Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný."— Transkript prezentace:

1 SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KM FES VŠFS Vedoucí akademický pracovník - Most

2 Rozhodnutí rektorky č. 60/2009 Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. 25. 3. 2009. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009 Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. 1.10.2009. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2011-2012. Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B11 a N11. 23. 1. 2012. Praha: VŠFS, o.p.s., 2012. 2 Pokyny VŠFS, o.p.s. k ZP jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

3 TICHÝ, Jaromír a Václav NETOLICKÝ. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha: Eupress, 2009?. [CD- ROM]. 219 s. ISBN 978-807-4080-012. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=6410;obdobi=30;kod=B_BPRP_1;furl=%2 Fel%2F6410%2Fzima2009%2FB_BPRP_1%2Fum%2F;info= Kapitoly: –POŽADAVKY NA KONEČNOU PODOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE –PŘÍPRAVA, TVORBA A HODNOCENÍ ZP – VĚDECKÉ METODY –FORMÁLNÍ PODOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE –GRAMATICKÁ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE –TABULKY A OBRÁZKY V TEXTU –VYUŽITÍ TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PC PŘI ÚPRAVĚ TEXTU –CITACE ODBORNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ –LITERATURA 3 Literatura VŠFS jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

4 4 Literatura VŠFS jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

5 5 Struktura SO BSe, DSe Název tematického celku I.: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu, zpracování ZP 1.Význam, struktura, téma a pravidla vypracování ZP, Zadání ZP. 2.Zásady a postup vypracování Úvodu ZP. Název tematického celku II.: Metody studentské odborné práce, metody a cíle vypracování závěrečné práce 3.Prameny a informační zdroje, studium a zpracování odborných textů. 4.Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP. Název tematického celku III.: Forma závěrečné práce, literární zdroje a hlavní kapitoly 5.Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace. 6.Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba.

6 6 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Studijní materiály BSe, DSe

7 7 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Interaktivní osnova SO BSe, DSe https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/leto2012/N_DSeRP/index.qwarp

8 8 jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Požadavky na zakončení BSe, DSe

9 9 úkoly v SO BSe, DSe jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA úkoly obsahují tematické bloky 1, 2, 3 úkol 1 - Zadání ZP úkol 2 - Úvod ZP úkol 3 - Rešerše odborné literatury k tématu ZP

10 10 Doporučené materiály v BSe, DSe https://is.vsfs.cz/auth/dok/rfmgr.pl?upload_id=1308908

11 Odborná úroveň bakalářské práce Zpracováním BP student prokazuje, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru, eventuálně studijním směru, že studiem získal a v praxi je schopen uplatňovat odpovídající okruh poznatků a metod a zároveň, že je schopen tyto poznatky a metody průběžně obohacovat z dostupné literatury. Zpracovaná BP zároveň svou úrovní dokazuje, že student zvládl základní postupy a etiku tvůrčí práce a že dokázal pracovat s odbornou literaturou (včetně cizojazyčné dle požadavků schválených v Zadání ZP). Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. 1.10.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009. Kapitola 3. 11 Odborná úroveň BP (norma VŠFS) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

12 Odborná úroveň diplomové práce DP je završením vysokoškolského studia daného oboru. Je prokázáním skutečnosti, že její autor zvládl teoretické základy a logickou strukturu daného oboru a že v oblasti dané tématikou DP je seznámen se současným stavem a hlavními směry teoretického myšlení. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí podložené věcné argumentace a znalost aktuálních faktografických dat a informací. Zpracováním DP autor prokazuje svoji schopnost samostatného řešení odborných (teoretických či praktických) problémů s použitím odborné literatury, včetně cizojazyčné, zveřejněných výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů, dostupných údajů a informací. Současně prokazuje znalost a odpovídající užívání základních technických norem pro použití „odkazového aparátu“ a informovanost o soudobé odborné literatuře vztahující se k tématice práce (včetně zahraniční). Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. 1.10.2009. Praha : VŠFS, o.p.s., 2009. Kapitola 4. 12 Odborná úroveň DP (norma VŠFS) jaromirtichy@volny.cz+420 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA


Stáhnout ppt "SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný."

Podobné prezentace


Reklamy Google