Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení"— Transkript prezentace:

1 Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení
PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora Konference Asociace ředitelů Gymnázií ČR Hradec Králové, NIQES, CZ.1.07/4.1.00/

2 Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení
1. Koncepce a rámec školy Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují. 1.2 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče.

3 Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení
1. Koncepce a rámec školy 1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy. 1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky. 1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery.

4 2. Pedagogické vedení školy
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení 2. Pedagogické vedení školy Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. 2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření. 2.2 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi učiteli, žáky i vzájemné vztahy mezi učiteli a žáky a jejich zákonnými zástupci a o vzájemnou spolupráci všech aktérů.

5 2. Pedagogické vedení školy
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení 2. Pedagogické vedení školy 2.3 Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého učitele a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně podporuje začínající učitele. 2.4 Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky pro vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání. 2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj.

6 3. Kvalita pedagogického sboru
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení 3. Kvalita pedagogického sboru Kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. 3.1 Pedagogové jsou pro svou práci náležitě kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují profesionálně. 3.2 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný, respektující přístup. 3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu.

7 3. Kvalita pedagogického sboru
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení 3. Kvalita pedagogického sboru 3.4 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti. 3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji.

8 Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení
4. Výuka Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků je základem kvalitní školy. 4.1 Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků. 4.2 Pedagogové využívají široké spektrum výchovně vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů.

9 Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení
4. Výuka 4.3 Pedagogové systematicky sledují učební pokrok každého žáka a při plánování a realizaci výuky zohledňují potřeby jednotlivých žáků. 4.4 Pedagogové se ve své práci zaměřují na na sociální a osobnostní rozvoj žáků.

10 5. Vzdělávací výsledky žáků
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení 5. Vzdělávací výsledky žáků Kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem 5.1 Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními. 5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích programů.

11 5. Vzdělávací výsledky žáků
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení 5. Vzdělávací výsledky žáků 5.1 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty. 5.2 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování studia a v dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání.

12 6. Podpora školy žákům (rovné příležitosti)
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení 6. Podpora školy žákům (rovné příležitosti) Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči. 6.1 Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby. 6.2 Škola poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření. 6.3 Škola věnuje patřičnou pozornost rozvoji všech osobnostních vlastností žáků a dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu.

13 Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje
Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. Spravedlivé hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit. Charakteristika regionu - demografická a sociálně ekonomická, atraktivita regionu a dostupnost kvalitních pedagogů Materiální podmínky Finanční podmínky Složení žáků školy

14 Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení
Informace o prostředí, v němž škola pracuje, a umožnění srovnání se statistickými charakteristikami stejných indikátorů v celém souboru škol v ČR. Jsou důležitým signálem zřizovatelům pro jejich rozhodování o naplnění předpokladů pro kvalitní vzdělávání v dané škole.  Nemají postavení kritérií hodnocení školy. Ve výstupech inspekční činnosti slouží pouze k popisu konkrétního prostředí a kontextu, v němž škola pracuje.

15 PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora
Fráni Šrámka 37, Praha 5 Tel.: ǀ Fax: ǀ NIQES, CZ.1.07/4.1.00/


Stáhnout ppt "Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google