Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Škoda Nikola Kačerová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Škoda Nikola Kačerová"— Transkript prezentace:

1 Jan Škoda Nikola Kačerová
České vysoké učení technické v praze Fakulta stavební K126 Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Henry Fayol K126 TERI Jan Škoda Nikola Kačerová

2 Obsah Životopis Tvorba Funkční oblasti managementu Funkce managementu
14 principů řízení Shrnutí

3 Životopis Narození 1841 v Konstantinopili
1860 absolvent akademie v St. Etienne 1888 generální ředitel 1918 odchod z funkce

4 Tvorba 1916 vydání Administration industrielle et générale
1949 přeloženo General and Industrial Management 1925 Henry Fayol umírá v Paříži

5 Funkční oblasti managementu
H. F. průkopníkem managementu - začátek 20. stol. Rozdělil podnik do 6-ti činností Výrobní činnosti (produkce) Obchodní činnosti (prodej) Finanční činnosti (investice) Ochranné činnosti Účetní činnosti Správní činnosti

6 Funkce managementu Definoval 5 základní činností managementu
Plánování - stanovit cíl organizace a navrhnout plán, cesty a strategie k jeho dosažení Organizování - znamenalo vytvoření vhodné podnikové struktury Přikazování - udržení personálu v pohybu Koordinování - aby činnosti probíhaly v souladu s ostatními Kontrolování – zajišťuje, aby se všechno dělo ve shodě se zavedenými pravidly

7 Funkce managementu přikazování a koordinování dnes nahradil pojem vedení koncepce spravování založena na jeho osobních zkušenostech ISO 9000, 14000, … ?

8 14 principů řízení 1) Dělba práce – práce by měla být členěna na malé proveditelné prvky, umožňující dosáhnout výhody ze specializace 2) Rovnováha pravomoci a zodpovědnosti – právo dávat příkazy a moc vyžadovat poslušnost 3) Disciplína - žádné uvolňování či změkčování pravidel 4) Jednoznačnost přikazování - každý zaměstnanec má pouze a jenom jednoho nadřízeného 5) Jednota zaměření - jedna mysl vytvoří jednotný plán, v němž bude každý hrát svou roli

9 14 principů řízení 6) Podřízenost individuálních zájmů zájmům obecným - v práci se mají sledovat pouze pracovní zájmy a myšlenky 7) Spravedlivé odměňování - zaměstnanci dostávají odpovídající ohodnocení, ne tolik, kolik může podnik postrádat 8) Centralizace – řízení od shora dolu 9) Nepřetržitý řetěz - formální řetěz příkazů, běžící odshora dolů 10) Jednoznačnost - každý úkol by měl být specifikován tak, aby ho pracovník nejen správně pochopil, ale viděl i jeho souvislost s činnostmi jinými

10 14 principů řízení 11) Spravedlnost - ustavená pravidla a dohody by měly být řádně dodržovány 12) Stabilita pracovníků - u zaměstnanců je třeba vytvářet pevný pocit sounáležitosti a věrnosti k firmě 13) Iniciativa - vymyslet plán a udělat vše potřebné k jeho uskutečnění 14) Podnikový duch - podpora týmového ducha přispívá k harmonii a jednotě uvnitř organizace

11 Shrnutí 14 zmíněných činností má být návodem pro manažery
nedávají však odpověď, v jaké míře mají být používány Fayol pouze řekl, že je třeba je aplikovat podle jeho názoru závisí volba postupů a přístupů pro řešení specifických problémů především na manažerských zkušenostech snažil se definovat principy managementu tak, aby umožňovaly vytvářet a udržovat „dobré zdraví firmy”

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jan Škoda Nikola Kačerová"

Podobné prezentace


Reklamy Google