Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIAGNOSTIKA AUTONOMNÍCH NEUROPATIÍ A DYSFUNKCÍ V NEUROLOGII -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIAGNOSTIKA AUTONOMNÍCH NEUROPATIÍ A DYSFUNKCÍ V NEUROLOGII -"— Transkript prezentace:

1 DIAGNOSTIKA AUTONOMNÍCH NEUROPATIÍ A DYSFUNKCÍ V NEUROLOGII -
VYUŽITÍ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE Jaroslav Opavský, Jiří Salinger1 Katedra fyzioterapie a 1Katedra biomechaniky a technické kybernetiky Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc

2 VYBRANÉ STAVY A DIAGNÓZY S DYSFUNKCÍ NEBO POSTIŽENÍM CENTRÁLNÍCH STRUKTUR AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU Míšní postižení Parkinsonova nemoc Cévní mozkové příhody Alzheimerova choroba Kraniocerebrální traumata Huntingtonova choroba Roztroušená skleróza mozkomíšní Multisystémové atrofie Syndrom spánkové apnoe Fatální familiární insomnie

3 VYBRANÉ STAVY A DIAGNÓZY S DYSFUNKCÍ NEBO POSTIŽENÍM PERIFERNÍCH STRUKTUR AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU Diabetická autonomní neuropatie Hereditární senzitivní a autonomní neuropatie Autonomní neuropatie u selhání ledvin Familiární dysautonomie (Riley-Day) Alkoholická autonomní neuropatie Syndrom Guillainův- Barréův Autonomní neuropatie u amyloidózy Pandysautonomie (akutní a subakutní) Autonomní neuropatie u porfyrie Autonomní neuropatie u HIV infekce

4 ZÁKLADNÍ METODY HODNOCENÍ AUTONOMNÍCH FUNKCÍ - KARDIOVASKULÁRNÍ
REFLEXNÍ TESTY Sledované ukazatele : změny srdeční frekvence a krevního tlaku Zkouška hlubokého dýchání Zkouška ortostatická Head-up tilt test Zkouška klinostatická Zkouška dřepu Valsalvův manévr Izometrická kontrakce ruky Chladový test Podtlak na dolní polovině těla

5 SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE V NEUROLOGICKÉ DIAGNOSTICE AUTONOMNÍCH DYSFUNKCÍ A NEUROPATIÍ Hodnocený parametr - periodické oscilační komponenty variability srdeční frekvence v rozmezí 0,02 - 0,5 Hz podmíněné účinky sympatiku a vagu na sinoatriální uzel. Kardioakcelerační vliv sympatiku (1 receptory) a/nebo snížení aktivity vagu. Kardiodecelerační vliv vagu (M2A) a/nebo snížení aktivity sympatiku. Použitá metoda - rychlá Fourierova transformace s použitím algoritmu CGSA. Standardizovaný vyšetřovací postup - zkouška LEH - STOJ - LEH.

6 HODNOCENÉ UKAZATELE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE A JEJICH VÝZNAM
Spektrální výkon - plocha pod křivkou spektrální komponenty (v ms2) VLF - spektrální složka velmi nízké frekvence = 0,02 - 0,05 Hz LF - spektrální složka nízké frekvence = 0,05 - 0,15 Hz (vstoje vlivy sympatiku) HF - spektrální složka frekvence = 0,15 - 0,50 Hz (vleže vlivy vagu) Total power - celkový spektrální výkon složek LF + HF

7 Mikropočítačový systém určený pro neinvazivní
vyšetření autonomního nervového systému - typ VarCor PF 6

8 Paralelní záznam EKG, kardiotachogramu a spektrální analýzy variability srdeční frekvence

9 Spektrální analýza variability srdeční frekvence u zdravého mladého muže (26 let)

10 Spektrální analýza variability srdeční frekvence u zdravého staršího muže (60 let)

11 HODNOCENÍ SPEKTRÁLNÍHO VÝKONU UKAZATELŮ VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE
U ZDRAVÝCH OSOB (v ms2) Věk (rokySD) 24,04,9 44,95,3 58,66,9 Počet osob Pásmo LF (0,05-0,15 Hz) Pásmo HF (0,15-0,50 Hz) Celkový spektrální výkon

12 Spektrální analýza variability srdeční frekvence u diabetika
bez periferní a autonomní neuropatie

13 Spektrální analýza variability srdeční frekvence u diabetika
s vagovou neuropatií (postihující vysokofrekvenční složku - HF)

14 Spektrální analýza variability srdeční frekvence u středně
těžké diabetické autonomní neuropatie - postihující složky LF (sympatiku) i HF (vagu)

15 Spektrální analýza variability srdeční frekvence u těžké diabetické autonomní neuropatie - obraz jako u srdeční autonomní denervace

16 HODNOTY SPEKTRÁLNÍHO VÝKONU UKAZATELŮ VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE U ZDRAVÝCH OSOB A U DIABETIKŮ S TĚŽKOU AUTONOMNÍ NEUROPATIÍ (v ms2) Zdravé osoby Diabetici s těžkou autonomní neuropatií Počet osob Věk (rokySD) 44,95, ,317,5 Pásmo LF (0,05-0,15 Hz)   12* Pásmo HF (0,15-0,50 Hz)  18** Celkový spektrální výkon  29** Legenda: statistické zpracování - neparametrický Mannův-Whitneyův test; * = p<0,05, ** = p < 0,01

17 HODNOTY SPEKTRÁLNÍHO VÝKONU UKAZATELŮ VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE U DIABETIKŮ S RŮZNOU TÍŽÍ AUTONOMNÍ NEUROPATIE (v ms2) Neurologický Bez postižení Časná autonomní Těžká autonomní nález ANS neuropatie neuropatie Počet osob (n) Pásmo LF (0,05-0,15) Hz ** *** Pásmo HF (0,15-0,50 Hz) ** *** Celkový spektrální výkon ** *** Legenda: statistické zpracování - neparametrický Mannův-Whitneyův test; ** = p < 0,01, *** = p < 0,001

18 Přítomnost dalších komplikací diabetu v relaci
ke klinickému neurologickému nálezu Neurologický nález Bez klinických známek Autonomní periferní a autonomní neuropatie (časná, neuropatie pokročilá, těžká) Počet osob (n) Oční komplikace • bez retinopathie % %*** • retinopathia simplex % %* • retinopathia proliferans % %** Mikroalbuminurie % %*** Legenda: statistické zpracování - neparametrický Mannův-Whitneyův test; * = p < 0,05, ** = p  0,01, *** =p < 0,001

19 Relativní četnost symptomů a obtíží u diabetiků
bez autonomní neuropatie a u diabetiků s rozvinutou autonomní neuropatií (AN) Příznaky nebo obtíže Diabetici bez AN Diabetici s rozvinutou AN (n = 35) (n = 27) Pocity sucha v ústech % % Suchost kůže % % Opakující se zácpa % % Opakující se palpitace % % Pocity chladu na končetinách 4% % Špatná tolerance chladu % % Špatná tolerance tepla % %

20 HODNOCENÍ SPEKTRÁLNÍHO VÝKONU UKAZATELŮ VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE U ZDRAVÝCH OSOB A PARKINSONIKŮ (v ms2) Zdravé osoby Skupina Parkinsoniků Počet osob (n) Věk (rokySD) ,66, ,4 7,6 Pásmo LF (0,05-0,15 Hz) * Pásmo HF (0,15-0,50 Hz) Celkový spektrální výkon * Legenda: statistické zpracování - neparametrický Mannův-Whitneyův test; * = p < 0,05

21 ZÁVĚRY 1) Spektrální analýza variability srdeční frekvence (SAVSF) umožňuje rychlou neinvazivní diagnostiku autonomních neuropatií a dysfunkcí a rozšiřuje spektrum neurologických vyšetření i na oblast autonomního nervového systému, významného pro homeostázu organismu. 2) Zkouška LEH-STOJ-LEH podává informaci o dynamické reaktivitě sympatiku a vagu a jejich regulačních vlivech na srdeční frekvenci. 3) SAVSF nachází využití nejen v diagnostice autonomních poruch, nýbrž i v monitorování stavu nemocných a k posuzování terapeutického efektu u těchto stavů.


Stáhnout ppt "DIAGNOSTIKA AUTONOMNÍCH NEUROPATIÍ A DYSFUNKCÍ V NEUROLOGII -"

Podobné prezentace


Reklamy Google