Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Opakování: Co to je rozpočet režijních nákladů = nástroj stanovení nákladového úkolu vnitropodnikovým útvarům na určité časové období (na předepsanou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Opakování: Co to je rozpočet režijních nákladů = nástroj stanovení nákladového úkolu vnitropodnikovým útvarům na určité časové období (na předepsanou."— Transkript prezentace:

1 1 Opakování: Co to je rozpočet režijních nákladů = nástroj stanovení nákladového úkolu vnitropodnikovým útvarům na určité časové období (na předepsanou aktivitu) s úmyslem řídit odpovědnost VPÚ

2 2 Sestavení rozpočtu zahrnuje a)Metody b)Struktura rozpočtu c)Časový horizont d)Formy rozpočtu

3 3 d) Forma rozpočtu 1)Pevný rozpočet 2)Pružný rozpočet (označuje se také jako variantní, flexibilní, alternativní rozpočet)

4 4 1) Pevný rozpočet Jediná varianta rozpočtu Výkony jsou neměřitelné (výzkum, správa) Výkony jsou měřitelné, ale je žádoucí rozpočet splnit přesně (ani nepřekročit ani neuspořit)

5 5 2) Pružný (variantní, flexibilní, alternativní) rozpočet Více variant rozpočtu Varianty podle vyrobených výkonů nebo vývoje jiných základen pro RN Pružný R rozděluje náklady na fixní a variabilní

6 6 2) Příklad sestavení pružného rozpočtu Tvorba pružného rozpočtu: FN=800,v=0,3 1400 hodin 1600 hodin 1800 hodin 2000 hodin Fixní náklady 800 Variabiln í náklady,3*1400 =420,3*1600 =480,3*1800 =540,3*2000 =600 celkem1220128013401400

7 7 Opakování: Hodnocení rozpočtu zahrnuje A) Porovnání rozpočtu a skutečnosti (odpočtu) B) Porovnání správným způsobem a) s původním pevným rozpočtem b) přepočtení původního rozpočtu

8 8 Hodnocení plnění rozpočtu b) Porovnáním skutečnosti s přepočteným původním rozpočtem A)Přepočet lineární B)Přepočet pružný (variantní, flexibilní, alternativní)

9 9 Hodnocení plnění rozpočtu a)Porovnáním skutečnosti s původním pevným rozpočtem Příklad: Původní pevný R 200.000,- Skutečnost 195.000,- Rozdíl – úspora 5.000,-

10 10 A) Lineární přepočet/1 Příklad: Rozpočet pro režijní výkon 1000 hodin 200.000,- Skutečné režijní výkony 1200 hodin a RN 210.000,- Lineární přepočet 1200*200=240.000,- Rozdíl=240.000–210.000=úspora 30.000

11 11 A) Lineární přepočet/2 Použití tehdy, když je žádoucí zvyšování výkonů Přepočet nejen variabilních, ale i fixních nákladů Fixní náklady se fakticky nemění, ale v přepočtu R se také přepočítávají! Relativní úspora fixních nákladů je „odměnou“ při zvyšování výkonů

12 12 B) Variantní přepočet/1 Příklad : Rozpočet pro režijní výkon 1000 hodin 200.000,- Skutečné režijní výkony 1200 hodin a RN 210.000,- Variantní přepočet: FN 80.000, v=120 80.000+120*1200=224.000 Rozdíl=224.000–210.000=úspora 14.000

13 13 B) Variantní přepočet/2 Přepočteme jedinou variantu rozpočtu podle skutečnosti Jediná varianta je sestavena podle vyrobených výkonů nebo vývoje jiných základen pro RN Přepočet R rozděluje náklady na fixní a variabilní

14 14 B) Variantní přepočet/3 Použití tehdy, když je žádoucí právě splnění výkonů Přepočet jen variabilních, avšak ne fixních nákladů

15 15 2. Příklad hodnocení skutečnosti přepočtem pružného rozpočtu Přepočet pružného rozpočtu: FN=80.000,v=120 1000 hodin 1200 hodin Fixní náklady 80.000 Variabilní náklady 120*1000 =120.000 120*1200 =144.000 celkem200.000,-224.000,-

16 16 Opakování: Rozpočet režijních nákladů = nástroj stanovení nákladového úkolu vnitropodnikovým útvarům na určité časové období (na předepsanou aktivitu) s úmyslem řídit odpovědnost VPÚ

17 17 Předpoklad řízení odpovědnosti Transformace vrcholového cíle podniku do systému dílčích cílů Následná kontrola dílčích cílů – kritéria plnění odpovědnými Zainteresovanost odpovědných na dosaženém výsledku

18 18 V čem spočívá řízení odpovědnosti Rozpoznání míry pravomoci a odpovědnosti VPÚ Možnost ovlivnit vývoj Konzistence s podnikovými cíli Analýza vzniklých odchylek

19 19 Jak upravit vnitropodnikovou strukturu 1)Centralizace (na úrovni nadřízené, např. na vrcholové úrovni – orientace na kázeň) 2)Decentralizace (přenesení pravomoci a odpovědnosti na nižší úroveň – nepřímé řízení a orientace na iniciativu

20 20 1) Centralizace Technologické uspořádání organizace podniku (každý útvar se specializuje na druh operace, která se provádí na všech výrobcích – mnoho horizontálních vazeb a vrcholová koordinace)

21 21 2) Decentralizace Předmětné uspořádání organizace podniku (relativně uzavřený koloběh, odpovědnost za celý výrobek, horizontální vztahy jsou méně časté, koordinace z vrcholové úrovně není třeba)

22 22 Ekonomická struktura podniku Odpovědnostní střediska (řízená hodnotovými nástroji) Typy středisek: Nákladová Zisková Rentabilitní Investiční Výnosová Výdajová


Stáhnout ppt "1 Opakování: Co to je rozpočet režijních nákladů = nástroj stanovení nákladového úkolu vnitropodnikovým útvarům na určité časové období (na předepsanou."

Podobné prezentace


Reklamy Google