Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012"— Transkript prezentace:

1 SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KM FES VŠFS Vedoucí akademický pracovník - Most Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

2 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Pokyny VŠFS, o.p.s. k ZP Rozhodnutí rektorky č. 60/2009 Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce Praha: VŠFS, o.p.s., 2009 Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha: VŠFS, o.p.s., 2009. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B11 a N Praha: VŠFS, o.p.s., 2012. 2 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 2

3 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Literatura VŠFS TICHÝ, Jaromír a Václav NETOLICKÝ. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha: Eupress, 2009?. [CD-ROM]. 219 s. ISBN Dostupné z: Kapitoly: POŽADAVKY NA KONEČNOU PODOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PŘÍPRAVA, TVORBA A HODNOCENÍ ZP – VĚDECKÉ METODY FORMÁLNÍ PODOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE GRAMATICKÁ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE TABULKY A OBRÁZKY V TEXTU VYUŽITÍ TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PC PŘI ÚPRAVĚ TEXTU CITACE ODBORNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ LITERATURA 3 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 3

4 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Literatura VŠFS 4 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 4

5 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Struktura SO BSe, DSe Název tematického celku I.: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu, zpracování ZP Význam, struktura, téma a pravidla vypracování ZP, Zadání ZP. Zásady a postup vypracování Úvodu ZP. Název tematického celku II.: Metody studentské odborné práce, metody a cíle vypracování závěrečné práce Prameny a informační zdroje, studium a zpracování odborných textů. Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP. Název tematického celku III.:  Forma závěrečné práce, literární zdroje a hlavní kapitoly Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace. Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba. 5 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 5

6 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Studijní materiály BSe, DSe 6 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 6

7 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Interaktivní osnova SO BSe, DSe 7 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 7

8 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Požadavky na zakončení BSe, DSe 8 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 8

9 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
úkoly v SO BSe, DSe úkoly obsahují tematické bloky 1, 2, 3 úkol 1 - Zadání ZP úkol 2 - Úvod ZP úkol 3 - Rešerše odborné literatury k tématu ZP  9 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 9

10 https://is.vsfs.cz/auth/dok/rfmgr.pl?upload_id=1308908
Doporučené materiály v BSe, DSe 10 10

11 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Odborná úroveň BP (norma VŠFS) Odborná úroveň bakalářské práce Zpracováním BP student prokazuje, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru, eventuálně studijním směru, že studiem získal a v praxi je schopen uplatňovat odpovídající okruh poznatků a metod a zároveň, že je schopen tyto poznatky a metody průběžně obohacovat z dostupné literatury. Zpracovaná BP zároveň svou úrovní dokazuje, že student zvládl základní postupy a etiku tvůrčí práce a že dokázal pracovat s odbornou literaturou (včetně cizojazyčné dle požadavků schválených v Zadání ZP). Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha : VŠFS, o.p.s., Kapitola 3. 11 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 11

12 jaromirtichy@volny.cz +420 733 124 051 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
Odborná úroveň DP (norma VŠFS) Odborná úroveň diplomové práce DP je završením vysokoškolského studia daného oboru. Je prokázáním skutečnosti, že její autor zvládl teoretické základy a logickou strukturu daného oboru a že v oblasti dané tématikou DP je seznámen se současným stavem a hlavními směry teoretického myšlení. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí podložené věcné argumentace a znalost aktuálních faktografických dat a informací. Zpracováním DP autor prokazuje svoji schopnost samostatného řešení odborných (teoretických či praktických) problémů s použitím odborné literatury, včetně cizojazyčné, zveřejněných výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů, dostupných údajů a informací. Současně prokazuje znalost a odpovídající užívání základních technických norem pro použití „odkazového aparátu“ a informovanost o soudobé odborné literatuře vztahující se k tématice práce (včetně zahraniční). Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha : VŠFS, o.p.s., Kapitola 4. 12 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA 12


Stáhnout ppt "SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google