Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III. ročník – ošetřovatelství – prezenční III. ročník – ošetřovatelství. kombinované 259 Vybrané kapitoly z didaktiky 195 Vybrané kapitoly z didaktiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III. ročník – ošetřovatelství – prezenční III. ročník – ošetřovatelství. kombinované 259 Vybrané kapitoly z didaktiky 195 Vybrané kapitoly z didaktiky."— Transkript prezentace:

1 III. ročník – ošetřovatelství – prezenční III. ročník – ošetřovatelství. kombinované 259 Vybrané kapitoly z didaktiky 195 Vybrané kapitoly z didaktiky

2 RWCT metody a jejich využití ve vzdělávání sester

3 Nová filosofie vzdělávání Obsažena v rámcových vzdělávacích programech Zdůrazňuje ve výuce a vzdělávání dovednosti: -Komunikace -Samostatné práce s informacemi -Kritické myšlení -Všeobecné sociální kompetence

4 Program RWCT Reading and Writing for Critical Thinking Čtením a psaním ke kritickému myšlení –program stimulující samostatné myšlení žáků 1997 - vyvinut z iniciativy Konsorcia pro demokratické vzdělávání a Projektu Orava 2000 - organizace Kritické myšlení - realizace a rozvoj programu v ČR Zaváděn do přípravy učitelů na VŠ, CŽV

5 Vychází z teoretických základů kognitivní psychologie a pedagogického konstruktivismu Slučuje vzdělávací obsahy s tréninkem sociálních dovedností

6 Podmínky pro stimulaci KM Čas a příležitost ke KM Volné vyslovování domněnek Otevřené přijetí názorů Aktivní zapojení studentů Bezrizikové prostředí Důvěra ve schopnosti každého studenta

7 Třífázový model myšlení a učení E – U – R E - Evokace U - Uvědomění si významu R - Reflexe

8 1. fáze - EVOKACE Student si samostatně a aktivně vybavuje, co již o tématu ví, co už slyšel Cíl - vzbudit vnitřní zájem studenta řešit předložený problém – učit se

9 2. fáze UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU Student zakomponovává nové informace do stávající kognitivní struktury Vytváří pomocí práce s textem „mosty mezi starým a novým“

10 3. fáze - REFLEXE Formulace myšlenek, závěrů vlastními slovy Diskuse, konfrontace názorů Vytváření nové struktury, upevnění poznatků a jejich využití

11 Nejčastější metody KM Volné psaní Vennův diagram Kostka Klíčové pojmy Pětilístek Myšlenkové mapy V – CH - D

12 INSERT Čtení s otázkami Učíme se navzájem Kmen a kořeny Zpřeházené věty Dílna hodnocení (portfolio) Skládankové učení Diskusní pavučina ANO - NE

13 Myšlenkové mapy Grafické záznamy myšlenkových struktur Slouží ke zviditelnění myšlenkových procesů, které se odehrávají při zkoumání nějakého tématu Využití i při praktickém vyučování

14

15

16 Vennův diagram Srovnávání dvou pojmů, oblastí Vhodné pro přehlednější znázornění kontrastu myšlenek a jejich styčných oblastí Je tvořen dvěma (nebo více) částečně se překrývajícími kruhy

17 - prostorová představivost - logické myšlení - odhad vzdálenosti - koncentrace … - široké zorné pole - šestý smysl - mechanická paměť - emocionalita… ? VENNŮV DIAGRAM ŽenaMuž

18 Metoda volného psaní V průběhu 5 minut studenti píší vše, co je k danému tématu napadne Možno vyzvat studenty, aby přečetli svůj text kolegům

19 INSERT Vhodné pro práci s textem Studenti pozorně čtou text a v něm současně vyznačí 4 symboly Na základě symbolů studenti zpracují tabulku Diskuse, popř. okruhy pro samostudium  ▬  ?

20 Pětilístek K zadanému tématu (pojmu) student připíše: 2 adjektiva spojená s tématem 3 slovesa vyjádření vztahu k tématu (4 slova bez určení slovních druhů) synonymum k tématu

21

22

23

24 Současné aktivity KM Standardní základní a pokračovací kurzy RWCT Letní školy pro mírně i velmi pokročilé Kurz pro vysokoškolské studenty a mladé vyučující Informační síť (čtvrtletník Kritické listy, www.kritickemysleni.cz)

25

26 Učení nemusí být nuda a šprtání, ale způsob, jak rozeznat důležité od nepodstatného a mnoho dalších užitečných dovedností pro život.

27 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "III. ročník – ošetřovatelství – prezenční III. ročník – ošetřovatelství. kombinované 259 Vybrané kapitoly z didaktiky 195 Vybrané kapitoly z didaktiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google