Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nedokonalé konkurence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nedokonalé konkurence"— Transkript prezentace:

1 Nedokonalé konkurence
Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, , 2010 Téma 6 Nedokonalé konkurence

2 Obsah A. Obecná charakteristika
Krátkodobá rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci Dlouhodobá rovnováha v nedokonalé konkurenci Monopolistická konkurence Oligopol

3 Obecná charakteristika
V nedokonale konkurenčním prostředí je firma tvůrcem ceny. Firma může ovlivnit množství statků, které bude produkovat a prodávat, změnou ceny. Ceny statků, které budou firmy stanovovat, aby prodaly svoji produkci, závisí na rozsahu produkce této firmy.

4 Obecná charakteristika
S nedokonalou konkurencí se setkáváme mnohem častěji než s konkurencí dokonalou, nebo-li většina trhů, na kterých se nabízejí a poptávají jednotlivé statky, má charakter nedokonalé konkurence.

5 Důvody nesplnění podmínek DK
Konkrétní produkty nejsou homogenní. Různí výrobci pak nabízejí rozdílné/diferenciované produkty. Jednotliví producenti mohou stanovit odlišné ceny, firmy jsou tedy tvůrcem ceny. I v případě homogenních produktů typu benzín dochází k regionální diferenciaci. I zde proto mohou jednotliví producenti stanovit odlišné ceny.

6 Důvody nesplnění podmínek DK
Neexistují nulové náklady na změnu dodavatele: aby spotřebitel mohl změnit dodavatele, musí ho vyhledat, což stojí čas a další náklady. Neexistuje dokonalá informovanost ani prodávajících ani kupujících: množství informací o jednotlivých producentech, prodejcích, výrobcích apod. je omezené, kupující však nemají dostatek času, prostředků apod.

7 Důvody nesplnění podmínek DK
V řadě odvětví je relativně malý počet producentů: zejména proto, že náklady na vstup do odvětví jsou vysoké. Producentům v těchto odvětvích se vyplatí produkovat až při dosažení určitého množství produkce. Pokud produkují méně, jsou ve ztrátě.

8 Důvody nesplnění podmínek DK
Neexistuje volný vstup do odvětví: v řadě případů k tomu, aby byl producent schopen produkovat dané statky, potřebuje speciální vlastnosti, schopnosti apod., kterými nedisponuje každý člověk.

9 Nedokonalé konkurence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 80 77 74 71 68 65 62 59 56 FC 40 VC 120 170 230 300 400 550 780 TC 160 210 270 340 440 590 820 MC 50 60 70 100 150 AFC 20 13,33 10 6,66 5,71 4,44 AVC 42,5 46 57,14 68,75 86,66 AC 53,33 52,5 54 56,66 62,85 73,75 91,1 MR 44 38 32 AR TR 154 222 284 390 434 472 504 EP -40 34 -6 -118 -316

10 Krátkodobá rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci
I pro rovnováhu firmy v nedokonalé konkurenci platí, že bod rovnováhy firmy nastává pro takové množství produkce, pro které se mezní náklady rovnají mezním příjmům. MR = MC V tomto bodě firma maximalizuje svůj zisk.

11 Rovnováha firmy v nedokonalé konkurence

12 Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci
V nedokonale konkurenčním prostředí budou firmy v bodě své rovnováhy nabízet méně množství a za vyšší cenu než v prostředí dokonale konkurenčním.

13 Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci

14 Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci
Nedokonalá konkurence neumožňuje dosáhnout paretooptimální situace - někteří spotřebitelé nejsou uspokojeni, ačkoliv by byli ochotni koupit statek za cenu, která by, pokud by byla určena právě těmto spotřebitelům, nesnižovala ekonomický zisk firem.

15 Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci
Mrtvá ztráta představuje nevytvořený a nerealizovaný přebytek spotřebitele a výrobce. V důsledku mrtvé ztráty není nedokonalá konkurence paretooptimální – šlo by zvýšit užitek spotřebitelů, aniž by se snížil příjem výrobce.

16 Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci
Z praxe ovšem víme, že se firmy pokoušejí tuto mrtvou ztrátu snížit, resp. dosáhnout dodatečného zisku diferenciací cen - např. slevami při sezónním výprodeji nebo slevami pro různé skupiny obyvatelstva.

17 Dlouhodobá rovnováha v nedokonalé konkurenci
V nedokonalé konkurenci mohou producenti v bodě své krátkodobé rovnováhy dosahovat kladného nebo záporného ekonomického zisku. V takovém případě hodně záleží na tom, zdali do odvětví mohou vstupovat další firmy.

18 Vstup do odvětví způsobí
křivka tržní nabídky se posune vpravo dolů. Zvýší se množství produkce a sníží se cena, za kterou se statky budou produkovat. vstup dalších firem do odvětví povede k tomu, že se poptávka po produktech konkrétní firmy bude snižovat - spotřebitelé si mohou vybírat mezi více firmami, takže při jakékoliv úrovni ceny se křivka poptávky dané firmy bude posouvat vpravo dolů. producenti budou do daného odvětví vstupovat tak dlouho, dokud ekonomický zisk neklesne na nulu. Pro dlouhodobou rovnováhu firmy v nedokonalé konkurenci, za předpokladu, že do odvětví mohou vstupovat další producenti, platí, že křivka průměrného příjmu se pro optimální množství, které firma bude produkovat, dotýká křivky průměrných nákladů..

19 Vstup do odvětví při nedokonalé konkurenci

20 Dlouhodobá rovnováha při nedokonalé konkurenci

21 Odlišnosti oproti dokonalé konkurenci
křivka tržní nabídky se posune vpravo dolů. Zvýší se množství produkce a sníží se cena, za kterou se statky budou produkovat. vstup dalších firem do odvětví povede k tomu, že se poptávka po produktech konkrétní firmy bude snižovat - spotřebitelé si mohou vybírat mezi více firmami, takže při jakékoliv úrovni ceny se křivka poptávky dané firmy bude posouvat vpravo dolů. producenti budou do daného odvětví vstupovat tak dlouho, dokud ekonomický zisk neklesne na nulu. Pro dlouhodobou rovnováhu firmy v nedokonalé konkurenci, za předpokladu, že do odvětví mohou vstupovat další producenti, platí, že křivka průměrného příjmu se pro optimální množství, které firma bude produkovat, dotýká křivky průměrných nákladů..

22 Vstup do odvětví způsobí
Ani dlouhodobá rovnováha nedokonalé konkurence, za předpokladu, že vstup do odvětví je volný, není optimální. Pokud tuto rovnováhu srovnáme s dlouhodobou rovnováhou firmy v dokonalé konkurenci, zjistíme dvě podstatné odlišnosti: firma na nedokonalém trhu prodává za cenu, která je vyšší než mezní náklady, firma na nedokonalém trhu nevyrábí v minimu průměrných nákladů.

23 Vstup do odvětví způsobí
Dané skutečnosti jsou interpretovány jako neefektivnost nedokonalé konkurence. Z hlediska spotřebitele je v nedokonalé konkurenci optimální množství množství Q´B, protože v bodě B se protíná křivka poptávky d, jež je zároveň křivkou mezního užitku MU, s křivkou mezních nákladů MC. V tomto bodě jsou uspokojeni všichni spotřebitelé, kterým statek přináší vyšší nebo stejný mezní užitek, než jsou mezní náklady MC. V tomto bodě by ale ekonomický zisk firmy na jednotku EP/Q´ byl záporný, firma by tedy dosahovala ztráty.

24 Dlouhodobá rovnováha v nedokonalé konkurenci za situace omezeného vstupu do odvětví

25 Odchod firem z odvětví pokud v nedokonalé konkurenci dosahují v bodě své rovnováhy ekonomické ztráty

26 Typy nedokonalé konkurence
Ekonomická teorie rozlišuje tři základní typy nedokonalé konkurence, se kterými se na trhu můžeme běžně setkat. Jedná se o: monopolistickou konkurenci oligopol monopol

27 Monopolistická konkurence
V odvětví monopolistické konkurence je snadný vstup firem do odvětví. Jednotlivé firmy nabízejí ale diferencovaný produkt (přinejmenším tak, že jej nabízejí na odlišných místech), přičemž náklady na změnu dodavatele jsou pro spotřebitele nenulové.

28 Oligopol Oligopol můžeme definovat jako tržní odvětví, ve kterém působí málo firem z důvodu vysokých vstupních nákladů na tento trh (do tohoto odvětví).

29 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Nedokonalé konkurence"

Podobné prezentace


Reklamy Google