Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný."— Transkript prezentace:

1 SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KM FES VŠFS Vedoucí akademický pracovník - Most

2 Rozhodnutí rektorky č. 60/2009 Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce Praha: VŠFS, o.p.s., 2009 Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha: VŠFS, o.p.s., Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B11 a N Praha: VŠFS, o.p.s., Pokyny VŠFS, o.p.s. k ZP Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

3 TICHÝ, Jaromír a Václav NETOLICKÝ. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha: Eupress, 2009?. [CD- ROM]. 219 s. ISBN Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=6410;obdobi=30;kod=B_BPRP_1;furl=%2 Fel%2F6410%2Fzima2009%2FB_BPRP_1%2Fum%2F;info= Kapitoly: –POŽADAVKY NA KONEČNOU PODOBU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE –PŘÍPRAVA, TVORBA A HODNOCENÍ ZP – VĚDECKÉ METODY –FORMÁLNÍ PODOBA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE –GRAMATICKÁ ÚPRAVA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE –TABULKY A OBRÁZKY V TEXTU –VYUŽITÍ TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PC PŘI ÚPRAVĚ TEXTU –CITACE ODBORNÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ –LITERATURA 3 Literatura VŠFS Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

4 4 Literatura VŠFS Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

5 5 Struktura SO BSe, DSe Název tematického celku I.: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu, zpracování ZP 1.Význam, struktura, téma a pravidla vypracování ZP, Zadání ZP. 2.Zásady a postup vypracování Úvodu ZP. Název tematického celku II.: Metody studentské odborné práce, metody a cíle vypracování závěrečné práce 3.Prameny a informační zdroje, studium a zpracování odborných textů. 4.Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP. Název tematického celku III.: Forma závěrečné práce, literární zdroje a hlavní kapitoly 5.Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace. 6.Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba.

6 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Studijní materiály BSe, DSe

7 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Interaktivní osnova SO BSe, DSe https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/leto2012/N_DSeRP/index.qwarp

8 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Požadavky na zakončení BSe, DSe

9 9 úkoly v SO BSe, DSe Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA úkoly obsahují tematické bloky 1, 2, 3 úkol 1 - Zadání ZP úkol 2 - Úvod ZP úkol 3 - Rešerše odborné literatury k tématu ZP

10 10 Doporučené materiály v BSe, DSe https://is.vsfs.cz/auth/dok/rfmgr.pl?upload_id=

11 Odborná úroveň bakalářské práce Zpracováním BP student prokazuje, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru, eventuálně studijním směru, že studiem získal a v praxi je schopen uplatňovat odpovídající okruh poznatků a metod a zároveň, že je schopen tyto poznatky a metody průběžně obohacovat z dostupné literatury. Zpracovaná BP zároveň svou úrovní dokazuje, že student zvládl základní postupy a etiku tvůrčí práce a že dokázal pracovat s odbornou literaturou (včetně cizojazyčné dle požadavků schválených v Zadání ZP). Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha : VŠFS, o.p.s., Kapitola Odborná úroveň BP (norma VŠFS) Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

12 Odborná úroveň diplomové práce DP je završením vysokoškolského studia daného oboru. Je prokázáním skutečnosti, že její autor zvládl teoretické základy a logickou strukturu daného oboru a že v oblasti dané tématikou DP je seznámen se současným stavem a hlavními směry teoretického myšlení. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí podložené věcné argumentace a znalost aktuálních faktografických dat a informací. Zpracováním DP autor prokazuje svoji schopnost samostatného řešení odborných (teoretických či praktických) problémů s použitím odborné literatury, včetně cizojazyčné, zveřejněných výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů, dostupných údajů a informací. Současně prokazuje znalost a odpovídající užívání základních technických norem pro použití „odkazového aparátu“ a informovanost o soudobé odborné literatuře vztahující se k tématice práce (včetně zahraniční). Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS Praha : VŠFS, o.p.s., Kapitola Odborná úroveň DP (norma VŠFS) Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA


Stáhnout ppt "SO – studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 733 124 051Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný."

Podobné prezentace


Reklamy Google