Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie"— Transkript prezentace:

1 KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie
Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie

2 Tady platí především: být dostatečně skeptičtí.
Finanční plán Sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský záměr do peněžních toků, je završením tvorby podnikatelského plánu. Je pojítkem mezi představami a realitou. V případě zakladatelského plánu se hodně pracuje právě s odhady, navíc často „vařenými z vody“ – nevycházejí, na rozdíl od odhadů u již běžících podniků, z dat „včerejších“. Tady platí především: být dostatečně skeptičtí.

3 Finanční plán Veškerá činnost podniku se vždy projeví v pohybech peněžních prostředků a je hodnocena s ohledem na kritéria efektivnosti podnikání. Souhrn všech věcí, peněžních prostředků i práv, které patří podnikateli a slouží k podnikání, představuje majetek podniku. Každý podnikatelský subjekt je povinen evidovat pohyby majetku v účetnictví.

4 Obsahové vymezení finanční strategie
Investice Interní zdroje financování Externí zdroje financování Řízení pohledávek a závazků Řízení hotovosti Finanční aspekty zásob v nedokončené výrobě Dividendy, práce s hospodářským výsledkem Tržní hodnota firmy Finanční strategické cíle Informační systém Kontrolní mechanizmy Daně Informační výstupy pro třetí osoby Vzdělání v oblasti financování Náklady, tržby

5 Účetní podklady poskytující informace o finančním zdraví podniku
rozvaha – přehled majetku podniku, jeho struktuře a finančních zdrojů, ze kterých byl majetek pořízen, výkaz cash-flow (CF), odhady / plány peněžních toků (případně rozpočty), výkaz zisků a ztrát neboli výsledovka (IS – „Income Statement“) – evidence výnosů a nákladů podniku, příloha účetní závěrky – obsahuje např. informace o použitých účetních metodách, nevykázaných závazcích apod. , soupisy a aplikace vlastních zdrojů, fondů (půjček, úvěrů, dotací …), analýza bodu zvratu („Break Even point Analysis"), soupisy finančních potřeb podniku.

6 Zakladatelský rozpočet
Pro začátek podnikání je stěžejní existence disponibilních finančních zdrojů pro realizaci záměru. Popsat a definovat výši: předpokládaných objemů prodeje a z toho odvozených tržeb, výnosů, nákladů a zisku a to ve variantě pesimistické, střední, optimistické, dlouhodobého majetku nutného k zabezpečení předpokládaného objemu prodeje, oběžného majetku potřebného k zajištění plynulosti výroby či poskytování služeb a jeho strukturu, objemu potřebných zdrojů financování, výnosnosti z podnikání, která se realizací dosáhne.

7 Zakladatelský rozpočet
Výstupem zakladatelského rozpočtu je jasná představa o celkových výdajích potřebných k realizaci záměru očekávaných a nutných výnosech plynoucích z realizace. Nad těmito údaji dochází k prvnímu kolu rozhodování, zda záměr začít realizovat či nikoli. Hlavním předpokladem je snaha o maximální vazbu na reálné ceny a výnosy.

8 Vstupní náklady

9 Počáteční rozvaha Podnikatel vložil do podnikání notebook v hodnotě ,- Kč a finanční hotovost ve výši ,- Kč, část vložil na bankovní účet a část vložil do pokladny Z bankovního úvěru byly do začátku nakoupeny zásoby ve výši ,-. Zbylá část úvěru byla vložena na bankovní účet podnikatele.

10 Splátka úvěru Úvěr na 3 roky i = 10,35%

11 Náklady na suroviny/zboží a provozní výdaje
Celkem: Kč Provozní výdaje Celkem: Kč

12 Mzdové náklady

13 Plán tržeb Celkem za rok: Kč

14 Pesimistická, realistická a optimistická předpověď
Pesimistická předpověď Realistická předpověď Optimistická předpověď

15 CashFlow – měsíčNÍ

16 CashFlow - roční

17 Výkaz zisků a ztrát Výsledovka za rok 2014 - 2016 2014 2015 2016 TRŽBY
2014 2015 2016 TRŽBY MZDY SUROVINY/ZBOŽÍ OS. REŽ. NÁKLADY VSTUPNÍ NÁKLADY ÚROK NÁKLADY CELKEM HRUBÝ ZISK DAŇ (15%) ČISTÝ ZISK

18 Rozvaha k

19 Rentabilata tržeb Rentabilita tržeb = zisk/tržby

20 Bod zvratu - měsíční Fixní náklady měsíčně: 33 172 Kč
BZ= FN / (1-[Vp/Cp]) BZ= /(1-[15,86/37,86]) BZ= ,66 Kč

21 Počáteční rozvaha Podnikatel vložil do podnikání notebook v hodnotě ,- Kč a finanční hotovost ve výši ,- Kč, část vložil na bankovní účet a část vložil do pokladny Z bankovního úvěru byly do začátku nakoupeny zásoby ve výši ,-. Zbylá část úvěru byla vložena na bankovní účet podnikatele.

22 Splátka úvěru Úvěr na 3 roky i = 10,35%

23 Náklady na suroviny/zboží a provozní výdaje
Celkem: Kč Provozní výdaje Celkem: Kč

24 Mzdové náklady

25 Plán tržeb Celkem za rok: Kč

26 Pesimistická, realistická a optimistická předpověď
Pesimistická předpověď Realistická předpověď Optimistická předpověď

27 CashFlow – měsíčNÍ

28 CashFlow - roční

29 Výkaz zisků a ztrát Výsledovka za rok 2014 - 2016 2014 2015 2016 TRŽBY
2014 2015 2016 TRŽBY MZDY SUROVINY/ZBOŽÍ OS. REŽ. NÁKLADY VSTUPNÍ NÁKLADY ÚROK NÁKLADY CELKEM HRUBÝ ZISK DAŇ (15%) ČISTÝ ZISK

30 Rozvaha k

31 Rentabilata tržeb Rentabilita tržeb = zisk/tržby

32 Bod zvratu - měsíční Fixní náklady měsíčně: 33 172 Kč
BZ= FN / (1-[Vp/Cp]) BZ= /(1-[15,86/37,86]) BZ= ,66 Kč

33 Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním tématům:
finanční plán, rozvaha. Plán počátečních (vstupních) nákladů pro realizaci business záměru. ČERVENÝ Radim a kol. Business plán. Krok za krokem. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN s. 152 – 153 VEBER a kol. Management. 2. aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN JANIŠOVÁ Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. Praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013 ISBN s


Stáhnout ppt "KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Finanční plán, finanční strategie"

Podobné prezentace


Reklamy Google