Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUPŇOVITOST A METODY USPOŘÁDÁNÍ UČIVA V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUPŇOVITOST A METODY USPOŘÁDÁNÍ UČIVA V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH."— Transkript prezentace:

1 STUPŇOVITOST A METODY USPOŘÁDÁNÍ UČIVA V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH

2 1.METODY USPOŘÁDÁNÍ UČIVA 2.HODNOCENÍ LINEÁRNÍHO USPOŘÁDÁNÍ 3.HODNOCENÍ KONCENTRICKÉHO USPOŔÁDÁNÍ 4.PŘEDMĚTOVÉ A MEZIPŘEDMĚTOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 5.STUPŇOVITOST SYSTEMIZACE UČIVA V PŘEDMĚTU: EKONOMIKA

3 1) PODSTATA STUPŇOVITOSTI UČIVA  Systemizace učiva (věcné a časové uspořádání učiva v ekonomickém předmětu)  Stupně uspořádání učiva  V rámci vyučovací hodiny  V rámci tematické části  V rámci tematického celku  V rámci ekonomického předmětu jako celku

4 2) METODY USPOŘÁDÁNÍ UČIVA  Lineární (v jedné řadě časové posloupnosti, jednorázové uspořádání)  Koncentrické ( stupňovitý a opakovatelný systém učiva v časové posloupnosti)  Kombinované (učivo v časové posloupnosti zahrnuta jednorázově, některé učivo zahrnuto opakovatelně do větší hloubky)

5 3) HODNOCENÍ LINEÁRNÍHO USPOŘÁDÁNÍ  Výhody  průhlednost učiva  časová úspora  větší šíře poznatků  Nevýhody  neúplné a nepřesné pochopení učiva žáky v nižších věkových kategoriích  omezené možnosti doplnění znalostí žáků v pozdější době výuky  menší hloubka znalostí žáků  zaměření jen na jeden ekonomický předmět  složitější příprava k maturitě z látky z nižších ročníků

6 4) HODNOCENÍ KONCENTRICKÉHO USPOŔÁDÁNÍ  Výhody  možnost lepšího pochopení učiva žáky na základě dodatečného objasnění  získání znalostí s větší přesností a ve větší hloubce  lepší příprava k maturitní zkoušce  realizace mezipředmětových vztahů  Nevýhody  větší časová náročnost  menší rozsah a šíře probíraných témat

7 5) PŘEDMĚTOVÉ A MEZIPŘEDMĚTOVÉ USPOŘÁDÁNÍ  lineární uspořádání (statistika, ústní a elektronická komunikace)  koncentrické uspořádání (ekonomika, účetnictví)

8 6) STUPŇOVITOST SYSTEMIZACE UČIVA V PŘEDMĚTU: EKONOMIKA 1.STUPEŇ – VYUČOVACÍ HODINA TÉMA: ČLENĚNÍ ZÁSOB  Skladovaný materiál (suroviny, pomocné látky, provozovací hmoty, náhradní díly, obaly, drobný hmotný dlouhodobý majetek)  Nedokončená výroba  Polotovary  Výrobky  Zvířata  zboží

9 2.STUPEŇ - TEMATICKÁ ČÁST TÉMA: ZÁSOBY A LOGISTIKA  členění zásob  oceňování zásob  určení výše zásob  vývoj a řízení zásob  Logistika  jakost výrobků

10 3.STUPEŇ - TEMATICKÝ CELEK TÉMA : EKONOMIKA PODNIKU  obchodní majetek podniku  kapitálová struktura podniku  Peníze  zásoby a logistika  dlouhodobý majetek  personalistika a mzdy  finanční investice a cenné papíry  úrokování a budoucí hodnota peněz  náklady, výnosy, hospodářský výsledek  kalkulace cen

11 4.STUPEŇ - TEMATICKÉ CELKY PŘEDMĚTU 1.Ekonomie 2.Tržní ekonomika 3.Podnik 4.Faktory ovlivňující úspěch v podnikání 5.Ekonomika podniku 6.Marketing 7.Management 8.Makroekonomie 9.Daňová soustava 10.Peněžní a kapitálový trh 11.Finanční analýza podniku


Stáhnout ppt "STUPŇOVITOST A METODY USPOŘÁDÁNÍ UČIVA V EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH."

Podobné prezentace


Reklamy Google