Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Synkopa diagnostický algoritmus a management MUDr. Jakub Honěk Kardiologická klinika, 2.LF UK a FN Motol, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Synkopa diagnostický algoritmus a management MUDr. Jakub Honěk Kardiologická klinika, 2.LF UK a FN Motol, Praha."— Transkript prezentace:

1 Synkopa diagnostický algoritmus a management MUDr. Jakub Honěk Kardiologická klinika, 2.LF UK a FN Motol, Praha

2 Definice synkopy  Syncope is a T-LOC due to transient global cerebral hypoperfusion characterized by rapid onset, short duration, and spontaneous complete recovery.  T-LOC – je širší pojem – všechny přechodné ztráty vědomí nezávisle na patofyziologickém mechanizmu Ztráta vědomí Přechodná globální hypoperfuze mozku - cirkulační příčina Náhlý začátek Krátké trvání Spontánní úplné zotavení ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009): Moya et al. Eur Heart J, 2009.

3 Význam, epidemiologie  Riziko pádu, traumatu  Varovný signál náhlé smrti  U mladých v naprosté většině benigní  Častá stížnost – 3% urgentních vyšetření  Jen zlomek pacientů jde k lékaři  Bimodální věková distribuce

4 Prognóza, význam správné diagnostiky a managementu synkopy Soteriades et al. N Eng J Med, 2003.

5 www.escardio.org/guidelines

6 Klasifikace synkopy Reflexní synkopa Vazovagální Situační Hypersezitivita karotického sinu Atypické formy Synkopa z ortostatické hypotenze Primární ANF Sekundární ANF Léky navozená Deplece volumu Kardiální synkopa Arytmie jako primární příčina Strukturální onemocnění

7 www.escardio.org/guidelines

8 Vstupní vyšetření  Podrobná anamnéza Okolnosti předcházející synkopě, prodromy, průběh (svědci), obtíže po synkopě Osobní a rodinná anamnéza, medikace, rekurence synkop?  Fyzikální vyšetření  měření TK vleže a vstoje 5 min. vleže, 1. a 3. min. vstoje  EKG

9 Vstupní vyšetření - klíčové otázky Synkopa? Jedná se o synkopu? Diagnóza? Byla stanovena diagnóza? Riziko? Je podezření na vysoké riziko kardiovaskulárních příhod či náhlé smrti?

10 Vstupní vyšetření - výstupy Suspektní synkopa Synkopa Diagnóza stanovena Nejistá diagnóza Vysoké riziko Časná diagnostika a léčba Nízké riziko, rekurentní Další dovyšetřní Nízké riziko, ojedinělé Další vyšetření nejsou indikována Nesynkopální T-LOC Další diagnostika, konzultace specialisty, léčba

11 www.escardio.org/guidelines

12 Vstupní vyšetření Stratifikace rizika  Struktuální onemocnění srdce (SOS) ICHS (předchozí IM), srdeční selhání, aortální stenóza, HCM  Klinické a EKG známky arytmické etiologie Synkopa vleže, při fyz. aktivitě, palpitace RA náhlé smrti Bifascikulární blok, nsKT, susp. SSS, preexcitace, ↑ QTc, Brugada, susp. ARVC Věk >40let + rekurentní synkopy (50% arytmie)  Závažné komorbidity Anémie, iontové dysbalance

13 Další vyšetření Diagnostické metody  Masáž karotid Pauza > 3s, pokles TK > 50 mmHg Nejasná synkopa u pac. > 40 let  Tilt test Reflexní synkopa - kardioinhibiční, vasodeprosorická a smíšená reakce X ortostatická hypotenze Suspektní reflexní synkopa, rizikoví pacienti bez průkazu kardiální příčiny, susp. OH, difdg. pádů, epilepsie, pseudosynkopy

14 Další vyšetření  EKG monitorace Monitorace za hospitaliazce  Suspekce na artymickou příčinu, vysoce rizikoví Holter EKG (24h, 48h, 7d)  Časté synkopy/presynkopy Implantabilní/externí loop rekordér (ILR)  Rekurentní synkopy nejasné etiologie, epilepsie neodpovídající na léčbu, susp. KT při negativní EFV Diagnózu potvrzuje arytmie při synkopě, závažné arytmie, snykopy bez EKG korelátu arytmickou příčinu vylučují

15 Další vyšetření  Elektrofyziologické vyšetření Omezené indikace, suspekce arytmické příčiny a selhání neinvazivních metod  Echokardiografie Riziková stratifikace, dg. SOS  Bicyklová ergometrie  Psychiatrické vyšetření  Neurologické vyšetření

16 www.escardio.org/guidelines

17 Take home messages  Ne každá LOC je synkopa.  Základem vyšetření je podrobná cílená anamnéza.  Vstupní vyšetření odhalí diagnózu u 25- 40% případů, u ostatních stratifikujeme riziko.  Diagnostických testů a terapeutických možností je celá řada, ale základem je jejich rozumné a správně cílené užívání.

18 Terapie synkopy Indikace k trvalé kardiostimulaci  SSS + EKG korelace symptomagtologie  SSS + abnormální CSNRT  Asymptomatické pauzy nad 6s (SSS/AVB)  AVB II. st. Mobitz II, AVB III. st.  BBB + abnormální HV vedení  Alternující BBB  BBB + nevysvětlené synkopy – dle kliniky/ILR  Reflexní kardioinhibiční synkopa – „ultimum refugium“  Synkopa spojená se sy karotického sinu


Stáhnout ppt "Synkopa diagnostický algoritmus a management MUDr. Jakub Honěk Kardiologická klinika, 2.LF UK a FN Motol, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google