Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování: Co to je rozpočet režijních nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování: Co to je rozpočet režijních nákladů"— Transkript prezentace:

1 Opakování: Co to je rozpočet režijních nákladů
= nástroj stanovení nákladového úkolu vnitropodnikovým útvarům na určité časové období (na předepsanou aktivitu) s úmyslem řídit odpovědnost VPÚ

2 Sestavení rozpočtu zahrnuje
Metody Struktura rozpočtu Časový horizont Formy rozpočtu

3 d) Forma rozpočtu Pevný rozpočet Pružný rozpočet
(označuje se také jako variantní, flexibilní, alternativní rozpočet)

4 1) Pevný rozpočet Jediná varianta rozpočtu
Výkony jsou neměřitelné (výzkum, správa) Výkony jsou měřitelné, ale je žádoucí rozpočet splnit přesně (ani nepřekročit ani neuspořit)

5 2) Pružný (variantní, flexibilní, alternativní) rozpočet
Více variant rozpočtu Varianty podle vyrobených výkonů nebo vývoje jiných základen pro RN Pružný R rozděluje náklady na fixní a variabilní

6 2) Příklad sestavení pružného rozpočtu
Tvorba pružného rozpočtu: FN=800,v=0,3 1400 hodin 1600 1800 2000 Fixní náklady 800 Variabilní náklady ,3*1400=420 ,3*1600=480 ,3*1800=540 ,3*2000=600 celkem 1220 1280 1340

7 Opakování: Hodnocení rozpočtu zahrnuje
A) Porovnání rozpočtu a skutečnosti (odpočtu) B) Porovnání správným způsobem a) s původním pevným rozpočtem b) přepočtení původního rozpočtu

8 Hodnocení plnění rozpočtu
b) Porovnáním skutečnosti s přepočteným původním rozpočtem Přepočet lineární Přepočet pružný (variantní, flexibilní, alternativní)

9 Hodnocení plnění rozpočtu
Porovnáním skutečnosti s původním pevným rozpočtem Příklad: Původní pevný R ,- Skutečnost ,- Rozdíl – úspora ,-

10 A) Lineární přepočet/1 Příklad:
Rozpočet pro režijní výkon 1000 hodin ,- Skutečné režijní výkony 1200 hodin a RN ,- Lineární přepočet 1200*200= ,- Rozdíl= – =úspora

11 A) Lineární přepočet/2 Použití tehdy, když je žádoucí zvyšování výkonů
Přepočet nejen variabilních, ale i fixních nákladů Fixní náklady se fakticky nemění, ale v přepočtu R se také přepočítávají! Relativní úspora fixních nákladů je „odměnou“ při zvyšování výkonů

12 B) Variantní přepočet/1
Příklad: Rozpočet pro režijní výkon 1000 hodin ,- Skutečné režijní výkony 1200 hodin a RN ,- Variantní přepočet: FN , v= *1200= Rozdíl= – =úspora

13 B) Variantní přepočet/2
Přepočteme jedinou variantu rozpočtu podle skutečnosti Jediná varianta je sestavena podle vyrobených výkonů nebo vývoje jiných základen pro RN Přepočet R rozděluje náklady na fixní a variabilní

14 B) Variantní přepočet/3
Použití tehdy, když je žádoucí právě splnění výkonů Přepočet jen variabilních, avšak ne fixních nákladů

15 2. Příklad hodnocení skutečnosti přepočtem pružného rozpočtu
Přepočet pružného rozpočtu: FN=80.000,v=120 1000 hodin 1200 Fixní náklady 80.000 Variabilní náklady 120*1000= 120*1200= celkem ,- ,-

16 Opakování: Rozpočet režijních nákladů
= nástroj stanovení nákladového úkolu vnitropodnikovým útvarům na určité časové období (na předepsanou aktivitu) s úmyslem řídit odpovědnost VPÚ

17 Předpoklad řízení odpovědnosti
Transformace vrcholového cíle podniku do systému dílčích cílů Následná kontrola dílčích cílů – kritéria plnění odpovědnými Zainteresovanost odpovědných na dosaženém výsledku

18 V čem spočívá řízení odpovědnosti
Rozpoznání míry pravomoci a odpovědnosti VPÚ Možnost ovlivnit vývoj Konzistence s podnikovými cíli Analýza vzniklých odchylek

19 Jak upravit vnitropodnikovou strukturu
Centralizace (na úrovni nadřízené, např. na vrcholové úrovni – orientace na kázeň) Decentralizace (přenesení pravomoci a odpovědnosti na nižší úroveň – nepřímé řízení a orientace na iniciativu

20 1) Centralizace Technologické uspořádání organizace podniku (každý útvar se specializuje na druh operace, která se provádí na všech výrobcích – mnoho horizontálních vazeb a vrcholová koordinace) e

21 2) Decentralizace Předmětné uspořádání organizace podniku (relativně uzavřený koloběh, odpovědnost za celý výrobek, horizontální vztahy jsou méně časté, koordinace z vrcholové úrovně není třeba) e

22 Ekonomická struktura podniku
Odpovědnostní střediska (řízená hodnotovými nástroji) Typy středisek: Nákladová Zisková Rentabilitní Investiční Výnosová Výdajová e


Stáhnout ppt "Opakování: Co to je rozpočet režijních nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google