Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Tržní selhání, nedokonalá konkurence Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Tržní selhání, nedokonalá konkurence Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Tržní selhání, nedokonalá konkurence Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Doplňte následující tvrzení: Základním zdrojem nedokonalé konkurence je situace v …, která je zesilována … konkurence (z nichž nejvýznamnější je … produktu). Nedokonalá konkurence vystupuje v reálných podobách úplného …, oligopolu a … konkurence. Z těchto typů tržních struktur je modelu dokonalé konkurence nejblíže situace … konkurence. V podmínkách nedokonalé konkurence se firma maximalizující zisk rozhoduje o outputu a o ceně na základě kritéria rovnosti … a …. V krátkém období firma opustí odvětví, pokud cena neuhradí alespoň …, v dlouhém období pak cena musí krýt minimálně … (firma nemůže být ztrátová).

3 MIEK1 – Příklady Je uvedeno několik případů, kdy se stát pokouší usměrnit působení automatického cenového systému (tržního mechanismu). Odhadněte, který ze tří základních motivů (efektivnost, rovnost, stabilita) stát daným opatřením sleduje: a) Stanovení vyšší mzdové sazby………. b) Stanovení limitu znečištění životního prostředí………. c) Příděly léků zdarma nejchudším obyvatelům………. d) Vyplácení podpor v nezaměstnanosti………. e) Restriktivní protiinflační politika………. f) Protidrogové zákony……….

4 MIEK1 – Příklady Nalezněte příklady pozitivních a negativních externalit výroby i spotřeby, a konkretizujte, pro koho jsou pozitivní (resp. negativní). Proč trh sám o sobě nemůže problém externalit nikdy vyřešit? Diskutujte. Jakým způsobem může vláda uskutečňovat regulaci externalit? Která cesta je nejvýhodnější? Uvádějte příklady a diskutujte. V čem se liší veřejné statky od pozitivních externalit? Uveďte příklady. Definujte soukromé statky. V čem se liší od statků veřejných? Proč se v oblasti veřejných statků musí angažovat vláda? Diskutujte.

5 MIEK1 – Příklady Uveďte příklady asymetrických a nedokonalých informací a objasněte, jak mohou vést k tržním selháním. Může vznik nedokonale konkurenčního trhu způsobit také diferenciace produktu? Pokud ano, popište jak. Vysvětlete, co znamená nekalá konkurence. Lze ji ztotožnit s konkurencí nedokonalou? Proč? Znáte nějaké případy nekale konkurenčních praktik v poslední době u nás? Jak byste jim zabránili? Diskutujte. Uveďte základní znak nedokonalé konkurence a vysvětlete, jak se promítá do tvarů příjmových křivek. S kterými konkrétními podobami nedokonalé konkurence se můžeme v realitě setkat? Uveďte příklady takových odvětví

6 MIEK1 – Příklady Zopakujte si základní průběh příjmových veličin v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence a jejich vztah k cenové elasticitě poptávky (viz téma 7). Jaké mají tvary nákladové křivky v podmínkách nedokonalé konkurence? Proč? Odlište mikro a makroekonomický aspekt hospodářské politiky. Jaké jsou základní podněty, které vedou v tržní ekonomice stát k regulaci hospodářství? Uveďte příklady vládních selhání v tržní ekonomice a centrálně plánované ekonomice. Liší se nějak od tržních selhání? Diskutujte vymezení kategorií vláda, resp. stát.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Tržní selhání, nedokonalá konkurence Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google