Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Tvorba hrubého fixního kapitálu za sektor vládních institucí Jaroslav Sixta ČSÚ Odbor ročních národních účtů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Tvorba hrubého fixního kapitálu za sektor vládních institucí Jaroslav Sixta ČSÚ Odbor ročních národních účtů."— Transkript prezentace:

1 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Tvorba hrubého fixního kapitálu za sektor vládních institucí Jaroslav Sixta ČSÚ Odbor ročních národních účtů

2 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Sestavení THFK za S.13 VI 1-01 Zdp 5- 01 NI 1-01 P 5-01 Zjištěné údaje Privatizace obecních bytů SW ve vlastní režii Geologický průzkum (Geofond) Extrapolace a modely Drobný dlouhodobý majetek Pořízení majetku na finanční leasing Koncepční úpravy Bilance použitých aktiv Bilancování bezúplatných převodů Bilancování nákupů a prodejů Bilanční úpravy THFK za S.13

3 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz THFK za S.13 – publikované údaje Členění podle ve věcné struktuře Členění pro sektorové účty – zda je o transakce s novými či použitými aktivy Komoditní struktura (CZ-CPA) – pro potřeby bilancování HDP v systému tabulek dodávek a užití Samozřejmostí je sektorové a odvětvové členění

4 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Datové zdroje Identická podoba oddílů pro THFK ve všech výkazech (rozdílné mutace podle velikosti statistické jednotky) A029 – údaje o pořízení a úbytcích DHM A027 – údaje o pořízení a úbytcích DNM A055 – údaje o pořízení drobného dlouhodobého majetku v ocenění do 20 000 Kč a nad 20 000 Kč A052 – údaje o pořízení DHM v komoditní struktuře podle kódů klasifikace CZ-CPA, CZ-CC A131, A132 – údaje o bezúplatných převodech (ocenění jedné položky na 10 mil. Kč) Údaje z účetnictví účetních jednotek

5 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Extrapolace a modely Privatizace obecních bytů Modelový propočet založený na výsledcích zjišťování Ústavu územního rozvoje (UUR) a údajích z výkazu VI 1-01 UUR  počet prodaných bytů x průměrná cena bytu Hodnota prodaných bytů (tržní cena) VI 1-01  Údaj o prodejích bytů z S.13 (prodejní cena)  Rozdíl mezi odhadnutou tržní cenou prodaných bytů a prodejní cenou je bezúplatným předáním (výdajový kapitálový transfer)

6 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Další extrapolace a modely Software (SW) ve vlastní režii Kapitalizace SW, který si účetní jednotky vytvoří vlastní činností Nákladová metoda (počty pracovníků, náhrady zaměstnamcům...) Geologický průzkum Za S.13 údaj z rozpočtové skladby v souvislosti s Geofondem

7 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Koncepční úpravy Koncepční úpravy pro zajištění souladu mezi účetnictvím účetní jednotky a Evropským systémem účtů (ESA 95) Drobný dlouhodobý majetek Pořízení dlouhodobého majetku na finanční leasing

8 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Drobný dlouhodobý majetek Pro potřeby NÚ je součástí THFK i drobný dlouhodobý majetek, jehož doba používání je delší než 1 rok a pořizovací cena je vyšší než 20 000 Kč Součástí THFK naopak není drobný dlouhodobý majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 20 000 Kč Hranice 20 000 Kč – pro zajištění mezinárodní srovnatelnosti

9 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Pořízení DHM na finanční leasing Z hlediska NÚ jsou aktiva pořízená na finanční leasing v majetku uživatele Údaje o pořízení ze statistických výkazů Údaje o straně nabídky od ČLFA (zahrnuje 97 % trhu poskytovatelů leasingu) Koncepční úprava o pořízeném majetku na finanční leasing vstupuje do THFK jako vybilancovaná

10 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Nová vs. Použitá aktiva z pohledu nabyvatele

11 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Bilance použitých fixních aktiv I Bilancování bezúplatných převodů Při menších rozdílech – preference ceny vykázané nabyvatelem (blíže tržní ceně) Při větších rozdílech - individuální posouzení, resp. telefonický kontakt se statistickou jednotkou Vybilancované údaje o bezúplatných převodech DHM a DNM důležité pro odhad kapitálových transferů

12 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Bilance použitých fixních aktiv II Bilancování úplatných převodů (prodejní cena) Cíl: Nákupy = Prodeje Nákupy <> Prodeje  zkreslené údaje o národohospodářských investicích  zkreslená struktura užití HDP

13 CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Děkuji za pozornost jaroslav.sixta@czso.cz


Stáhnout ppt "CZECH STATISTICAL OFFICE www.czso.cz Tvorba hrubého fixního kapitálu za sektor vládních institucí Jaroslav Sixta ČSÚ Odbor ročních národních účtů."

Podobné prezentace


Reklamy Google