Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův."— Transkript prezentace:

1 Zsv

2 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Hospodářský proces 3. Člověk a společnost ZSV 15. 9. 2013 Mgr. Hana Šebková Tematická oblast: ZSV - V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Zsv VY_32_INOVACE_ZSV.S8.10

3 Anotace: Studenti se prostřednictvím DUM seznámí se základními pojmy týkající se hospodářského procesu. Na konkrétních příkladech spojí teoretické znalosti s praktickými. V této lekci běžně používané pojmy získají svůj věcný význam v rámci ekonomické teorie. Zodpovězením otázek dojde ke konkretizaci celé problematiky. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Zsv

4 Hospodářský proces Zsv proces uspokojování potřeb -> spotřeba výroba - rozdělování - směna - spotřeba

5 Výroba Zsv = činnost, při které přetváří člověk přírodu na statky jednotlivec firma výrobní faktory: 1. práce 2. přírodní zdroje 3. kapitál (4. informace)

6 Zsv 1. práce cílevědomá lidská činnost vzácný faktor - má svou cenu - mzda faktory ovlivňující cenu práce 2. přírodní zdroj půda, nerostné suroviny vzácný faktor - cena - pozemková renta

7 Zsv 3. kapitál vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikla vyšší hodnota kapitál finanční - cena = úrok kapitál hmotný - zisk 4. informace

8 Rozdělování a přerozdělování Zsv výrobci - mzda vlastníci přírodního zdroje - renta vlastníci kapitálu - zisk či úrok děti, nemocní, důchodci… - sociální systém - rozpočet - přerozdělování

9 Směna Zsv výměna, obchod trh je nepředvídatelný tržní ekonomika peníze mezinárodní směna Spotřeba uspokojení potřeba výrobníjednorázová konečnádlouhodobá

10 Subjekty hospodářského procesu Zsv 1.Domácnost prodávající PS kupující výrobky plátce daní 2.Firma prodávající výrobky kupující pracovní sílu a výrobní vstupy plátce daní

11 Subjekty hospodářského procesu Zsv 3.Stát specifický subjekt - zasahuje do fungování trhu kupující - od obyvatel pracovní sílu - od firem státní zakázky prodávající veřejné služby

12 Zjištění získaných znalostí Zsv 1.Na příkladu konkrétní živnosti - truhláře, pekaře uveďte, které výrobní faktory vstupují do jeho výrobní činnosti. 2.Zamyslete se, které faktory a jak ovlivňují cenu práce. 3.Čím se liší informace od ostatních výrobních faktorů? 4.Zamyslete se, co je podmínkou vzniku trhu, ze znalostí z dějepisu doložte konkrétními příklady společenských změn. 5.Graficky znázorněte vzájemnou závislost jednotlivých ekonom. subjektů v národním hospodářství.

13 Zdroje použitých materiálů Text je dílem autora. Zsv


Stáhnout ppt "Zsv. Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův."

Podobné prezentace


Reklamy Google