Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

chemické vlastnosti ALDEHYD Ů P Ř ÍPRAVA ALDEHYD Ů + O 2 + H 2 O toluen benzaldehyd oxidací primárních alkohol ů MnO 2, H 2 SO 4 oxidací aren ů s postranním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "chemické vlastnosti ALDEHYD Ů P Ř ÍPRAVA ALDEHYD Ů + O 2 + H 2 O toluen benzaldehyd oxidací primárních alkohol ů MnO 2, H 2 SO 4 oxidací aren ů s postranním."— Transkript prezentace:

1

2 chemické vlastnosti ALDEHYD Ů P Ř ÍPRAVA ALDEHYD Ů + O 2 + H 2 O toluen benzaldehyd oxidací primárních alkohol ů MnO 2, H 2 SO 4 oxidací aren ů s postranním ř et ě zcem O2O2

3 chemické vlastnosti ALDEHYD Ů ADICE NUKLEOFILNÍ - vznik poloacetál ů nukleofilní činidlo

4 chemické vlastnosti ALDEHYD Ů vznik poloacetál ů + δ+δ+δ+δ+ δ-δ-δ-δ- - + 1-ethoxyethanol CH 3 poloacetál

5 chemické vlastnosti ALDEHYD Ů + CH 3 CH 2 O H -H 2 O SUBSTITUCE NUKLEOFILNÍ - vznik acetál ů CH 3 1,1-diethoxyethan acetál

6 ADICE HCN – kyanhydrinová syntéza chemické vlastnosti ALDEHYD Ů

7 ALDOLIZACE – aldolová kondenzace chemické vlastnosti ALDEHYD Ů reakce dvou molekul aldehyd ů za vzniku 3-hydroxyaldehyd ů (aldol ů ) OH - provádí se v zásaditém prost ř edí OH - OH -

8 aldehydy polymerují velmi snadno, n ě kdy samovoln ě (formaldehyd), jindy p ů sobením stop kyselin nebo nízké teploty (acetaldehyd) Vznikají cyklické nízkomolekulární látky (p ů sobením kyselin) POLYMERACE chemické vlastnosti ALDEHYD Ů 2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan 3

9 chemické vlastnosti KETON Ů P Ř ÍPRAVA KETON Ů oxidací SEKUNDÁRNÍCH alkohol ů hydratace alkyn ů

10 chemické vlastnosti KETON Ů ADICE - ketolizace OXIDACE

11 imin chemické vlastnosti KETON Ů H2OH2O + + NH 3 benzofenon oxim cyklopentanonu α- piperidon LAKTAMY – vnit ř ní amidy

12 Opakování– reakce hydroxyderivát ů

13 CHEMICKÉ VLASTNOSTI ALKOHOL Ů o x i d a c e primární alkohol R-CH 2 OH  R-CHO  R-COOH aldehydkarboxylová kyselina +O, -H 2 O+O sekundární alkohol R 1 -CH-R 2  R 1 -CO-R 2  neprobíhá OH keton +O, -H 2 O+O

14 d e h y d r o g e n a c e R-CH 2 OH  R-CHO aldehyd kat. Cu, -H 2 primární alkohol sekundární alkohol R 1 -CH-R 2  R 1 -CO-R 2 OH keton kat. Cu, -H 2

15 R-OH + B - -----------------> HB + R-O - ………….alkoholátový aniont n e u t r a l i z a c e KKZZ 2C 2 H 5 OH + 2Na  2……………………. + H 2 ethanolát sodný C 2 H 5 O - Na + zapište rovnici vzniku propanolátu draselného : …………….. + ………  …………………………… + ………… 2C 3 H 7 OH2K C3H7O-K+C3H7O-K+C3H7O-K+C3H7O-K+ H2H2

16 alkoholáty se s vodou rozkládají zp ě t na alkoholy – zapište rovnici ……………………….. + H 2 O  C 2 H 5 OH + NaOH C 2 H 5 O - Na + CH 3 CH 2 CH 2 -Br + CH 3 CH 2 CH 2 -O - Na +  ……………….………….. + NaBr reakce alkoholát ů s halogenderiváty = p ř íprava ether ů název produktu:…………………..…………… CH 3 CH 2 CH 2 -O-CH 2 CH 2 CH 3 dipropylether ether R-O-R

17 e s t e r i f i k a c e zapište rovnici reakce ethanolu a kyseliny octové => e s t e r + voda reakce …………..……. s ……………… za vzniku ………………. + + H2OH2O ethylester kyseliny octové alkoholu karboxylovovu kyselinou ESTERU

18


Stáhnout ppt "chemické vlastnosti ALDEHYD Ů P Ř ÍPRAVA ALDEHYD Ů + O 2 + H 2 O toluen benzaldehyd oxidací primárních alkohol ů MnO 2, H 2 SO 4 oxidací aren ů s postranním."

Podobné prezentace


Reklamy Google