Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jan Šimek, PhD. 2. Interní klinika VFN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jan Šimek, PhD. 2. Interní klinika VFN"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jan Šimek, PhD. 2. Interní klinika VFN
EKG - bradykardie MUDr. Jan Šimek, PhD. 2. Interní klinika VFN

2 Normální křivka Rytmus: sinusový (každému QRS komplexu předchází P vlna, pozitivní ve většině svodů, nemusí být v III, aVR, V1) Frekvence: /min (50-90) Orientační výpočet srdeční frekvence při posunu papíru 25mm/s spočteme počet velkých čtverců mezi dvěma QRS komplexy Srdeční frekvence = 300 / “počet čtverců“ Měření: (1 velký čtverec = 200ms, 1mm = 40ms) PQ ms, QRS do 100ms, QTc u mužů < 0,44, u žen < 0,46 Srdeční osa: normální -30° až 90° Morfologické abnormality: …ST úsek bez denivelací Závěr: Fyziologická křivka

3 Rytmus, Frekvence, PQ, QRS, Osa, ST úsek, Závěr
Normální křivka 1. 4 čtverce Rytmus, Frekvence, PQ, QRS, Osa, ST úsek, Závěr PR = 3mm 5 čtverců QRS = 2mm 25mm/s

4 I aVL II III aVF Určování srdeční osy -30°
Pravá ruka Levá ruka aVL -30° -I, -aVF +I, -aVF LH II III -I, +aVF +I, +aVF LD Normální osa (-30° až +90°): Dominantní kmit QRS: +I, +aVF (LD kvadrant) nebo +I, - aVF, +II (část LH kvadrantu) +90° Levá noha aVF

5 Normální křivka 2. „QRS + v I“ 4 čtverce PR = 4mm QRS = 2,5mm „QRS + v aVF“ 25mm/s Rytmus, Frekvence, PQ, QRS, Osa, ST úsek, Závěr

6 Normální křivka 3. „QRS + v I“ PR = 3,5mm 3 čtverce QRS = 2mm „QRS + v aVF“ 25mm/s Rytmus, Frekvence, PQ, QRS, Osa, ST úsek, Závěr

7 Bradykardie Definice: frekvence komor pod 60/min (50min)
Tedy při posunu papíru 25mm/s je mezi QRS komplexy více než 5 (6) velkých čtverců Klinický obraz: Syndrom nízkého minutového srdečního výdeje tmění před očima, vertigo, pocity na omdlení, presynkopa, synkopa slabost, únavnost, nevýkonnost, námahová dušnost, stenokardie Diagnostika: 12 svodové EKG, 24 hod. monitorování (Holter)

8 Mechanismy bradykardií
Abnormální tvorba impulsu - automacie Abnormální propagace impulsu Zpomalení vedení impulsu (blok I. st.) Blokáda vedení impulsu intermitentní (blok II. st.) kompletní (blok III. st.)

9 Automacie elektrického převodního systému
50-90/min (sinusový uzel) 40-50/min (horní junkce) 30-40/min (dolní junkce) <30/min (svalovina komor)

10 Sinusová bradykardie u akutního IM
rSR’ 7 čtverců QRS 4mm=160ms elevace ST 8mm, Pardeeho vlny SR, fr. 45/min, PR 160ms, QRS 160ms, RBBB, STEMI spodní stěny

11 Sinusová zástava – sinus arrest
- Dočasný útlum tvorby vzruchu v sinusovém uzlu. Na EKG patrný výpadek celého cyklu P-QRS-T, místo kterého se zapisuje izoelektrická linie, vzniká pauza 8 čtverců 17 čtverců = 3400ms 25mm/s Popis: sinusová bradykardie 38min (300/8) s pauzou 3400ms (17x200) při sinus arrestu

12 Náhradní junkční rytmus
Náhradní rytmus při dlouhodobém útlumu tvorby vzruchu v sinusovém uzlu, či při kompletní AV blokádě. Vzniká na přechodu AV uzlu v Hisův svazek. Frekvence 40-60/min Horní junkční rytmus, neg. P ve II, III, aVF před QRS Střední junkční rytmus, P skryté v QRS Dolní junkční rytmus, neg. P ve II, III, aVF za QRS

13 Chybí P vlny, lehká bradykardie, úzké QRS komplexy
Junkční rytmus 6 čtverců Chybí P vlny, lehká bradykardie, úzké QRS komplexy

14

15 Idioventrikulární rytmus
9 čtverců QRS = 5mm Chybí P vlny, těžká bradykardie, široké QRS komplexy

16

17 AV blok I. stupně PR = 6mm = 240ms Definice: prodloužení PR intervalu nad 200ms Přítomno zpomalené vedení vzruchu AV uzlem.

18 AV blok II. stupně, Wenckebach
AV blokáda II. stupně, Mobitzova blokáda I. typu, Wenckebachovy periody 3:2 Postupné prodlužování PQ intervalu až do výpadku QRS komplexu Porucha zpravidla v AV uzlu, „suprahisálně“

19 AV blok II. stupně, Wenckebach
x Postupné prodlužování PQ intervalu až do výpadku QRS komplexu

20 AV blok II. stupně, Mobitz
x x x x x x Náhlé výpadky QRS komplexu za P vlnou, bez postupného prodlužování PQ intervalu. Porucha často infrahisálně.

21 AV blok II. stupně, Mobitz
x x x Náhlé výpadky QRS komplexu za P vlnou, bez postupného prodlužování PQ intervalu. Ve spodní části AV blokáda vyššího stupně s výpadkem dvou QRS komplexů za sebou.

22 Jaké EKG vlny jsou pod zelenými body? (P a T vlny)
!!!! Kontrolní otázka !!! Jaké EKG vlny jsou pod zelenými body? (P a T vlny)

23

24 AV blok III. stupně 7 čtverců rSR’
QRS 5mm 7 čtverců Vedení vzruchu mezi síněmi a komorami je úplně přerušeno. Síně a komory pracují nezávisle na sobě. Komory jsou řízeny sekundárním pacemakerem.

25 AV blok III. stupně 8 čtverců

26 AV blok III. stupně Komorová extrasystola 10 čtverců

27

28 SA blok II. stupně

29 Křivka k procvičení 1. 73-letá nemocná vyšetřena pro recidivující závratě s tměním před očima. Provedeno holterovské vyšetření EKG. Jaký je nález? AV blok II. st., 2:1

30 EKG strip k procvičení 2. 60-letý nemocný bez subjektivních obtíží, s negativní kardiologickou anamnézou byl odeslán k holterovskému vyšetření EKG pro náhodně zjištěný nepravidelný tep (zjištěno při preventivním měření krevního tlaku). Jaká je příčina nepravidelného tepu? (AV blok II. st., Wenckebachova typu)

31

32 Křivka k procvičení 3.

33 Křivka k procvičení 3. Sinusový rytmus, fr. 75min, PR 280ms, AV blok I. st., QRS 100ms, levý přední hemiblok, ST úsek bez denivelací Levý přední hemiblok: qR v I, aVL a rS ve II, III, aVF (osa doleva –30° až -90°)

34 Křivka k procvičení 4.

35 Křivka k procvičení 4. Sinusová bradykardie, fr. 50min, PR 240ms, AV blok I. stupně, QRS 130ms, blokáda levého Tawarova raménka (LBBB) LBBB: QRS > 120ms, R ve V5,V6, QS ve V1,V2, diskordantní průběh T vlny

36 Křivka k procvičení 5.

37 Křivka k procvičení 5. Sinusová bradykardie, fr. 50min, PR 320ms, AV blok I. St., QRS 160ms, blokáda pravého Tawarova raménka (RBBB), patologické Q kmity ve II, III, aVF, stp. Q-IM spodní stěny. RBBB: QRS > 120ms, QRS ve V1 připomíná písmeno M, většinou rSR’ a ve V6 je široké S, diskordantní průběh T vlny ve V1

38 Křivka k procvičení 6.

39 Křivka k procvičení 6. Sinusový rytmus, fr. 60min, PR 280ms, QRS 160ms, RBBB + levý zadní hemiblok (LPH) LPH: rS v I, aVL, qR ve II, III, aVF (osa extrémně doprava, +120° až +160°)

40 Křivka k procvičení 7.

41 Křivka k procvičení 7. Sinusový rytmus, fr. 80/min, PR 160ms, QRS 130ms, RBBB + LAH RBBB: QRS > 120ms, QRS ve V1 připomíná písmeno M, většinou rSR’ a ve V6 je široké S, diskordantní průběh T vlny ve V1 LAH (levý přední hemiblok): qR v I, aVL, rS ve II, III, aVF, osa doleva –30° až -90°

42 Příště 8. listopadu, v 14:30 !! Ischemická choroba srdeční


Stáhnout ppt "MUDr. Jan Šimek, PhD. 2. Interní klinika VFN"

Podobné prezentace


Reklamy Google