Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANICKÁ CHEMIE DUSÍKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANICKÁ CHEMIE DUSÍKU"— Transkript prezentace:

1

2 ORGANICKÁ CHEMIE DUSÍKU

3 Obecný vzorec aminů R-NH2 1–3 atomy H

4 Dělení aminů a) primární b) sekundární c) terciární a b c

5 Názvosloví aminů anilin ethyldimethylamin trimethylamin aminobenzen
fenylamin

6 Názvosloví aminů hexamethylendiamin fenylmethylamin
ethylfenylmethylamin

7 donor elektronového páru
amin H R N H donor elektronového páru donor-akceptorová = koordinačně-kovalentní vazba

8 Charakter aminoskupiny
zásaditý a nukleofilní charakter

9 Amoniové sole CH3NH3+ Cl- CH3NH2 + HCl …………………… methylamoniumchlorid

10 Vliv aminoskupiny H δ+ δ- CH3 N H týká se σ elektronů - Indukční efekt

11 Vliv aminoskupiny týká se π elektronů + Mezomerní efekt

12 Fyzikální vlastnosti jedovaté
s počtem atomů C se zvyšuje teplota tání a varu methylamin a ethylamin – plynné látky anilin – jedovatá kapalina naftylaminy – pevné látky aminy s krátkým uhlovodíkovým řetězcem jsou jsou rozpustné ve vodě

13 Příprava aminů - katalytická hydrogenace
redukcí nitro- a nitrososloučenin příklad: zapište rovnici redukce nitrobenzenu - katalytická hydrogenace Cu, H2,↑p aminobenzen

14 Příprava aminů C6H5NO2 + 3H2S  C6H5NH2 + 2H2O + 3S
C6H5NO2  C6H5NH2 C6H5NO2 + 3H2S  C6H5NH2 + 2H2O + 3S C6H5NO2 + 3Fe + 6HCl  C6H5NH2 + 2H2O + 3FeCl2

15 Charakter aminoskupiny chemické vlastnosti aminů
jsou zásadité R-NH2 + H2O  R-NH3+ + OH- H+ OH- R-NH2 + H+Cl-  R-NH3+Cl-

16 Chemické vlastnosti aminů
D I Z T = reakce s HNO2 => diazoniová sůl -N+≡N konkrétněji: reakce aminu s dusitanem alkalického kovu v prostředí anorganické kyseliny = NaNO2 + HCl; 0°C – 5°C

17 diazotace aromatické aminy NaNO2 +2HCl Cl- + NaCl + 2H2O
benzendiazonium chlorid primární aminy R-NH2 + HNO2 + HCl  R-N+≡N Cl H2O alkyldiazonium chlorid

18 Reakce sekundárních aminů
s kyselinou dusitou sekundární aminy R R-NH-R + OH-N=O  R2-N-N=O + H2O R dialkylnitrosamin příklad: reakce dimethylaminu s HNO2 dimethylnitrosamin (CH3)2NH + OH-N=O  (CH3)2-N-N=O + H2O nitrosaminy se používají k výrobě hydrazinů R2-N-N=O 

19 Diazoniové sole nestálé a značně reaktivní skupina -N≡N+ X-
X- je aniont silné anorganické kyseliny: Cl-, HSO4-, NO3- reakcí s aromatickými aminy nebo fenoly – tzv. k o p u l a c e => průmyslová výroba azobarviv

20 Kopulace – výroba azobarviv
Cl + -N=N-

21 Kopulace – výroba azobarviv
N,N-dimethylanilin HO3S-C6H5-N+≡N Cl- + C6H5-N(CH3)2 4-sulfobenzendiazoniumchlorid HO3S-C6H5-N=N-C6H5-N(CH3)2 methyloranž Cl +

22 Azobarviva syntetická barviva – barví přírodní i syntetická vlákna, plasty… rozpustné v nepolárních rozpouštědlech strukturní základ azobenzen C6H5-N=N-C6H5 některá azobarviva - methyloranž, methylčerveň - acidobazické indikátory methyloranž: v kyselém prostředí je oranžové, v zásaditém (alkalickém) prostředí je žluté methyloranž, methylčerveň, dimethylmodř, kongočerveň…..

23 barevnost organických sloučenin
v molekule je přítomna skupina zvaná ch r o m o f o r (řec. chromos = barevný) chromofor absorbuje z bezbarvého světla některou ze složek a odražené světlo se jeví jako doplňková barva př.: absorbuje-li sloučenina modrou složku spektra, jeví se jako žlutá (doplňková barva) chromofor azobarviv je skupina -N=N-

24 Významné sloučeniny 1) anilín - jedovatá olejvitá kapalina
- vstřebává se i přes pokožku - anilínové barvy; léčiva; katalyzátory; plasty; antioxidační činidlo - způsobuje c y a n ó z u – zmodrání konečků prstů, ušních boltců - působí přeměnu hemoglobinu (Fe2+ - transport O2) v methemoglobin (Fe3+) - anilín a aromáty => methemoglobinémie (onemocnění) 2) difenylaminy – vznikají při hnití bílkovin a používají se při výrobě barviv 3) 1,6-hexamethylendiamin – surovina pro výrobu polyamidu 6,6 – nylon + kyselina adipová 4) 2-naftylamin – látka s velmi vysokým karcinogenním účinkem 5) p-fenylendiamin – složka fotografických vývojek 6) benzidin – způsobuje rakovinu močového měchýře H2N- C6H5- C6H5- H2N 7) tenzidy (kvartérní amóniové soli) – složky pracích a čistících prostředků snižující povrchové napětí vody

25 N+ Cl- kationaktivní tenzid
povrchové napětí vody H3C (CH2)17-CH3 N Cl kationaktivní tenzid


Stáhnout ppt "ORGANICKÁ CHEMIE DUSÍKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google