Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc."— Transkript prezentace:

1 Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky 1.Základní organizační formy v ekonomickém vzdělávání 2.Struktura vyučovací hodiny 3.Aplikace struktur vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání 4.Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání

3 1) Základní organizační formy v ekonomickém vzdělávání  Vyučovací jednotky - hodiny (nejčastější formou vyučování jsou vyučovací hodiny – jednohodinové nebo vícehodinové -, které využíváme jak v tradiční koncepci ekonomického vzdělávání, tak i v koncepci soudobých modernizačních metod vzdělávání)  Zájmová činnost žáků (realizace hlubších a vyhraněných zájmů žáků o určité ekonomické předměty, např. práce s počítači, doučovací kroužky z účetnictví, účast na regionálních a celostátních veletrzích fiktivních firem aj.)  Domácí práce žáků (samostatné studium z literatury a jiných pramenů a vypracování úkolů)  Ekonomická podniková praxe (pozorování dějů probíhajících ve firmě, řešení jednodušších praktických úkolů žáky)  Ekonomické exkurze (účast žáků na exkurzích ve firmách a na výstavách s ekonomickým zaměřením pořádaných různými agenturami a institucemi)

4 2) Struktura vyučovací hodiny  Podstata struktury vyučovací hodiny (uspořádání jednotlivých didaktických prvků a částí v rámci časového limitu – 45 minut, vyjadřující logické vazby mezi nimi, charakterizující organizaci vyučovacího procesu)  Úvodní část vyučovací hodiny - 5 až 10 minut (navázání osobní komunikace, ohlášení tématu, stanovení výchovně vzdělávacích cílů, organizační záležitosti – zápis tématu na tabuli, pořadové číslo hodiny, zápis do třídní knihy)  Hlavní část hodiny - 20 až 25 minut (zkoušení, upevňování dříve probrané látky, výklad nového učiva, shrnutí a upevňování vyložené látky)  Závěrečná část – 5 -10 minut (shrnutí, upevňování právě probrané látky, zadání domácích úkolů, úschova dokumentů a jiných pracovních materiálů)

5 3) Aplikace struktur vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání  Klasická struktura vyučovací hodiny (obsahuje všechny didaktické prvky, užívá se podle charakteru předmětu a cílů vyučovací hodiny – zpravidla v předmětech Ekonomická teorie, Ekonomika, Statistika aj.)  Modifikace struktur vyučovacích hodin (vícehodinové vyučovací jednotky, aplikace aktivních vyučovacích metod, využití počítačů ve výuce, užití didaktické techniky, problémové a skupinové vyučování, užití materiálů z hospodářské praxe)  Projevy modifikací struktur vyučovacích hodin (proporce mezi částmi hodiny, časové rozvržení, sled jednotlivých částí, vynechání některých didaktických prvků či částí vyučovací hodiny, nejvíce modifikací se užívá v předmětu Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Účetnictví, Fiktivní firmy aj.)

6 4) Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání  Podstata typu vyučovací hodiny (vyjadřuje celkovou charakteristiku provedení výuky ve vyučovací hodině podle určitých kritérií)  Klasický typ vyučovací hodiny (nejčastějším kritériem jsou cíle vyučovací hodiny, které bývají mono typové – jsou hodiny výkladové, fixační, prověřovací, nebo jsou to vyučovací hodiny smíšené – výsledkem je kombinace aspoň dvou cílů výuky)  Zvláštní typy vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání (kritérií je novost učiva, atraktivnost učiva pro žáky, organizovanost hodiny, obtížnost probírané látky pro žáky, průběh a dojem z vyučovací hodiny z pohledu žáků, školního managementu a školního dozoru)


Stáhnout ppt "Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google