Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současné teorie finančních služeb Přednáškový kurs Mgr FFS ZS 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současné teorie finančních služeb Přednáškový kurs Mgr FFS ZS 2008."— Transkript prezentace:

1 Současné teorie finančních služeb Přednáškový kurs Mgr FFS ZS 2008

2 Témata přednášek 1.Úvod do teorií finančních služeb – základní charakteristiky a pojmy (rekapitulace) 2. Charakteristika základních objektivních tendencí vývoje finančních služeb- část 1 3. Charakteristika základních objektivních tendencí vývoje finančních služeb- část 2

3 (pokrač.témata) 4.Teorie o finanční stabilitě a předpokladech pro její zachovávání 5. Základní současné tendence vývoje bank a bankovních soustav 6. Vývoj teorie bank a bankovních soustav a její současný stav 7. Teorie regulace finančních služeb versus teorie svobodných (neregulovaných) služeb

4 (pokrač.témat) 8. Základní současné tendence vývoje centrálního bankovnictví 9. Teorie centrálního bankovnictví a její vývoj 10.Teorie mezinárodní ekonomické spolupráce a mezinárodních institucí a organizací- část 1 ( významné mezinárodní dohody v oblasti finančních služeb)

5 (pokrač.témat) 11. Teorie mezinárodní ekonomické spolupráce a mezinárodních institucí a organizací- část 2 (významné mezinárodní ekonomické instituce) 12.Teorie mezinárodní ekonomické spolupráce a mezinárodních institucí a organizací- část 3 (významné mezinárodní ekonomické organizace)

6 Požadavky ke zkoušce: zpracovat seminární práci v rozsahu cca 6 normostran, zaslat elektronicky na Úschovnu 5035 presentovat ústně hlavní závěry seminární práce před kolektivem (datum presentace bude stanoveno podle tématu) absolvovat 2 dílčí testy v průběhu semestru (termíny budou předem oznámeny) absolvovat závěrečný test ( prosinec 2008- datum bude zpřesněno)

7 Zadání seminárních prací 1. Vyhledat a popsat prameny mezinárodní statistiky v oblasti financí ( SB, MMF, OECD, EU). Zadání: a) název pramenů, www adresa, b)popsat obsah, tj. co obsahují jednotlivé prameny, c) charakteristika hlavních tabulek, d) porovnat prameny co do srovnatelnosti údajů. 2. Sestavit bibliografii knižních pramenů z oblasti financí a finančních služeb z fondů knihovny ČNB. Zadání: a) seznam publikací, b) stručná anotace obsahu.

8 (pokrač.Zadání) 3. Kterými metodami a ukazateli lze sledovat konkurenci ve finančním sektoru a změny forem této konkurence? Zadání: a)definovat konkurenci a její jednotlivé formy, b) zvolit ukazatele vhodné pro sledování změn v konkurenci 4. V čem spočívají a jak se projevují monopolizační tendence v oblasti finančních služeb? Zadání: a) definovat monopol, b) popsat formy monopolů, c) vyhledat a popsat průběh monopolizace na konkrétním příkladu.

9 (pokrač.Zadání) 5. Analyzovat znaky internacionalizace ekonomiky a její forma projevu Zadání: a) vyhledat v literatuře definice a charakteristické znaky procesu internacionalizace, b)rozebrat příčiny tohoto procesu, c) popsat hlavní formy internacionalizace 6. Analyzovat znaky globalizace ve finanční oblasti a její formy projevu Zadání: a) vyhledat v literatuře definice a charakteristické znaky procesu globalizace, b)rozebrat příčiny tohoto procesu, c) popsat hlavní formy globalizace

10 (pokrač.zadání) 7. Analyzovat regionální integrační tendence ve finančním sektoru Zadání: a) definovat, v čem tyto tendence spočívají, tj. obecné formy jejich projevu, b) popsat konkrétní integrační seskupení v sektoru finančních služeb 8. Co rozumíme finanční stabilitou a proč se otázka zachování finanční stability stala vysoce aktuální? Zadání: a) charakterizovat pojem „finanční stabilita“, b) rozebrat, čem se projevuje, resp. kdy nastává nestabilita a v čem se projevuje, c) vysvětlit,co je příčinou finanční nestability, d) vysvětlit důvody rostoucí aktuálnosti této otázky

11 (pokrač.zadání) 9. Jak lze sledovat stabilitu nebo nestabilitu finanční sféry? Zadání: a) charakterizovat pojmy „stabilita“ a „nestabilita“, b) navrhnout způsob, jak finanční stabilitu/nestabilitu sledovat – kterými konkrétními ukazateli 10. Popište a analyzujte Baumolův model banky! 11. Popište a analyzujte Schneiderův model banky! (Pro posluchače ovládajícího němčinu.)

12 (pokrač.zadání) 12.Proč jsou podle Miltona Friedmana banky nepotřebné? 13.Charakterizujte a analyzujte principy tzv. islámského bankovnictví! 14. Mohou se finanční služby obejít bez regulace se strany státu? 15. Z jakých předpokladů vychází teorie tzv. svobodného bankovnictví?

13 (pokrač.zadání) 16. Porovnejte deklarované cíle centrálních bank a zhodnoťte zjištěné rozdíly! Zadání: a)sestavte soubor CB vyspělých zemí, zjistěte a porovnejte cíle jejich CB, b) sestavte soubor rozvojových zemí a porovnejte cíle jejich CB, c) sestavte soubor členských zemí EU a porovnejte cíle jejich CB, d) porovnejte výsledky srovnání předchozích tří souborů.

14 (pokrač.zadání) 17. Které jsou hlavní formy mezinárodní ekonomické spolupráce? Zadání: a) definovat pojem „mezinárodní ekonomická spolupráce“, b) popsat její hlavní formy ve finanční oblasti a vztahy mezi těmito formami 18. Je mezinárodní ekonomická spolupráce nezbytná? Zadání: a) uveďte a rozeberte důvody pro, b) uveďte důvody proti, c) posuďte výhody a nevýhody situace, kdy se některé státy neangažují v mezinárodní ekonomické spolupráci nebo se před ní uzavírají

15 1.Úvod do teorií finančních služeb– základní charakteristiky a pojmy Klíčová slova: Finance Finanční služby Finanční sféra

16 (pokrač.) Finance = souhrn ekonomických vztahů (v oblasti financí = ve finanční sféře) Finanční služby = služby poskytované subjekty činnými ve finanční sféře

17 (pokrač.) Klíčová slova: Segmenty finančních služeb Finanční sektor Finanční soustava

18 (pokrač.) Segmenty finančních služeb ( bankovní služby, služby na kapitálovém trhu, pojišťovací služby, leasing) Finanční sektor = soubor subjektů poskytujících finanční služby (= pohled z hlediska organizace)

19 (pokrač.) Finanční soustava (finanční systém) = kategorie z oblasti teorie Poznámka: aplikace obecné teorie systémů ( prvky, vazby a zpětné vazby, úrovně, rozpětí systému)

20 (pokrač.) Klíčová slova: Finanční trh Segmenty finančního trhu

21 (pokrač.) Finanční trh (různá možná kriteria klasifikace - vnitřní, mezinárodní, mezibankovní trh, existující pro služby/produkty subjektů činných v jednotlivých segmentech finančních služeb) Segmenty finančního trhu (kapitálový trh, peněžní trh aj.)


Stáhnout ppt "Současné teorie finančních služeb Přednáškový kurs Mgr FFS ZS 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google