Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie blahobytu, mikroekonomická role státu, konstituování vzdělanostní společnosti Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie blahobytu, mikroekonomická role státu, konstituování vzdělanostní společnosti Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola,"— Transkript prezentace:

1 Teorie blahobytu, mikroekonomická role státu, konstituování vzdělanostní společnosti Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 3

2 Obsah 3.1 Základy teorie blahobytu 3.2 Přímá a nepřímá mikroekonomická role státu 3.3 Vývoj kapitálového trhu a přenesená hodnota 3.1 Základy teorie blahobytu 3.2 Přímá a nepřímá mikroekonomická role státu 3.3 Vývoj kapitálového trhu a přenesená hodnota

3 Obsah 3.1 Základy teorie blahobytu 3.1.1 Podstata teorie blahobytu, 3.1.2 Vztah mezi rovností a efektivností, 3.1.3 Všeobecná ekonomická rovnováha a společenské optimum v ekonomii produktivní spotřeby. 3.1 Základy teorie blahobytu 3.1.1 Podstata teorie blahobytu, 3.1.2 Vztah mezi rovností a efektivností, 3.1.3 Všeobecná ekonomická rovnováha a společenské optimum v ekonomii produktivní spotřeby.

4 Obsah 3.1.3 Všeobecná ekonomická rovnováha a společenské optimum v ekonomii produktivní spotřeby

5 Všeobecná ekonomická rovnováha Předpokládejme, že spotřeba má podstatným způsobem produktivní charakter v tom smyslu, že každý svým rozhodováním maximalizuje současnou hodnotu budoucího příjmu (ať již si to uvědomuje či nikoli).

6 Všeobecná ekonomická rovnováha Neefektivnost plynoucí z přerozdělování ztráta efektivnosti způsobena přerozdělováním

7 Dosažení bodu I je sporné neboť Jeho identifikace není založena na paretovských zlepšeních. Vychází ze sporného způsobu definování křivky společenského blahobytu W. Předpokládá řešení dilematu efektivnosti a rovnosti prostřednictvím přerozdělování. Dosažení bodu optima (bodu blaženosti) v koncepci všeobecného blahobytu nutně předpokládá redistribuční roli státu. Bez této role není bod optima jednoznačně určen.

8 Hranice současné hodnoty budoucího příjmu Předpokládejme, že spotřeba má podstatným způsobem produktivní charakter Pak místo o hranici dosažitelného užitku můžeme hovořit o hranici současné hodnoty budoucího příjmu

9 Všeobecná ekonomická rovnováha Hranice příjmových možností Y´PF znázorňuje veškeré kombinace maximální současné hodnoty budoucích příjmů 1. a 2. spotřebitele. Tato hranice má konkávní tvar, který je důsledkem vzácnosti zdrojů a zákona klesajících mezních výnosů.

10 Všeobecná ekonomická rovnováha Pro výpočet současné hodnoty budoucího příjmu se potom používá vzorec: Operace se nazývá diskontování. PV (Y) je současná hodnota budoucího příjmu, FV j (Y j ´) je budoucí příjem obdržený za j období od současného, j є n je počet období i je tržní úroková míra daného období v desetinném tvaru

11 Hranice současné hodnoty budoucího příjmu Paretovské změny na hranici současné hodnoty budoucího příjmu z hlediska bodů této hranice. paretovské zlepšení nastává pouze za určitých podmínek

12 Paretovské zlepšení na hranici dosažitelného příjmu a bod optima Proč je posun z bodu A do bodu E paretovským zlepšením:

13 Všeobecná ekonomická rovnováha 1. spotřebitel se vzdal části svého budoucího důchodu ΔY´ 1.1. spotřebitel se vzdal části svého budoucího důchodu ΔY´ 1. To umožnilo 2. spotřebiteli získat větší přírůstek budoucího důchodu ve výši ΔY´ 2. Jinými slovy: ΔY´ 2 > ΔY´ 1.To umožnilo 2. spotřebiteli získat větší přírůstek budoucího důchodu ve výši ΔY´ 2. Jinými slovy: ΔY´ 2 > ΔY´ 1. Tento přírůstek ΔY´ 2 si lze představit jako součet ΔY´ 1 a samotného paretovského zlepšení, které uvedenou změnou vzniklo.Tento přírůstek ΔY´ 2 si lze představit jako součet ΔY´ 1 a samotného paretovského zlepšení, které uvedenou změnou vzniklo. ΔY´ 2 = ΔY´ 1 + paretovské zlepšení. ΔY´ 2 = ΔY´ 1 + paretovské zlepšení. O hodnotu paretovského zlepšení se mohou podělit oba spotřebitelé.O hodnotu paretovského zlepšení se mohou podělit oba spotřebitelé. Bod optima E je na hranici příjmových možností Y´PF, konkrétně je to bod, kde se přímka vedená pod úhlem 45° dotýká hranice příjmových možností.Bod optima E je na hranici příjmových možností Y´PF, konkrétně je to bod, kde se přímka vedená pod úhlem 45° dotýká hranice příjmových možností.

14 Všeobecná ekonomická rovnováha Na hranici příjmových možností Y´PF lze dosáhnout paretovského zlepšení obou spotřebitelů – lze zvýšit současnou hodnotu budoucího příjmu jednoho spotřebitele tak, aby se nesnížila současná hodnota budoucího příjmu 2. spotřebitele. Bod optima na Y´PF leží v bodě, kde se Y´PF dotýká přímky spojující obě osy a svírající s každou z os úhel 45 stupňů.

15 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Teorie blahobytu, mikroekonomická role státu, konstituování vzdělanostní společnosti Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola,"

Podobné prezentace


Reklamy Google