Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karbonylové sloučeniny Tadeáš Bilka. Úvod KARBONYLOVÉ SLOUČENINY neboli OXOSLOUČENINY Charakteristika Deriváty uhlovodíků obsahující karbonylovou skupinu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karbonylové sloučeniny Tadeáš Bilka. Úvod KARBONYLOVÉ SLOUČENINY neboli OXOSLOUČENINY Charakteristika Deriváty uhlovodíků obsahující karbonylovou skupinu."— Transkript prezentace:

1 karbonylové sloučeniny Tadeáš Bilka

2 Úvod KARBONYLOVÉ SLOUČENINY neboli OXOSLOUČENINY Charakteristika Deriváty uhlovodíků obsahující karbonylovou skupinu C=O, která je polární vzhledem k větší elektronegativitě kyslíku. Důsledkem je vznik určitého přebytku kladného náboje na uhlíkovém atomu, proto tyto sloučeniny podléhají zvláště reakcím iniciovaným nukleofilními činidly. CO δ-δ- δ+δ+

3 Úvod KARBONYLOVÉ SLOUČENINY Rozdělení Aldehydy, RCHO, Ketony, R 1 COR 2, Chinony, nenasycené cyklické ketony

4 Názvosloví (IUPAC '93) ALDEHYDY Pro aldehydickou skupinu (nebo 2 skupiny) v hlavním řetězci: přípona -al (-dial) Je-li aldehydická skupina vázána na cyklický uhlíkatý skelet nebo je-li přítomno více aldehydických skupin: přípona –karbaldehyd, atomy uhlíku v ald. skupině se nezapočítávají do hl. řetězce, uvedou se lokanty butandial Butan-1,2,3-trikarbaldehyd

5 Názvosloví (IUPAC '93) ALDEHYDY Je-li v molekule jiná nadřazená funkční skupina (např. COOH), přítomnost aldehydické funkční skupiny se vyjadřuje: předponou oxo-, pokud ald. uhlík patří do hlavního řetězce předponou formyl-, pokud ho do hlavního řetězce nezapočítáváme

6 Názvosloví (IUPAC '93) KETONY Substituční princip: název uhlovodíku + přípona –on Pokud je v molekule přítomná nadřazená funkční skupina: předpona oxo- Názvy ketonů je také možné tvořit z abecedně seřazených názvů alkylů vázaných na ketonovou funkční skupinu a připojením skupinového názvu keton. ethyl(methyl)keton

7 Názvosloví (IUPAC '93) KETONY Je-li součástí molekuly ketonu fenyl nebo naftyl, název ketonu je složen z kmene acylu (skupina R-CO-) a zakončení –ofenon pro fenyl nebo –onafton pro naftyl. propiofenon 1-acetonafton benz-1,4-chinon

8 PŘÍPRAVA A VÝROBA Aldehydy, ketony, chinony Karbonylové sloučeniny se zpravidla připravují i vyrábějí podobným způsobem, oxidací alkoholů (viz reakce). Např. (příprava): C 2 H 5 OH + 2[O]  CH 3 CHO + H 2 O, ox. činidlo např. KMnO 4 v kyselém prostředí. Vzniklý ethanal se musí z reakční směsi odstraňovat destilací, aby se dále neoxidoval na karboxylovou kyselinu. (výroba): Oxidace alkoholů vzduchem v přítomnosti měděného katalyzátoru při teplotě 300°C.

9 VLASTNOSTI A VYUŽITÍ Díky své karbonylové skupině mají aldehydy a ketony polární molekulu… Body tání a varu vyšší než srovnatelné nepolární molekuly Body tání a varu nižší než příslušné alkoholy (netvoří vodíkové můstky) Charakteristický zápach Kromě formaldehydu bezbarvé kapaliny nebo pevné látky Rozpustné v organických rozpouštědlech a nižší (po C 5 ) jsou mísitelné s vodou Výroba plastů, pryskyřic, barviv a pesticidů.

10 Charakteristické reakce Oxo-enol (keto-enol) tautomerie oxoenol acetaldehydvinylalkohol propanon 1-propen-2-ol

11 Charakteristické reakce 1. Oxidace a redukce aldehydů NaBH 4 CrO 3 + H + redukce oxidace Vznik karboxylových kyselin Vznik primárních alkoholů Redukce ketonů – vznik sekundárních alkoholů Oxidace ketonů – nesnadná, neprobíhá vůbec nebo je destruktivní a dochází ke štěpení molekuly ketonu a vzniku dvou oxidačních produktů (kyselina + aldehyd, kyselina + kyselina…)

12 Charakteristické reakce 2. Nukleofilní adice A N Adice alkoholu za vzniku poloacetalu, reakcí s další molekulou alkoholu vzniká eliminací vody acetal:

13 Vznik poloacetalu je zejména významný u sacharidů a je příčinou vzniku jejich cyklické struktury, která má zásadní biologický význam.

14 Podrobněji: 1. 2. 3. Aldolová kondenzace – probíhá u aldehydů nebo ketonů, které mají alespoň jeden vodík na  uhlíku; účinkem zásad vzniká z jedné molekuly aldehydu karbaniont(-CH 2 CHO), který se aduje na karbonylovou skupinu druhé molekuly.

15 Charakteristické reakce Polymerace aldehydů – opakovaná adice, cyklická (vznik trimeru) nebo lineární. 3. Adičně-eliminační reakce (kondenzace) bezaldehyd methylamin benzylidenmethylamin

16 Významné aldehydy Formaldehyd (methanal) Štiplavě páchnoucí plyn, jedovatý, karcinogenní Rozpustný ve vodě (40% roztok = formalin – desinfekční a konzervační činidlo pro uchování tkání) Polymer (tetramer) = pevný líh, fenolformaldehydové pryskyřice – bakelit, laky atd. Acetaldehyd (ethanal) příjemně vonící kapalina, meziprodukt alkoholového kvašení keto forma ethenolu Sacharidu jsou obecně aldehydy nebo ketony, glyceraldehyd je základem sacharidů.

17 Významné ketony a chinony Aceton (propanon) významné rozpouštědlo výroba – oxidace kumenu(destruktivní) nebo propan-2-olu Vzniká při hladovění a cukrovce dekarboxylací kyseliny acetoctové Benzaldehyd kapalina, vůně hořkých mandlí p-benzochinon ubichinon (koenzym Q v dýchacím řetězci) Cyklohexanon součást silic, výroba silonu Chinony obecně výroba barviv (chromofory, auxochromy- -OH, -SO 3 H, NH 2 – posun barevnosti)

18 Důkazy aldehydů Schiffovo činidlo bezbarvý roztok (červené barvivo fuchsin se odbarví hydrogensiřičitanem, siřičitanem nebo oxidem siřičitým), reakcí s aldehydem se obnoví původní barevnost fuchsinu Fehlingovo činidlo pracuje díky redukčním vlastnostem aldehydů, vyloučení oranžovo-červeného oxidu mědného nebo elementární mědi Tollensovo činidlo také založeno na redukčních vlastnostech aldehydů, vyloučení stříbrného zrcátka nebo černého stříbra


Stáhnout ppt "Karbonylové sloučeniny Tadeáš Bilka. Úvod KARBONYLOVÉ SLOUČENINY neboli OXOSLOUČENINY Charakteristika Deriváty uhlovodíků obsahující karbonylovou skupinu."

Podobné prezentace


Reklamy Google