Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207 bacuvcik@fmk.utb.cz www.bacuvcik.com

2 Náplň kurzu 1. Ekonomie jako věda, základní ekonomické pojmy, hospodářský proces 2. Fiskální politika - státní rozpočet a daňová soustava 3. Podnik a podnikání 4. Hodnocení výkonnosti národního hospodářství - domácí produkt, obchodní bilance, inflace, nezaměstnanost 5. Hospodářský cyklus 6. Trh a tržní mechanismus 7. Organizace hospodářského života - tržní a příkazová ekonomika 8. Centrální banka a bankovní systém 9. Majetková a kapitálová výstavba podniku 10. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 11. Účetnictví a nástroje vnitropodnikového řízení

3 Podmínky k ukončení kurzu - Je potřeba nasbírat 15 bodů - Všechny níže uvedené možnosti jsou volitelné=nepovinné Odborné: a) Test: 9-15 bodů (15 otázek)...nebo... b) Ústní zkouška: 9-15 bodů c) Odborná esej (cca 10 stran): max. 10 bodů d) Recenze odborné knihy nebo studie: max. 5 bodů e) Příprava semináře: 20 bodů (pro celý tým) f) Docházka - 3 povolené absence, za každou další: - 1 bod Neodborné a) Účast v průzkumu: 3 body b)... možná ještě něco... analýza reklam a tak

4 Hodnotící stupnice: A: 27 bodů B: 24 – 26 bodů C: 21 – 23 bodů D: 18 – 20 bodů E: 15 – 17 bodů FX: 0 – 14 bodů

5 Test nebo Ústní zkouška - 15 bodů (15 otázek) – je třeba získat 9 bodů Základní literatura k testu: ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: stručný přehled 2014/2015 HOLMAN, R. Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C. H. Beck, 2008. Doporučená: Ekonom, Euro, Hospodářské noviny

6 Odborná esej  Biopaliva - energie budoucnosti?  Blíží se „ropný zlom“? Budou se ceny ropných produktů snižovat, nebo naopak dramaticky růst? Jak to ovlivní světovou ekonomiku?  Cenová regulace - brzda ekonomiky nebo zmírnění sociálních nerovností?  Co Česká (Slovenská) republika ekonomicky získala a co ztratila vstupem do Evropské unie?  Česká a moravská vína - perspektivní artikl pro vývoz na zahraniční trhy? Jak jsou na tom tuzemská vína ve srovnání s konkurencí vín z ostatních zemí?  České pivo na domácích a světových trzích - vlajková loď českého průmyslu?  Čínský hospodářský zázrak - hrozba pro ekonomiky západních zemí?  Daňové zákonodárství v Česku - jsou oprávněné a rozumné neustálé změny sazeb daní? Jak vychází srovnání se Slovenskem?  Dokáže český stát ochránit investice zahraničních investorů?  Drobní zemědělci v Česku - perspektivní budoucnost nebo skomírání v konkurenci velkovýrobců (ve srovnání se situací v dalších zemích EU)?  Důchodová reforma v ČR - je stávající model důchodového systému životaschopný, nebo bude potřeba jej dále reformovat?  Ekonomická odluka státu a církve v Česku. Historické pozadí, ekonomické argumenty, možné scénáře, důsledky současného modelu restitucí na ekonomický vývoj církví a státu.  Ekonomická pomoc vyspělých zemí vládám zemí třetího světa - pomáháme chudým, nebo jen mrháme penězi?

7 Odborná esej  Ekonomická transformace v jednotlivých zemích „východního bloku“ po roce 1989. Jak se lišily přístupy jednotlivých států a jaký to mělo vliv na jejich hospodářský vývoj?  Ekonomické části volebních programů českých politických stran - existují rozdíly v proklamacích a reálné hospodářské politice jednotlivých vlád?  Ekonomické výsledky ve stavebnictví v Česku/na Slovensku - spolehlivý zdroj informací o současné a budoucí situaci národní ekonomiky?  Ekonomický liberalismus vs. sociální stát - existuje vhodný model pro českou ekonomiku?  Hospodářská politika jednotlivých vlád v Česku (na Slovensku). Jaké byly proklamace ohledně hospodářské politiky v předvolebních programech, jaká byla reálná politika, jak se lišila politika jednotlivých vlád a jaké to mělo hospodářské důsledky?  Imigrace z východních zemí - příležitost nebo hrozba pro evropské ekonomiky (situace v Česku/na Slovensku a v zemích západní Evropy)?  Investiční pobídky v Česku (na Slovensku). V kterých projektech se stát angažoval na podporu příchodu zahraničních investorů a jak tyto projekty dopadly?  Jak ekonomická krize či recese posledních let proměnila fungování světové ekonomiky?  Kartelové dohody v ČR - dokáže jim stát účinně zabránit?  Omezení pro pohyb kamionů na silnicích v Česku a Evropě - odůvodnitelný zásah do svobody podnikání aneb co tím stát získává a co ztrácí?  Otevírací doba obchodů v Česku a německy mluvících zemích - jsou namístě státní regulace, nebo je to pouze problém trhu?  Paralely a rozdíly mezi světovou hospodářskou krizí 30. let 20. století a současnou ekonomickou reces

8 Odborná esej  Placení mýtného na dálnicích a silnicích I. třídy v Česku - dobrý způsob, jak získat prostředky na investice do infrastruktury, nebo ukázka nevhodného řešení s nevýhodnými smlouvami?  Pobídky zahraničním investorům v Česku a na Slovensku - pomoc ekonomickému rozvoji nebo likvidace tuzemských podnikatelů?  Porevoluční vývoj knižního trhu v ČR - jaké jsou budoucí perspektivy českých nakladatelů v prostředí elektronických dokumentů a malého jazykově homogenního trhu?  Posunutí hranice odchodu do penze (v kontextu situace v jiných zemích) - spása ekonomiky nebo past na podniky, které budou muset zaměstnávat osoby za zenitem své produktivity?  Průměrná výše platů v různých hospodářských odvětvích vs. platy ve veřejném sektoru - směřuje hospodářská a fiskální politika státu ke stírání rozdílů, nebo k jejich prohlubování?  Příčiny ekonomického úspěchu farmaceutických firem - je cílem člověka „vyléčit“ nebo dlouhodobě udržovat „mírně nemocného“?  Rovná daň v Česku a na Slovensku (případně jinde) - impuls pro rozvoj ekonomiky, nebo jen pokus státu "chudým brát a bohatým dávat"?  Rozvoj automobilového průmyslu investicemi zahraničních automobilek v Česku a na Slovensku - příležitost pro ekonomiku nebo zárodek budoucích problémů?  Situace v českém a slovenském lázeňství - má tuzemský kapitál ještě šanci aneb mohou si zahraniční investoři dovolit (téměř) vše?  Stáří vozového parku v ČR a ceny nových automobilů - výzva pro automobilky nebo dovozce ojetin?

9 Odborná esej  Státní rozpočet v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se konstrukce státního rozpočtu, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?  Trh s byty v ČR - brání stále ochranářský přístup státu jeho rozvoji?  Trh s nealkoholickými nápoji – jak se proměňují a jak je ovlivňují případné zásady státu?  Trvání dovolené, délka pracovní doby a další sociální vymoženosti - jak je na tom Česko ve srovnání se světem a co pozitivního a negativního z toho plyne pro jeho ekonomiku?  Vlastníci médií a mediální skupiny v ČR - boj zájmů českého čtenáře/diváka/posluchače a zahraničního kapitálu?  Vstup čínských automobilek na evropské trhy - budeme jezdit v čínských automobilech?  Výroba obuvi v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence?  Výroba oděvů v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence?  Vyvlastňování soukromého vlastnictví jako nástroj podpory zahraničních investic v ČR - znárodňování nebo veřejný zájem?  Vývoj daňového zákonodárství v Česku (na Slovensku). Jak se vyvíjely sazby jednotlivých daní a jaký to mělo vliv na ekonomický vývoj?  Vývoj HDP v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se HDP vyvíjel ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?

10 Odborná esej  Vývoj minimální mzdy a životního minima (případně sociálních dávek) v Česku/na Slovensku - jak jsme na tom ve srovnání se světem?  Vývoj nezaměstnanosti v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se nezaměstnanost vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?  Vývoj obchodní bilance v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se obchodní bilance vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?  Vývoj průměrné mzdy v Česku (na Slovensku) po roce 1989. Jak se průměrná mzda vyvíjela ve srovnání s celosvětovým vývojem, jak to souviselo s celkovým ekonomickým vývojem a aktuální hospodářskou politikou?  Vývoj zákonodárství upravujícího podnikání v ČR - zdravé ekonomické prostředí nebo past na podnikatele

11 Odborná esej Zapisování přes Google Docs (www.bacuvcik.com)www.bacuvcik.com Forma seminární práce: Rozsah cca 10 stran (čistý text bez úvodu a závěru při standardní úpravě). Základní fakta k daným tématům, převažovat by měl vlastní názor či pohled na otázku položenou v zadání Formální náležitosti - viz šablony na školní práce Termín odevzdání: 30. 3. 2015 (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).pdf Hodnocení seminární práce: max. 10 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: práce musí splňovat formální náležitosti, musí být obsahově správná, vycházet z relevantních zdrojů a z vlastního pohledu odpovídat na otázku ze zadání

12 Forma seminární práce: Recenze (kritika) odborné knihy (neměla by to být učebnice) nebo vědecké studie (z odborných časopisů, sborníků, internetu). Rozsah max. 5 stran. Odborné kritice podrobte přístup autorů, použité metody, vědeckou diskuzi, závěry. Formální náležitosti – viz šablona Termín odevzdání: 30. 3. 2015 (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).doc Hodnocení seminární práce: max. 5 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: formální i obsahová stránka Recenze knihy nebo odborné studie

13 Příprava semináře -20 bodů (pokud to bude odfláknuté, tak míň, nebo nic) -body se rozdělí podle počtu lidí -zapisování na Google Docs (bacuvcik.com) -nechceme: -teorii, která je obsahem přednášek (na webu je prezentace, ze které se dá zjistit, jaké informace jsou obsahem přednášek) -celohodinovou prezentaci -chceme: -diskusi – otázky a podněty do publika k diskuzi, drobné materiály, které si posluchači přečtou, vyplní apod. a něco k tomu řeknou -konkrétní praktické informace ze života o tom, jaká daná věc ve skutečnosti opravdu je -materiály by měly vystačit na celou hodinu; je potřeba mít v záloze nějaké aktuální věci, které se můžou diskutovat

14 Naplňování státního rozpočtu (veřejných rozpočtů) 2014 a příprava státního rozpočtu 2015. Jak celý proces přípravy a schvalování probíhá, kdo do něj v jednotlivých fázích vstupuje a jak jej ovlivňuje? Jak platíme daně a podáváme daňové přiznání? Vedení účetnictví (resp. daňové evidence) - ukázky konkrétních účetních dokladů, knih a softwaru. Vyplnění přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Jak začít podnikat (OSVČ, obchodní společnosti)? Co je třeba udělat před začátkem podnikání? Vyplnění Jednotného registračního formuláře, případně dalších důležitých formulářů. Jaké výhody má student - podnikatel? Společná měna Euro. Jak a proč vznikla, co jí předcházelo, jaká jsou kritéria pro přijetí, jaké jsou její problémy a perspektivy dalšího vývoje. Rozdílný přístup Česka a Slovenska k této otázce. Přerozdělovací procesy na úrovni státu a EU. Koho všeho stát a EU dotuje? Jaké jsou podmínky dotací v jednotlivých oblastech? Jak vypadají konkrétní mechanismy - jaké částky (a kudy) jdou do rozpočtů EU z jednotlivých států, jaká část se do jednotlivých ekonomik vrací, jak a komu se podávají žádosti o dotace. Transformace ekonomiky z příkazové na tržní. Jak proběhla ekonomická transformace v Československu? Jaké byly výhody a nevýhody zvoleného způsobu privatizace? Které ekonomiky jsou stále příkazové - jaké to má výhody a nevýhody pro ně samotné a jak se to projevuje ve vztahu k ostatním zemím (v mezinárodním obchodu)? Finanční a ekonomická krize (recese) 2008 - 2014. Jaké byly příčiny krize? Co se dělo a děje s bankovním sektorem a s akciovými trhy? Které země byly postiženy nejméně a nejvíce (a proč)? Jak je na tom Česko (Slovensko)? Jaká poučení plynou z Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století? Kdy recese skončí? Globální ekonomické mocnosti. Kdo byl globální ekonomickou mocností v minulosti, kdo je v současnosti a kdo bude v budoucnosti? V čem spočívaly příčiny jejich vzestupu (a případného pádu)? Kalkulace a rozpočetnictví. Ukázka zpracování kalkulace produktu a ročního rozpočtu malé firmy (konkrétní reálné příklady). Důchodová reforma a její proměny. Rozdíl v přístupu Česka a Slovenska. Model vyplácení důchodů v dalších státech. Jaké jsou perspektivy vývoje důchodového účtu v dalších letech? Církevní „restituce“ a odluka státu a církve. Vývoj celého procesu, současný stav. Názory politiků a veřejnosti na problém. Budoucí vývoj. Vývoj daňového zákonodárství a zákonodárství upravujícího podnikání v Česku (na Slovensku). Jak se vyvíjely sazby jednotlivých daní a jaký to mělo vliv na ekonomický vývoj? Jak se vyvíjely podmínky upravující podnikání a jaký vliv to mělo na podnikatelské prostředí? Rozpis seminářů

15 Účast v průzkumu Nákupní preference obyvatel České a Slovenské republiky ve věku 12 - 80 let - v dotazníku je 9 věkových kategorií; pro získání 3 bodů je třeba přinést tyto počty dotazníků z jednotlivých kategorií: - 15 let- 3 dotazníky 15 - 19 let- 3 dotazníky 20 - 24 let- 3 dotazníky 25 - 29 let- 3 dotazníky 30 - 39 let- 4 dotazníky 40 - 49 let- 4 dotazníky 50 - 59 let- 4 dotazníky 60 - 69 let- 3 dotazníky + 70 let- 3 dotazníky Celkem: - 30 dotazníků

16 - elektronický dotazník http://produkty2016.vyplnto.cz - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 30. 3. 2015 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Účast v průzkumu

17 - elektronický dotazník http://hudba2014.vyplnto.cz - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 30. 3. 2015 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Druhý průzkum - za 2 body

18 - kvalitativní výzkum vztahu lidí k literatuře a čtení http://cteni2014.vyplnto.cz - dotazník obsahuje 4 otevřené otázky, na které je potřeba odpovědět delším souvislým textem; proto prosím oslovujte pouze lidi, u kterých se dá předpokládat, že to zvládnou - 4 věkové kategorie: -29, 30-39, 40-49, 5+; z každé je potřeba získat alespoň 2 respondenty - hodnocení: 3 body za 10 respondentů - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde Termín odevzdání: 2. 3. 2015 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Speciální neodborný úkol právě teď

19 Bodový systém: Odborné aktivity: 1. Test nebo ústní zkouška - max. 15 bodů 2. Odborná esej, recenze, umělecké dílo: - seminární úkoly je možné libovolně kombinovat - odevzdání po termínu = 1 bod 3. Příprava semináře – 20 bodů pro celý tým (může připravit i jeden člověk, je možno si vzít i víc témat) 4. Docházka – tady lze pouze ztratit:-) neúčast je možno kompenzovat čímkoliv jiným Neodborné aktivity: 1.Dotazníky - omezeny na 2 „sady“ (max. 60+60+20 ks) 2.Další analýzy, pokud budou - z neodborných aktivit je možno získat max. 12 bodů


Stáhnout ppt "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"

Podobné prezentace


Reklamy Google