Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Synkopa diagnostický algoritmus a management

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Synkopa diagnostický algoritmus a management"— Transkript prezentace:

1 Synkopa diagnostický algoritmus a management
MUDr. Jakub Honěk Kardiologická klinika, 2.LF UK a FN Motol, Praha

2 Definice synkopy Ztráta vědomí Přechodná globální hypoperfuze mozku
Syncope is a T-LOC due to transient global cerebral hypoperfusion characterized by rapid onset, short duration, and spontaneous complete recovery. T-LOC – je širší pojem – všechny přechodné ztráty vědomí nezávisle na patofyziologickém mechanizmu Ztráta vědomí Přechodná globální hypoperfuze mozku - cirkulační příčina Náhlý začátek Krátké trvání Spontánní úplné zotavení ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009): Moya et al. Eur Heart J, 2009.

3 Význam, epidemiologie Riziko pádu, traumatu Varovný signál náhlé smrti
U mladých v naprosté většině benigní Častá stížnost – 3% urgentních vyšetření Jen zlomek pacientů jde k lékaři Bimodální věková distribuce

4 Prognóza, význam správné diagnostiky a managementu synkopy
Soteriades et al. N Eng J Med, 2003.

5

6 Synkopa z ortostatické hypotenze
Klasifikace synkopy Reflexní synkopa Vazovagální Situační Hypersezitivita karotického sinu Atypické formy Synkopa z ortostatické hypotenze Primární ANF Sekundární ANF Léky navozená Deplece volumu Kardiální synkopa Arytmie jako primární příčina Strukturální onemocnění

7

8 Vstupní vyšetření Podrobná anamnéza Fyzikální vyšetření
Okolnosti předcházející synkopě, prodromy, průběh (svědci), obtíže po synkopě Osobní a rodinná anamnéza, medikace, rekurence synkop? Fyzikální vyšetření měření TK vleže a vstoje 5 min. vleže, 1. a 3. min. vstoje EKG

9 Vstupní vyšetření - klíčové otázky
Synkopa? Jedná se o synkopu? Diagnóza? Byla stanovena diagnóza? Riziko? Je podezření na vysoké riziko kardiovaskulárních příhod či náhlé smrti?

10 Vstupní vyšetření - výstupy
Suspektní synkopa Synkopa Diagnóza stanovena Nejistá diagnóza Vysoké riziko Časná diagnostika a léčba Nízké riziko, rekurentní Další dovyšetřní Nízké riziko, ojedinělé Další vyšetření nejsou indikována Nesynkopální T-LOC Další diagnostika, konzultace specialisty, léčba

11

12 Vstupní vyšetření Stratifikace rizika
Struktuální onemocnění srdce (SOS) ICHS (předchozí IM), srdeční selhání, aortální stenóza, HCM Klinické a EKG známky arytmické etiologie Synkopa vleže, při fyz. aktivitě, palpitace RA náhlé smrti Bifascikulární blok, nsKT, susp. SSS, preexcitace, ↑QTc, Brugada, susp. ARVC Věk >40let + rekurentní synkopy (50% arytmie) Závažné komorbidity Anémie, iontové dysbalance

13 Další vyšetření Diagnostické metody
Masáž karotid Pauza > 3s, pokles TK > 50 mmHg Nejasná synkopa u pac. > 40 let Tilt test Reflexní synkopa - kardioinhibiční, vasodeprosorická a smíšená reakce X ortostatická hypotenze Suspektní reflexní synkopa, rizikoví pacienti bez průkazu kardiální příčiny, susp. OH, difdg. pádů, epilepsie, pseudosynkopy

14 Další vyšetření EKG monitorace Monitorace za hospitaliazce
Suspekce na artymickou příčinu, vysoce rizikoví Holter EKG (24h, 48h, 7d) Časté synkopy/presynkopy Implantabilní/externí loop rekordér (ILR) Rekurentní synkopy nejasné etiologie, epilepsie neodpovídající na léčbu, susp. KT při negativní EFV Diagnózu potvrzuje arytmie při synkopě, závažné arytmie, snykopy bez EKG korelátu arytmickou příčinu vylučují

15 Další vyšetření Elektrofyziologické vyšetření Echokardiografie
Omezené indikace, suspekce arytmické příčiny a selhání neinvazivních metod Echokardiografie Riziková stratifikace, dg. SOS Bicyklová ergometrie Psychiatrické vyšetření Neurologické vyšetření

16

17 Take home messages Ne každá LOC je synkopa.
Základem vyšetření je podrobná cílená anamnéza. Vstupní vyšetření odhalí diagnózu u 25-40% případů, u ostatních stratifikujeme riziko. Diagnostických testů a terapeutických možností je celá řada, ale základem je jejich rozumné a správně cílené užívání.

18 Terapie synkopy Indikace k trvalé kardiostimulaci
SSS + EKG korelace symptomagtologie SSS + abnormální CSNRT Asymptomatické pauzy nad 6s (SSS/AVB) AVB II. st. Mobitz II, AVB III. st. BBB + abnormální HV vedení Alternující BBB BBB + nevysvětlené synkopy – dle kliniky/ILR Reflexní kardioinhibiční synkopa – „ultimum refugium“ Synkopa spojená se sy karotického sinu


Stáhnout ppt "Synkopa diagnostický algoritmus a management"

Podobné prezentace


Reklamy Google