Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207

2 Náplň kurzu 1. Ekonomie jako věda, základní ekonomické pojmy, hospodářský proces 2. Fiskální politika - státní rozpočet a daňová soustava 3. Podnik a podnikání 4. Hodnocení výkonnosti národního hospodářství - domácí produkt, obchodní bilance, inflace, nezaměstnanost 5. Hospodářský cyklus 6. Trh a tržní mechanismus 7. Organizace hospodářského života - tržní a příkazová ekonomika 8. Centrální banka a bankovní systém 9. Majetková a kapitálová výstavba podniku 10. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 11. Účetnictví a nástroje vnitropodnikového řízení

3 Podmínky k ukončení kurzu
- Je potřeba nasbírat 15 bodů - Všechny níže uvedené možnosti jsou volitelné=nepovinné Odborné: Test: 9-15 bodů (15 otázek) ...nebo... Ústní zkouška: 9-15 bodů Odborná esej (cca 10 stran): max. 10 bodů Recenze odborné knihy nebo studie: max. 5 bodů Příprava semináře: 20 bodů (pro celý tým) Docházka - 3 povolené absence, za každou další: - 1 bod Neodborné Účast v průzkumu: 3 body ... možná ještě něco ... analýza reklam a tak

4 Hodnotící stupnice: A: 27 bodů B: 24 – 26 bodů C: 21 – 23 bodů
D: 18 – 20 bodů E: 15 – 17 bodů FX: 0 – 14 bodů

5 Test Ústní zkouška nebo - 15 bodů (15 otázek) – je třeba získat 9 bodů
Základní literatura k testu: ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: stručný přehled 2014/2015 HOLMAN, R. Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C. H. Beck, 2008. Doporučená: Ekonom, Euro, Hospodářské noviny

6 Odborná esej Biopaliva - energie budoucnosti?
Blíží se „ropný zlom“? Budou se ceny ropných produktů snižovat, nebo naopak dramaticky růst? Jak to ovlivní světovou ekonomiku? Cenová regulace - brzda ekonomiky nebo zmírnění sociálních nerovností? Co Česká (Slovenská) republika ekonomicky získala a co ztratila vstupem do Evropské unie? Česká a moravská vína - perspektivní artikl pro vývoz na zahraniční trhy? Jak jsou na tom tuzemská vína ve srovnání s konkurencí vín z ostatních zemí? České pivo na domácích a světových trzích - vlajková loď českého průmyslu? Čínský hospodářský zázrak - hrozba pro ekonomiky západních zemí? Daňové zákonodárství v Česku - jsou oprávněné a rozumné neustálé změny sazeb daní? Jak vychází srovnání se Slovenskem? Dokáže český stát ochránit investice zahraničních investorů? Drobní zemědělci v Česku - perspektivní budoucnost nebo skomírání v konkurenci velkovýrobců (ve srovnání se situací v dalších zemích EU)? Důchodová reforma v ČR - je stávající model důchodového systému životaschopný, nebo bude potřeba jej dále reformovat? Ekonomická odluka státu a církve v Česku. Historické pozadí, ekonomické argumenty, možné scénáře, důsledky současného modelu restitucí na ekonomický vývoj církví a státu. Ekonomická pomoc vyspělých zemí vládám zemí třetího světa - pomáháme chudým, nebo jen mrháme penězi?

7 Odborná esej Ekonomická transformace v jednotlivých zemích „východního bloku“ po roce Jak se lišily přístupy jednotlivých států a jaký to mělo vliv na jejich hospodářský vývoj? Ekonomické části volebních programů českých politických stran - existují rozdíly v proklamacích a reálné hospodářské politice jednotlivých vlád? Ekonomické výsledky ve stavebnictví v Česku/na Slovensku - spolehlivý zdroj informací o současné a budoucí situaci národní ekonomiky? Ekonomický liberalismus vs. sociální stát - existuje vhodný model pro českou ekonomiku? Hospodářská politika jednotlivých vlád v Česku (na Slovensku). Jaké byly proklamace ohledně hospodářské politiky v předvolebních programech, jaká byla reálná politika, jak se lišila politika jednotlivých vlád a jaké to mělo hospodářské důsledky? Imigrace z východních zemí - příležitost nebo hrozba pro evropské ekonomiky (situace v Česku/na Slovensku a v zemích západní Evropy)? Investiční pobídky v Česku (na Slovensku). V kterých projektech se stát angažoval na podporu příchodu zahraničních investorů a jak tyto projekty dopadly? Jak ekonomická krize či recese posledních let proměnila fungování světové ekonomiky? Kartelové dohody v ČR - dokáže jim stát účinně zabránit? Omezení pro pohyb kamionů na silnicích v Česku a Evropě - odůvodnitelný zásah do svobody podnikání aneb co tím stát získává a co ztrácí? Otevírací doba obchodů v Česku a německy mluvících zemích - jsou namístě státní regulace, nebo je to pouze problém trhu? Paralely a rozdíly mezi světovou hospodářskou krizí 30. let 20. století a současnou ekonomickou reces

8 Odborná esej Placení mýtného na dálnicích a silnicích I. třídy v Česku - dobrý způsob, jak získat prostředky na investice do infrastruktury, nebo ukázka nevhodného řešení s nevýhodnými smlouvami? Pobídky zahraničním investorům v Česku a na Slovensku - pomoc ekonomickému rozvoji nebo likvidace tuzemských podnikatelů? Porevoluční vývoj knižního trhu v ČR - jaké jsou budoucí perspektivy českých nakladatelů v prostředí elektronických dokumentů a malého jazykově homogenního trhu? Posunutí hranice odchodu do penze (v kontextu situace v jiných zemích) - spása ekonomiky nebo past na podniky, které budou muset zaměstnávat osoby za zenitem své produktivity? Průměrná výše platů v různých hospodářských odvětvích vs. platy ve veřejném sektoru - směřuje hospodářská a fiskální politika státu ke stírání rozdílů, nebo k jejich prohlubování? Příčiny ekonomického úspěchu farmaceutických firem - je cílem člověka „vyléčit“ nebo dlouhodobě udržovat „mírně nemocného“? Rovná daň v Česku a na Slovensku (případně jinde) - impuls pro rozvoj ekonomiky, nebo jen pokus státu "chudým brát a bohatým dávat"? Rozvoj automobilového průmyslu investicemi zahraničních automobilek v Česku a na Slovensku - příležitost pro ekonomiku nebo zárodek budoucích problémů? Situace v českém a slovenském lázeňství - má tuzemský kapitál ještě šanci aneb mohou si zahraniční investoři dovolit (téměř) vše? Stáří vozového parku v ČR a ceny nových automobilů - výzva pro automobilky nebo dovozce ojetin?

9 Odborná esej Státní rozpočet v Česku (na Slovensku) po roce Jak se konstrukce státního rozpočtu, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou? Trh s byty v ČR - brání stále ochranářský přístup státu jeho rozvoji? Trh s nealkoholickými nápoji – jak se proměňují a jak je ovlivňují případné zásady státu? Trvání dovolené, délka pracovní doby a další sociální vymoženosti - jak je na tom Česko ve srovnání se světem a co pozitivního a negativního z toho plyne pro jeho ekonomiku? Vlastníci médií a mediální skupiny v ČR - boj zájmů českého čtenáře/diváka/posluchače a zahraničního kapitálu? Vstup čínských automobilek na evropské trhy - budeme jezdit v čínských automobilech? Výroba obuvi v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence? Výroba oděvů v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence? Vyvlastňování soukromého vlastnictví jako nástroj podpory zahraničních investic v ČR - znárodňování nebo veřejný zájem? Vývoj daňového zákonodárství v Česku (na Slovensku). Jak se vyvíjely sazby jednotlivých daní a jaký to mělo vliv na ekonomický vývoj? Vývoj HDP v Česku (na Slovensku) po roce Jak se HDP vyvíjel ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?

10 Odborná esej Vývoj minimální mzdy a životního minima (případně sociálních dávek) v Česku/na Slovensku - jak jsme na tom ve srovnání se světem? Vývoj nezaměstnanosti v Česku (na Slovensku) po roce Jak se nezaměstnanost vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou? Vývoj obchodní bilance v Česku (na Slovensku) po roce Jak se obchodní bilance vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou? Vývoj průměrné mzdy v Česku (na Slovensku) po roce Jak se průměrná mzda vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou? Vývoj zákonodárství upravujícího podnikání v ČR - zdravé ekonomické prostředí nebo past na podnikatele

11 Odborná esej Zapisování přes Google Docs (www.bacuvcik.com)
Forma seminární práce: Rozsah cca 10 stran (čistý text bez úvodu a závěru při standardní úpravě). Základní fakta k daným tématům, převažovat by měl vlastní názor či pohled na otázku položenou v zadání Formální náležitosti - viz šablony na školní práce Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).pdf Hodnocení seminární práce: max. 10 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: práce musí splňovat formální náležitosti, musí být obsahově správná, vycházet z relevantních zdrojů a z vlastního pohledu odpovídat na otázku ze zadání

12 Recenze knihy nebo odborné studie
Forma seminární práce: Recenze (kritika) odborné knihy (neměla by to být učebnice) nebo vědecké studie (z odborných časopisů, sborníků, internetu). Rozsah max. 5 stran. Odborné kritice podrobte přístup autorů, použité metody, vědeckou diskuzi, závěry. Formální náležitosti – viz šablona Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).doc Hodnocení seminární práce: max. 5 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: formální i obsahová stránka

13 Příprava semináře 20 bodů (pokud to bude odfláknuté, tak míň, nebo nic) body se rozdělí podle počtu lidí zapisování na Google Docs (bacuvcik.com) nechceme: teorii, která je obsahem přednášek (na webu je prezentace, ze které se dá zjistit, jaké informace jsou obsahem přednášek) celohodinovou prezentaci chceme: diskusi – otázky a podněty do publika k diskuzi, drobné materiály, které si posluchači přečtou, vyplní apod. a něco k tomu řeknou konkrétní praktické informace ze života o tom, jaká daná věc ve skutečnosti opravdu je materiály by měly vystačit na celou hodinu; je potřeba mít v záloze nějaké aktuální věci, které se můžou diskutovat

14 Rozpis seminářů Naplňování státního rozpočtu (veřejných rozpočtů) 2014 a příprava státního rozpočtu Jak celý proces přípravy a schvalování probíhá, kdo do něj v jednotlivých fázích vstupuje a jak jej ovlivňuje? Jak platíme daně a podáváme daňové přiznání? Vedení účetnictví (resp. daňové evidence) - ukázky konkrétních účetních dokladů, knih a softwaru. Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Jak začít podnikat (OSVČ, obchodní společnosti)? Co je třeba udělat před začátkem podnikání? Vyplnění Jednotného registračního formuláře, případně dalších důležitých formulářů. Jaké výhody má student - podnikatel? Společná měna Euro. Jak a proč vznikla, co jí předcházelo, jaká jsou kritéria pro přijetí, jaké jsou její problémy a perspektivy dalšího vývoje. Rozdílný přístup Česka a Slovenska k této otázce. Přerozdělovací procesy na úrovni státu a EU. Koho všeho stát a EU dotuje? Jaké jsou podmínky dotací v jednotlivých oblastech? Jak vypadají konkrétní mechanismy - jaké částky (a kudy) jdou do rozpočtů EU z jednotlivých států, jaká část se do jednotlivých ekonomik vrací, jak a komu se podávají žádosti o dotace. Transformace ekonomiky z příkazové na tržní. Jak proběhla ekonomická transformace v Československu? Jaké byly výhody a nevýhody zvoleného způsobu privatizace? Které ekonomiky jsou stále příkazové - jaké to má výhody a nevýhody pro ně samotné a jak se to projevuje ve vztahu k ostatním zemím (v mezinárodním obchodu)? Finanční a ekonomická krize (recese) Jaké byly příčiny krize? Co se dělo a děje s bankovním sektorem a s akciovými trhy? Které země byly postiženy nejméně a nejvíce (a proč)? Jak je na tom Česko (Slovensko)? Jaká poučení plynou z Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století? Kdy recese skončí? Globální ekonomické mocnosti. Kdo byl globální ekonomickou mocností v minulosti, kdo je v současnosti a kdo bude v budoucnosti? V čem spočívaly příčiny jejich vzestupu (a případného pádu)? Kalkulace a rozpočetnictví. Ukázka zpracování kalkulace produktu a ročního rozpočtu malé firmy (konkrétní reálné příklady). Důchodová reforma a její proměny. Rozdíl v přístupu Česka a Slovenska. Model vyplácení důchodů v dalších státech. Jaké jsou perspektivy vývoje důchodového účtu v dalších letech? Církevní „restituce“ a odluka státu a církve. Vývoj celého procesu, současný stav. Názory politiků a veřejnosti na problém. Budoucí vývoj. Vývoj daňového zákonodárství a zákonodárství upravujícího podnikání v Česku (na Slovensku). Jak se vyvíjely sazby jednotlivých daní a jaký to mělo vliv na ekonomický vývoj? Jak se vyvíjely podmínky upravující podnikání a jaký vliv to mělo na podnikatelské prostředí?

15 Účast v průzkumu Nákupní preference obyvatel České a Slovenské republiky ve věku let - v dotazníku je 9 věkových kategorií; pro získání 3 bodů je třeba přinést tyto počty dotazníků z jednotlivých kategorií: - 15 let - 3 dotazníky let - 3 dotazníky let - 3 dotazníky let - 3 dotazníky let - 4 dotazníky let - 4 dotazníky let - 4 dotazníky let - 3 dotazníky + 70 let - 3 dotazníky Celkem: dotazníků

16 Účast v průzkumu - elektronický dotazník - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě!) - na bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníků

17 Druhý průzkum - za 2 body - elektronický dotazník - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě!) - na bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníků

18 Speciální neodborný úkol právě teď
- kvalitativní výzkum vztahu lidí k literatuře a čtení - dotazník obsahuje 4 otevřené otázky, na které je potřeba odpovědět delším souvislým textem; proto prosím oslovujte pouze lidi, u kterých se dá předpokládat, že to zvládnou - 4 věkové kategorie: -29, 30-39, 40-49, 5+; z každé je potřeba získat alespoň 2 respondenty - hodnocení: 3 body za 10 respondentů - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde Termín odevzdání: (pouze v elektronické formě!) - na bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníků

19 Bodový systém: Odborné aktivity:
1. Test nebo ústní zkouška - max. 15 bodů 2. Odborná esej, recenze, umělecké dílo: - seminární úkoly je možné libovolně kombinovat - odevzdání po termínu = 1 bod 3. Příprava semináře – 20 bodů pro celý tým (může připravit i jeden člověk, je možno si vzít i víc témat) 4. Docházka – tady lze pouze ztratit:-) neúčast je možno kompenzovat čímkoliv jiným Neodborné aktivity: Dotazníky - omezeny na 2 „sady“ (max ks) Další analýzy, pokud budou - z neodborných aktivit je možno získat max. 12 bodů


Stáhnout ppt "Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google