Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkční vyšetření kardiovaskulárního systému (pracovní tolerance, anaerobní práh,...)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkční vyšetření kardiovaskulárního systému (pracovní tolerance, anaerobní práh,...)"— Transkript prezentace:

1 Funkční vyšetření kardiovaskulárního systému (pracovní tolerance, anaerobní práh,...)

2 TĚLESNÁ ZÁTĚŽ reakceadaptace provokace patologických reakcí, které se v klidu neprojevují vývoj již v klidu existujících změn Jednotlivé orgánové systémy Organizmus jako celek Zátěžová diagnostika

3 Indikace zátěžových testů Diagnostické posouzení funkčního stavu (CHSS) doplňující vyšetření (dif.dg dušnosti, arytmií..) dg. latentních onemocnění dg. ICHS Kontrolní Hodnocení výsledků rehabilitace, lázeňské léčby, neinvazivní i invazivní terapie Prognostické průběh onemocnění ( recidivy, komplikace) predikce účinnosti předpokládaných intervencí vč. operačního rizika posouzení schopnosti např. výkonu povolání, absolvování rehabilitace atd.

4 Druhy a zdroje zátěže statickádynamická jiné druhy Zdroje : Mechanické byciklový ergometr treadmill „běhátko“ klikový ergometr („rumpál “) Elektrostimulační TE stimulace - dif.dg arytmií Farmakologické ( dobutamin, dipyridamol, adenosin) umožňuje použití echo,SPECT,PET NMR není nutná spolupráce pacienta (tam, kde nelze použít tělesnou zátěž) Zdroje : dynamometr (handgrip) změna polohy těla (ortostáza), hluboké dýchání hyperventilace Valsalvův manévr Chlad, hypoxie, psychický stres

5 Farmakologická zátěž ADENOSIN - ribóza ve vazbě na purinovou bázi, vazby na A2 receptory.  Reagulace perfuze koronárními tepnami, vasodilatace  Výhoda: velmi krátký biologický poločas (méně jak 10s)  Nevýhoda : cena DIPYRIDAMOL  Identický účinek jako adenosin  Výhoda: cena  Nevýhoda: dlouhý biol. poločas – 20-40 min. DOBUTAMIN   agonista  +inotropní a chronotropní účinek zyvšuje spotřebu O2 v myokardu  vazodilatace.  Nevýhoda :vedl. Účinky – palpitace, bolesti hlavy, bolest na hrudi

6 Zátěžové testy v kardiologii nejčastěji účel : nejčastěji účel : Provokace identifikovatelné klinické odpovědi na zátěž (bolest, dušnost) Provokace identifikovatelné klinické odpovědi na zátěž (bolest, dušnost) Změny fyziol. ukazatelů (TK, SF, přítomnost specifických abnormalit jako změny ST-T na ekg, arytmie, poruchy kinetiky myokardu –echo, poruchy perfuze - radionuklidové vyšetření) Změny fyziol. ukazatelů (TK, SF, přítomnost specifických abnormalit jako změny ST-T na ekg, arytmie, poruchy kinetiky myokardu –echo, poruchy perfuze - radionuklidové vyšetření) Stanovení funkční zdatnosti- aerobní kapacity Stanovení funkční zdatnosti- aerobní kapacity

7 Diagnostika ICHS Reakce na dynamickou zátěž – vyvolání Reakce na dynamickou zátěž – vyvoláníischémie Hodnocení úseku ST-T: deprese, elevace Hodnocení úseku ST-T: deprese, elevace Descendentní deprese - vyšší výpověďní hodnota pro ischémii než horizontální deprese Vzestupné(ascendentní) deprese – hraniční nález možné ischémie

8

9 Projev ischémie při zátěži: zátěží vyprovokovaná horizontální nebo descendentní deprese úseku ST úseku ≥1 mm(0,1mV) a trvající 80ms od konce QRS komplexu ve třech po sobě jdoucích cyklech a) junkční deprese - nemají ischemický původ, ascendentní deprese ST  2mm,  80ms b) horizontální deprese c) sestupná deprese

10 Neischemické příčiny deprese ST- úseku Prolaps mitrální chlopně (zát. ekg falešně pozitivní až u 25pacientů s prolapsem) Prolaps mitrální chlopně (zát. ekg falešně pozitivní až u 25pacientů s prolapsem) Hypertenze Hypertenze Hypertrofie LK Hypertrofie LK Anémie Anémie Hypokalémie Hypokalémie Léčba digitalisem, antiarytmiky Léčba digitalisem, antiarytmiky

11 Elevace ST při zátěži u vasospastické anginy pectoris. u vasospastické anginy pectoris. elevace ST úseku bez přítomnosti patologického Q těžké ischemie. U nemocných po Q infarktu myokardu není elevace ST v této oblasti známkou současné ischemie. elevace ST úseku bez přítomnosti patologického Q těžké ischemie. U nemocných po Q infarktu myokardu není elevace ST v této oblasti známkou současné ischemie. časná repolarizace může být příčinou klidové elevace ST u zdravých osob. časná repolarizace může být příčinou klidové elevace ST u zdravých osob. normalizace klidové deprese ST při zátěži se pokládá za ekvivalentní elevaci ST a představuje pozitivní nález. normalizace klidové deprese ST při zátěži se pokládá za ekvivalentní elevaci ST a představuje pozitivní nález.

12 hodnocení ostatních ukazatelů ekg křivky má pro predikci významné koronární stenózy pouze doplňující význam. hodnocení ostatních ukazatelů ekg křivky má pro predikci významné koronární stenózy pouze doplňující význam. normalizace klidových negativních T vln při zátěži lze hodnotit jako pozitivní pouze při současném výskytu stenokardií nebo ischemických změn ST. normalizace klidových negativních T vln při zátěži lze hodnotit jako pozitivní pouze při současném výskytu stenokardií nebo ischemických změn ST.

13 Klidové deprese ST - úseku u klidových depresí ST- úseku  1 mm je zátěžová ergometrie metodou volby u klidových depresí ST- úseku  1 mm je zátěžová ergometrie metodou volby u klidových depresí ST- úseku  1 mm neposkytne zát. ergometrie zásadní dg. informace  lépe dát přednost koronarografii u klidových depresí ST- úseku  1 mm neposkytne zát. ergometrie zásadní dg. informace  lépe dát přednost koronarografii

14 PRACOVNÍ KAPACITA PRACOVNÍ KAPACITA výkon dosažený bezprostředně před výskytem zřetelných ekg změn nebo dalších projevů koronární nedostatečnosti či jiných příznaků, které by mohly být důvodem k přerušení zátěžového testu  PRACOVNÍ TOLERANCE nejvyšší tolerované zatížení, při němž se již vyskytla nebo přetrvávala některá ze zřetelných ischemických změn nebo bylo dosaženo jednoho či více konečných bodů

15 Senzitivita a specificita testu Srovnání s referenční metodou- koronarografie Senzitivita - % nemocných, kteří mají patologický zát. test i koronarografii falešně negativní - negativní test + pozitivní koronarografie Pravděpodobnost, s jakou přesností stanoví test diagnozu Specificita - % zdravých, kteří mají normální zát. test i koronarografii falešně pozitivní– pozitivní test+ negativní koronarografie Pravděpodobnost, že test správně vyloučí onemocnění nebo patologický znak

16 Zátěžové vyšetření u žen Specificita ergometrie je u žen nižší než u mužů (pravděpodobnost, že test správně vyloučí onemocnění nebo patologický znak - častěji pozitivní test + negativní koronarografie )  částečně ovlivněna nižší prevalencí ICHS u mladých žen a žen ve středním věku. u žen při zatížení : větší uvolnění katecholaminů, které mohou způsobit koronární vazokonstrikci  zvýšení incidence abnormních nálezů na EKG křivce i při absenci koronární aterosklerózy. u žen při zatížení : větší uvolnění katecholaminů, které mohou způsobit koronární vazokonstrikci  zvýšení incidence abnormních nálezů na EKG křivce i při absenci koronární aterosklerózy. vliv estrogenů vliv estrogenů řada ST změn vzniká u žen již v časné fázi testu a se zvyšováním zátěže mají tendenci ustupovat, někdy vznik až v pozátěžovém období. řada ST změn vzniká u žen již v časné fázi testu a se zvyšováním zátěže mají tendenci ustupovat, někdy vznik až v pozátěžovém období. senzitivita v rozmezí 61-73% a specificita 59-79%. senzitivita v rozmezí 61-73% a specificita 59-79%.

17 Hodnocení zátěžového testu Pozitivní test – vznik AP a/nebo typických ekg změn Pozitivní test – vznik AP a/nebo typických ekg změn Negativní test – dosaženo maximální zátěže bez klinických příznaků, ekg změn a s fyziologickou hemodynamickou odpovědí Negativní test – dosaženo maximální zátěže bez klinických příznaků, ekg změn a s fyziologickou hemodynamickou odpovědí Abnormální test – vznik atypických symptomů, arytmií, hyperreakce TK, ST-T změny hraniční, neurologické příznaky Abnormální test – vznik atypických symptomů, arytmií, hyperreakce TK, ST-T změny hraniční, neurologické příznaky Nediagnostický test – nespolupráce pacienta, přerušení testu z jiných než srdečních příčin, technické obtíže… Nediagnostický test – nespolupráce pacienta, přerušení testu z jiných než srdečních příčin, technické obtíže…

18 Zátěžová echokardiografie U pacientů s významným klinickým podezřením na ICHS předpokládáme-li, že ergometrie bude nediagnostická. U pacientů s významným klinickým podezřením na ICHS předpokládáme-li, že ergometrie bude nediagnostická. Stavy, které snižují význam hodnocení ST segmentu na EKG  Stavy, které snižují význam hodnocení ST segmentu na EKG  přítomnost klidových změn ST segmentu a vlny T blok levého raménka Tawarova stimulovaný komorový rytmus hypertrofie levé komory srdeční léčba digitalisem.  Brání-li nekardiální limitace dostatečné fyzické zátěži, je vhodnou alternativou farmakologický zátěžový ECHO test

19 Spiroergometrie Zátěžová ergometrie s analýzou krevních plynů ve vydechovaném vzduchu(VO 2,VCO 2 ) cenná metoda u nemocných se srdečním selháním cenná metoda u nemocných se srdečním selháním objektivizace závažnosti onemocnění, efektu intervenčních zákroků i rehabilitace. objektivizace závažnosti onemocnění, efektu intervenčních zákroků i rehabilitace. K základním sledovaným ukazatelům patří spotřeba kyslíku (VO 2 ml/min/kg) dosažená při maximální tolerované zátěži (není totožná s VO 2 max. u zdravých osob). Z dalších sledovaných parametrů jsou to především hodnoty anaerobního prahu Z dalších sledovaných parametrů jsou to především hodnoty anaerobního prahu

20 Spiroergometrie Uznávaná indikace Vyšetření zátěžové kapacity a odpovědi na léčbu u nemocných se srdečním selháním, kteří jsou kandidáti srdeční transplantace Vyšetření zátěžové kapacity a odpovědi na léčbu u nemocných se srdečním selháním, kteří jsou kandidáti srdeční transplantace V nejasných případech snížené zátěžové kapacity nebo dušnosti k rozlišení plicní a kardiální příčiny V nejasných případech snížené zátěžové kapacity nebo dušnosti k rozlišení plicní a kardiální příčiny

21 Funkční klasifikace na základě spotřeby kyslíku NYHA Třída (Weber) VO2 ml/kg/min Omezení IA> 20žádné až mírné IIB16–20 lehké až střední IIIC10–15 střední až těžké IVD< 10těžké

22 Anaerobní práh Předěl mezi převážně aerobním a anaerobně - aerobní krytím energetických potřeb organizmu při zátěži. Předěl mezi převážně aerobním a anaerobně - aerobní krytím energetických potřeb organizmu při zátěži. Krátký časový úsek v průběhu stupňovaného zatížení- prudký nárůst neoxidační úhrady energie s kumulací laktátu Krátký časový úsek v průběhu stupňovaného zatížení- prudký nárůst neoxidační úhrady energie s kumulací laktátu Určení při spiroergometrii Určení při spiroergometrii invazivní – měření hladiny laktátu neinvazivní – pomocí poměru VCO 2 /VO 2 = koeficient respirační výměny RER, R)

23 předěl mezi „aerobním“ a „anaerobním“ krytím energetických nároků ↑ podíl neoxidační úhrady energie ↑ krevní laktát a - BE ↓ HCO 3 a pH krve → metabolická acidóza → hyperventilace ↓ PaCO 2 ↑ VCO 2 a RQ Anaerobní práh

24 Význam stanovení ANP Limity bezpečné intenzity Hranice, jejichž překročení by mohlo při zátěži ohrozit zdravotní stav Hranice, jejichž překročení by mohlo při zátěži ohrozit zdravotní stav Stanovení nejlépe pomocí zátěžového testu Stanovení nejlépe pomocí zátěžového testu - 30% pracovní tolerance - 30% pracovní tolerance - 60% pracovní tolerance – horní hranice, pokud nelze stanovit ANP - 60% pracovní tolerance – horní hranice, pokud nelze stanovit ANP - anaerobní práh- pro všechna zatížení u starších pacientů a závažnějších kardiorespiračních a metabolických


Stáhnout ppt "Funkční vyšetření kardiovaskulárního systému (pracovní tolerance, anaerobní práh,...)"

Podobné prezentace


Reklamy Google