Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákonné zastoupení Vypracovali: Těšínská Jitka Kubisková Lenka Novotná Lenka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákonné zastoupení Vypracovali: Těšínská Jitka Kubisková Lenka Novotná Lenka."— Transkript prezentace:

1 Zákonné zastoupení Vypracovali: Těšínská Jitka Kubisková Lenka Novotná Lenka

2 Co je zákonné zastoupení? Pojmem zákonné zastoupení se rozumí ve smyslu § 23 obč. zák. buď zastoupení vzniklé přímo ze zákona, nebo rozhodnutím státního orgánu (opatrovnictví) uplatňuje se obecně u osob nezpůsobilých k právním úkonům vzniklé ze zákona se uplatňuje u nezletilých dětí, za které jednají jejich zákonní zástupci (rodiče)

3 Zákonné zastoupení vzniklé na základě rozhodnutí soudu (Opatrovnictví) přichází v úvahu v těchto případech:Opatrovnictví 1. U fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.fyzické osoby

4 2. Soud může ustanovit opatrovníka také osobě, jejíž pobyt není znám, jestliže je toho třeba k ochraně jejích zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. 3. Soud ustanoví zvláštního zástupce (tzv. kolizního opatrovníka) v případě, dojde-li ke střetnutí zájmů zákonného zástupce se zájmy zastoupeného nebo ke střetu zájmů těch, kteří jsou zastoupeni týmž zákonným zástupcem.kolizního opatrovníka

5 Fyzická osoba Účastník občanskoprávních vztahů kterákoli lidská bytost, zásadně bez ohledu na bližší specifikaci i (např. pohlaví, národnost, původ, apod.) 2 způsobilosti: právní subjektivita způsobilost k právním úkonům Postavení blízké fyzické osobě má i počaté, ale dosud nenarozené dítě

6 Kolizní opatrovník zvl áš tn í z á stupce, povolaným h á jit z á jmy osob zastoupených z á konným z á stupcem, dojde-li ke střetu z á jmu z á konn é ho z á stupce a zastoupen é ho podmínky pro ustanovení kolizního opatrovníka stanoví zákon o rodině

7 Plná moc jednostranný adresovaný nesamostatný právní úkon, kterým zmocněnec prokazuje vůči osobám, vůči kterým vykonává právní úkony v rámci zmocnění, že je oprávněn zastupovat zmocnitele pouhým průkazem existence zastoupení

8 Rozlišuje se: smlouva mezi zmocnitelem a zmocněncem, kterou se zakládá zmocnění plná moc jakožto osvědčení existence zmocnění generální, kterou je zmocněnec oprávněn ke všem právním úkonům speciální, kterou je zmocnění omezeno jen na určité druhy právních úkonů, případně jen na jediný úkon

9 Účinky plné moci zanikají: provedením úkonu, na který byla omezena, odvoláním plné moci zmocnitelem, výpovědí plné moci zmocněncem, smrtí zmocněnce.

10 Zdroje http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslat xt.asp?cd=151&typ=r&refresh=yes&levelid =oc_546.htm

11 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Zákonné zastoupení Vypracovali: Těšínská Jitka Kubisková Lenka Novotná Lenka."

Podobné prezentace


Reklamy Google