Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."— Transkript prezentace:

1

2 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: Majetkové po měry manželů 3. Člověk a společnost ZSV 10. 4. 2012 Mgr. Hana Šebková Tematická oblast: ZSV – V.-VIII. ročník osmiletého a 1.-4. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Zsv VY_32_INOVACE_ZSV.S8.05

3 Anotace: Studenti se během vyučovací hodiny seznámí s podmínkami společného jmění manželů. Poznatky si doplní studiem příslušných paragrafů v Občanském zákoníku. Ke shrnutí a zopakování učiva slouží otázky na konci lekce. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Zsv

4 MANŽELÉ mají společnou domácnost oba povinně přispívají nemají společnou domácnost každý hradí náklady pouze své domácnosti

5 Zsv Společné jmění manželů Vznik: -Vzniká dnem sňatku -Obsahuje majetek získaný za trvání manželství Majetek a dluhy získané během manželství -Nevztahuje se Věci k osobní spotřebě Majetek získaný darem Majetek získaný děděním Restituce Dluhy spojené s majetkem pouze jednoho z manželů, které byly převzaty bez souhlasu druhého manžela

6 Zsv Společné jmění manželů Režim: 1.Smluvený = dohoda o oddělení, rozšíření nebo zúžení společného jmění Veřejná listina – např. předmanželská smlouva 2.Na základě soudního rozhodnutí Zrušení SJM Zúžení SJM

7 Zsv Společné jmění manželů Zánik: 1.Zánikem manželství 2.Pravomocné odsouzení jednoho z manželů k trestu propadnutí majetku Vypořádání zrušeného SJM: 1.Dohodou 2.Rozhodnutím soudu 3.Ze zákona (nedošlo-li k vyrovnání do tří let)

8 Zsv Věci jsou toho, kdo je výlučně užívá pro potřebu svou, své rodiny nebo domácnosti Ostatní movité i nemovité věci jsou v podílovém spoluvlastnictví obou, podíly jsou stejné Ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží oběma, se stejným podílem

9 Zjištění získaných znalostí 1.Jaký je rozdíl mezi společným jměním manželů a podílovým spoluvlastnictvím? 2.Najděte v Občanském zákoníku za jakých podmínek. Lze zrušit nebo zúžit společné jmění manželů? 3.Co nepatří do SJM? 4.Kdy vzniká a kdy zaniká SJM? 5.Jaký je váš osobní vztah k předmanželské smlouvě?

10 Zdroje použitých materiálů Právo pro střední školy. Praha: EDUKO, 2012. ISBN 978-80-8720-457-3.


Stáhnout ppt "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google