Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora Konference Asociace ředitelů Gymnázií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora Konference Asociace ředitelů Gymnázií."— Transkript prezentace:

1 Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora Konference Asociace ředitelů Gymnázií ČR Hradec Králové, 25. 3. 2015 NIQES, CZ.1.07/4.1.00/22.0003

2 Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují. 1.2 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče. 1. Koncepce a rámec školy Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

3 1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy. 1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky. 1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery. 1. Koncepce a rámec školy Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

4 Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. 2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření. 2.2 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi učiteli, žáky i vzájemné vztahy mezi učiteli a žáky a jejich zákonnými zástupci a o vzájemnou spolupráci všech aktérů. 2. Pedagogické vedení školy Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

5 2.3 Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého učitele a jeho profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně podporuje začínající učitele. 2.4 Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky pro vzdělávání a pečuje o jejich účelné využívání. 2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj. 2. Pedagogické vedení školy Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

6 Kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. 3.1 Pedagogové jsou pro svou práci náležitě kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují profesionálně. 3.2 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný, respektující přístup. 3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu. 3. Kvalita pedagogického sboru Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

7 3.4 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti. 3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. 3. Kvalita pedagogického sboru Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

8 Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků je základem kvalitní školy. 4.1 Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků. 4.2 Pedagogové využívají široké spektrum výchovně vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů. 4. Výuka Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

9 4.3 Pedagogové systematicky sledují učební pokrok každého žáka a při plánování a realizaci výuky zohledňují potřeby jednotlivých žáků. 4.4 Pedagogové se ve své práci zaměřují na na sociální a osobnostní rozvoj žáků. 4. Výuka Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

10 Kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem 5.1 Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními. 5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích programů. 5. Vzdělávací výsledky žáků Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

11 5.1 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální a osobnostní kompetence a občanské hodnoty. 5.2 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování studia a v dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění vzdělávání. 5. Vzdělávací výsledky žáků Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

12 6. Podpora školy žákům (rovné příležitosti) Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči. 6.1 Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby. 6.2 Škola poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření. 6.3 Škola věnuje patřičnou pozornost rozvoji všech osobnostních vlastností žáků a dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu.

13 Kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. Spravedlivé hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit. Charakteristika regionu - demografická a sociálně ekonomická, atraktivita regionu a dostupnost kvalitních pedagogů Materiální podmínky Finanční podmínky Složení žáků školy Charakteristika prostředí, v němž škola pracuje Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

14 Informace o prostředí, v němž škola pracuje, a umožnění srovnání se statistickými charakteristikami stejných indikátorů v celém souboru škol v ČR. Jsou důležitým signálem zřizovatelům pro jejich rozhodování o naplnění předpokladů pro kvalitní vzdělávání v dané škole. Nemají postavení kritérií hodnocení školy. Ve výstupech inspekční činnosti slouží pouze k popisu konkrétního prostředí a kontextu, v němž škola pracuje. Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení

15 Děkuji za pozornost Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Tel.: +420 251 023 309ǀ Fax: +420 251 566 789 Email: ondrej.andrys@csicr.cz ǀ www.csicr.cz, www.niqes.cz NIQES, CZ.1.07/4.1.00/22.0003 PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora


Stáhnout ppt "Kvalitní škola – kritéria a indikátory hodnocení PhDr. Ondřej Andrys, MAE náměstek ústředního školního inspektora Konference Asociace ředitelů Gymnázií."

Podobné prezentace


Reklamy Google