Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANOKOVOVÉ SLOU Č ENINY Victor Grignard Grignardovy slou č eniny Nobelova cenu za chemii 1912.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANOKOVOVÉ SLOU Č ENINY Victor Grignard Grignardovy slou č eniny Nobelova cenu za chemii 1912."— Transkript prezentace:

1 ORGANOKOVOVÉ SLOU Č ENINY Victor Grignard Grignardovy slou č eniny Nobelova cenu za chemii 1912

2 DUB Ě NKOVÝ INKOUST

3 DUB Ě NKA TANIN v rostlinách jako produkt sekundárního metabolismu ho ř ká a svíravá chu ť ochrana rostlin proti parazit ů m a proti okusu rozklad taninu pra ž ení dub ě nek va ř ení ve vod ě kvašení k. gallová

4 ( Ž ELEZNATO)DUB Ě NKOVÝ INKOUST organokovová slou č enina rozptýlená ve vod ě - suspenze inkoust 12. -19. století fialovo- č erné barvy slo ž ení: tanin zelená skalice FeSO 4. nH 2 O H 2 O nebo pivo/víno/ocet – alkohol sni ž uje povrchové nap ě tí inkoustu arabská guma –prysky ř ice akácie - pomáhá udr ž et pigment v tekutin ě pevn ě se vá ž e do vláken celulózy

5 KTERÉ PRVKY BUDOU VE SVÝCH MOLEKULÁCH OBSAHOVAT ORGANOKOVOVÉ SLOU Č ENINY? CC KOVKOV hh uhlovodíky obsahující ve svých molekulách vazbu C-kov

6 butyllithium fenylmagnesiumbromid NÁZVOSLOVÍ dimethylrtu ť tetraethylolovo CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 Li C 6 H 5 MgBr CH 3 ) 2 Hg ( CH 3 ) 2 Hg C 2 H 5 ) 4 Pb ( C 2 H 5 ) 4 Pb

7 umožňují vytvoření vazby uhlík-uhlík CHARAKTERISTIKA prudce jedovaté samozápalné (dimethylrtuť) značně reaktivní => důležitá výchozí látka organických syntéz δ- δ+ δ- CH 3 – Li → C…………….nukleofilní + zásaditý charakter pro organické syntézy jsou nejdůležitější organolithné a organohořečnaté sloučeniny CC CC

8 Zapište rovnici reakce butyllithia s methylbromidem: Vyzna č te p a r c i á l n í náboje a produkty p o j m e n u j t e: δ - δ + δ + δ - CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 - Li + CH 3 – Br ----------------> C 5 H 12 + LiBr Zapište rovnici reakce butyllithia s molekulou vody: δ - δ + δ + δ - CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 - Li + H - OH ------------------------> C 4 H 10 + LiOH

9 organohořečnaté sloučeniny G r i g n a r d o v a [griňárova] činidla obecný vzorec RMgX ALKYL či ARYL atom hořčíku Cl, Br, I

10 PŘÍPRAVA GRIGNARDOVÝCH ČINIDEL halogenderivát + Mg v prostředí bezvodého etheru - tím se zabrání reakci GČ s vodou za vzniku alkoholu ZAPIŠTE ROVNICI CH 3 CH 2 I + Mg ------------ diethylether ------------> CH 3 CH 2 MgI ethylmagnesiumjodid

11 REAKCE GRIGNARDOVÝCH ČINIDEL C 2 H 5 MgI + H-OH hydratace ethylmagnesiumiodidu: C 2 H 6 +Mg(OH)I δ+δ+ δ+δ+ δ-δ- δ-δ- δ+δ+ δ+δ+ δ-δ- δ-δ- R-MgX + O 2 oxidace alkylmagnesiumhalogenidu: R-O-O-MgX2 R-O-MgX RMgX 2 R-OH + voda peroxidalkoholát alkohol ? molekul 2Mg(OH)I

12 SLOU Č ENINY tetraethylolovo prudce jedovatá sloučenina, jež se používala jako antidetonační přísada do benzínu (dnes bezolovnaté benzíny) prudce jedovatá sloučenina, jež se používala jako antidetonační přísada do benzínu (dnes bezolovnaté benzíny) trialkylhliníky katalyzátory k nízkotlaké polymeraci alkenů – tzv. Zieglerovy [cíglerovy] katalyzátory katalyzátory k nízkotlaké polymeraci alkenů – tzv. Zieglerovy [cíglerovy] katalyzátory organocíni č ité slou č eniny hubí plísně organické slou č eniny arsenu léky; bojové chemické látky (lewisit ClCH=CHAsCl 2 ) organok ř emi č ité slou č eniny obsahují v molekulách vazbu C-Si = tzv. polysiloxany - silikony; polymerní sloučeniny obsahují v molekulách vazbu C-Si = tzv. polysiloxany - silikony; polymerní sloučeniny

13 SILIKONY hydrofobní tepeln ě stálé nát ě rové hmoty mazací oleje Karoserie elektroizola č ní materiál


Stáhnout ppt "ORGANOKOVOVÉ SLOU Č ENINY Victor Grignard Grignardovy slou č eniny Nobelova cenu za chemii 1912."

Podobné prezentace


Reklamy Google