Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie."— Transkript prezentace:

1 Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie

2 Finanční plán Sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský záměr do peněžních toků, je završením tvorby podnikatelského plánu. Je pojítkem mezi představami a realitou. V případě zakladatelského plánu se hodně pracuje právě s odhady, navíc často „vařenými z vody“ – nevycházejí, na rozdíl od odhadů u již běžících podniků, z dat „včerejších“. Tady platí především: být dostatečně skeptičtí.

3 Finanční plán Veškerá činnost podniku se vždy projeví v pohybech peněžních prostředků a je hodnocena s ohledem na kritéria efektivnosti podnikání. Souhrn všech věcí, peněžních prostředků i práv, které patří podnikateli a slouží k podnikání, představuje majetek podniku. Každý podnikatelský subjekt je povinen evidovat pohyby majetku v účetnictví.

4 Obsahové vymezení finanční strategie Finanční strategické cíle Investice Interní zdroje financování Externí zdroje financování Řízení pohledávek a závazků Řízení hotovosti Finanční aspekty zásob v nedokončené výrobě Tržní hodnota firmy Dividendy, práce s hospodářským výsledkem Informační systém Kontrolní mechanizmy Daně Informační výstupy pro třetí osoby Vzdělání v oblasti financování Náklady, tržby

5 Účetní podklady poskytující informace o finančním zdraví podniku  rozvaha – přehled majetku podniku, jeho struktuře a finančních zdrojů, ze kterých byl majetek pořízen,  výkaz cash-flow (CF), odhady / plány peněžních toků (případně rozpočty),  výkaz zisků a ztrát neboli výsledovka (IS – „Income Statement“) – evidence výnosů a nákladů podniku,  příloha účetní závěrky – obsahuje např. informace o použitých účetních metodách, nevykázaných závazcích apod.,  soupisy a aplikace vlastních zdrojů, fondů (půjček, úvěrů, dotací …),  analýza bodu zvratu („Break Even point Analysis"),  soupisy finančních potřeb podniku.

6 Zakladatelský rozpočet Pro začátek podnikání je stěžejní existence disponibilních finančních zdrojů pro realizaci záměru. Popsat a definovat výši:  předpokládaných objemů prodeje a z toho odvozených tržeb, výnosů, nákladů a zisku a to ve variantě pesimistické, střední, optimistické,  dlouhodobého majetku nutného k zabezpečení předpokládaného objemu prodeje,  oběžného majetku potřebného k zajištění plynulosti výroby či poskytování služeb a jeho strukturu,  objemu potřebných zdrojů financování,  výnosnosti z podnikání, která se realizací dosáhne.

7 Zakladatelský rozpočet Výstupem zakladatelského rozpočtu je jasná představa o  celkových výdajích potřebných k realizaci záměru  očekávaných a nutných výnosech plynoucích z realizace. Nad těmito údaji dochází k prvnímu kolu rozhodování, zda záměr začít realizovat či nikoli. Hlavním předpokladem je snaha o maximální vazbu na reálné ceny a výnosy.

8 Vstupní náklady

9 Počáteční rozvaha Podnikatel vložil do podnikání notebook v hodnotě 25.000,- Kč a finanční hotovost ve výši 30.000,- Kč, část vložil na bankovní účet a část vložil do pokladny Z bankovního úvěru byly do začátku nakoupeny zásoby ve výši 50.000,-. Zbylá část úvěru byla vložena na bankovní účet podnikatele.

10 Splátka úvěru  Úvěr na 3 roky  i = 10,35%

11 Náklady na suroviny/zboží a provozní výdaje Náklady na suroviny/zboží  Celkem: 920 000 Kč Provozní výdaje  Celkem: 398 064 Kč

12 Mzdové náklady

13 Plán tržeb  Celkem za rok: 2 771 790 Kč

14 Pesimistická, realistická a optimistická předpověď Pesimistická předpověďRealistická předpověď Optimistická předpověď

15 CashFlow – měsíčNÍ

16 CashFlow - roční

17 Výkaz zisků a ztrát  Výsledovka za rok 2014 - 2016 201420152016 TRŽBY2 771 7903 076 6873 415 123 MZDY-935 550-1 020 600 SUROVINY/ZBOŽÍ-920 000-1 012 000-1 113 200 OS. REŽ. NÁKLADY-398 064 VSTUPNÍ NÁKLADY-18 50000 ÚROK-121 378 NÁKLADY CELKEM-2 393 492-2 552 042-2 653 242 HRUBÝ ZISK378 298524 645761 881 DAŇ (15%)-56 745-78 697-114 282 ČISTÝ ZISK321 553445 948647 599

18 Rozvaha k 31.12.2014

19 Rentabilata tržeb  Rentabilita tržeb = zisk/tržby

20 Bod zvratu - měsíční Fixní náklady měsíčně: 33 172 Kč BZ= FN / (1-[Vp/Cp]) BZ= 33 172/(1-[15,86/37,86]) BZ= 57 094,66 Kč

21 Počáteční rozvaha Podnikatel vložil do podnikání notebook v hodnotě 25.000,- Kč a finanční hotovost ve výši 30.000,- Kč, část vložil na bankovní účet a část vložil do pokladny Z bankovního úvěru byly do začátku nakoupeny zásoby ve výši 50.000,-. Zbylá část úvěru byla vložena na bankovní účet podnikatele.

22 Splátka úvěru  Úvěr na 3 roky  i = 10,35%

23 Náklady na suroviny/zboží a provozní výdaje Náklady na suroviny/zboží  Celkem: 920 000 Kč Provozní výdaje  Celkem: 398 064 Kč

24 Mzdové náklady

25 Plán tržeb  Celkem za rok: 2 771 790 Kč

26 Pesimistická, realistická a optimistická předpověď Pesimistická předpověďRealistická předpověď Optimistická předpověď

27 CashFlow – měsíčNÍ

28 CashFlow - roční

29 Výkaz zisků a ztrát  Výsledovka za rok 2014 - 2016 201420152016 TRŽBY2 771 7903 076 6873 415 123 MZDY-935 550-1 020 600 SUROVINY/ZBOŽÍ-920 000-1 012 000-1 113 200 OS. REŽ. NÁKLADY-398 064 VSTUPNÍ NÁKLADY-18 50000 ÚROK-121 378 NÁKLADY CELKEM-2 393 492-2 552 042-2 653 242 HRUBÝ ZISK378 298524 645761 881 DAŇ (15%)-56 745-78 697-114 282 ČISTÝ ZISK321 553445 948647 599

30 Rozvaha k 31.12.2014

31 Rentabilata tržeb  Rentabilita tržeb = zisk/tržby

32 Bod zvratu - měsíční Fixní náklady měsíčně: 33 172 Kč BZ= FN / (1-[Vp/Cp]) BZ= 33 172/(1-[15,86/37,86]) BZ= 57 094,66 Kč

33  Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním tématům:  finanční plán, rozvaha.  Plán počátečních (vstupních) nákladů pro realizaci business záměru. ČERVENÝ Radim a kol. Business plán. Krok za krokem. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. 230 s. ISBN 978- 80-7400-511-4. s. 152 – 153 VEBER a kol. Management. 2. aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 736 s. ISBN 978-80-7261- 200-0 JANIŠOVÁ Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013 ISBN 978-80-247-4337-0. s.251 - 279. 


Stáhnout ppt "Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie."

Podobné prezentace


Reklamy Google