel nemusí být vždy ku prospěchu efektivnosti přílišná orientace na jednotlivé činnosti může být na úkor fungování organizace jako celku formálně vymezené vztahy jsou vždy modifikovány existencí vztahů neformálních, nejsou doceněny individuální odlišnosti jedinců a sociálně psychologické faktory jejich jednání 4

5 Racionalizace systému řízení
Rozdělil průmyslovou činnost do 6 skupin: Technické (výrobní) Obchodní (nákup, prodej, směna) Finanční (kapitál a zkoumání jeho optimálního využití) Bezpečnostní (ochrana majetku a osob) Účetní Správní (plánování, organizování, přikazování, koordinování, kontrola) Analyzoval a dále rozpracoval 6. skupinu, tj. manažerskou činnost. 5

6 Fayolismus „Největší význam pro správu má řízení a to tím větší, čím rozsáhlejší je podnik.“ H. Fayol (1921) Fayol nepovažuje správu za výsadu vlastníka či ředitele, ale za funkci rozvrženou ve společenském organismu podniku mezi ředitele a ostatní zaměstnance ve stupni odpovídajícím jejich pracovnímu zařazení v podniku Uplatňování fayolismu vedlo ke zvyšování efektivnosti řízení podniků a k maximalizaci zisků.  6

7 Škola vědeckého řízení
Fayol byl první, kdo rozpoznal 4 funkce managementu: Plánování - stanovení cílů a způsobu jejich dosažení, kladen důraz na vytváření plánů pro budoucí období (růst tržního podílu prostřednictvím nového prodejního sortimentu) Organizace - základní zásadou je princip jednotnosti přikazování a řízení (vertikální příkazy pouze od jednoho vedoucího, jeden cíl), (určení pracovníků, zabezpečení výroby, volba technologie), Fayol definoval štáb

8 Škola vědeckého řízení
Vedení - princip delegace pravomocí a povinností po vertikální linii (určení odpovědností pracovníků, systém bonusů) Kontrola - kladen důraz na osobnost vedoucích, kteří v rámci kontroly činnosti podřízených mají rozvíjet své dovednosti ve více oborech (vyhodnocování dosažených výsledků, kontrola dílčích cílů) (původní verze se poněkud lišila: plánovat, organizovat, přikazovat, koordinovat a kontrolovat) 8

9 Management Jeho koncepce spravování byla založena hlavně na jeho osobních zkušenostech s vedením 14 principů managementu  do detailu v jeho knize vydané roku 1916 Administration industrielle et générale (Obecný a průmyslový management)

10 14 principů managementu 1. Specializace pracovníků. - Specializace povzbuzuje neustálé sebezlepšování schopností a vylepšování metod. 2. Autorita. - Právo dávat příkazy a moc vyžadovat poslušnost. 3. Disciplína. - Žádné uvolňování či změkčování pravidel.

11 14 principů managementu 4. Jednota přikazování.
- Každý zaměstnanec má pouze a jenom jednoho nadřízeného. 5. Jednota vedení. - Jedna mysl vytvoří jednotný plán, v němž bude každý hrát svou roli. 6. Podřízenost osobních zájmů. - V práci se mají sledovat pouze pracovní zájmy a myšlenky.

12 14 principů managementu 7. Odměňování.
- Zaměstnanci dostávají odpovídající ohodnocení, ne tolik, kolik může podnik postrádat. 8. Centralizace. - Upevnění manažerských funkcí. Rozhodnutí se tvoří odshora. 9. Skalární řetěz (liniové řízení). - Formální řetěz příkazů, běžící odshora dolů, jako v armádě.

13 14 principů managementu 10. Pořádek.
- Všechen materiál a personál má svoje předepsané místo a musí tam zůstat. 11. Rovnost. - Rovnocenné nakládání (ne však nutně stejné). 12. Držení personálu. - Co nejmenší obměna personálu. Doživotní zaměstnání pro výborné zaměstnance.

14 14 principů managementu 13. Iniciativa.
- Vymyslet plán a udělat vše potřebné k jeho uskutečnění. 14. Morálka kolektivu.  - Harmonie a soudržnost mezi personálem. Množství manažerských principů, které by mohly pomoci vylepšit operace v podniku, je potencionálně nevyčerpatelné.

15 Děkujeme za pozornost 15


Stáhnout ppt "Ing. Zuzana Matějíčná Bc. Pavel Novák"

Podobné prezentace


Reklamy Google