Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rizika podnikání Odvracet rizika znamená předvídat a vytvářet adekvátní finanční zdroje, aby organizace mohla účinně čelit dopadům očekávaných rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rizika podnikání Odvracet rizika znamená předvídat a vytvářet adekvátní finanční zdroje, aby organizace mohla účinně čelit dopadům očekávaných rizik."— Transkript prezentace:

1 1 Rizika podnikání Odvracet rizika znamená předvídat a vytvářet adekvátní finanční zdroje, aby organizace mohla účinně čelit dopadům očekávaných rizik. Management rizika je metodou aktivního předcházení možným rizikům a zmirňování jejich dopadů, pokud k nim dojde. Každý podnikatelský subjekt (organizace) je ve svém podnikání nevyhnutelně vystaven rizikům ve třech rovinách: aktiva, zaměstnanci a zodpovědnost. Organizace může některá rizika, která nemohou být ani eliminována, ani konzervována, přesunout plně nebo částečně na další subjekt: banky (finanční rizika), zákazníky (záruky, garance), subdodavatele a pojišťovny.

2 2 Rizika se týkají především rozhodovacích procesů PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ PŘÍPRAVA ROZHODNUTÍ REALIZACE A KONTROLA ROZHODNUTÍ Události a jevy v okolí PERCEPCE - kvalita IS KOGNITIVITA - úroveň znalostí VYHODNOCENÍ - analytika PODMÍNKY NEURČITOSTI MOŽNOSTI REVOKACE Adekvátnost, přesnost a aktuálnost informací Odborné způsobilosti a zkušenosti rozhodovacího subjektu Vhodné analytické metody Účelné techniky rozhodování a aplikace DSS Participativní styl managementu a vhodné zpětnovazební kanály

3 3 Výrobní a obchodní rizika - výroba a prodej produktů a služeb (jejich objem, kvalita a náklady) rozhodují o konkurenčních výhodách organizace Technologická rizika: kvalita, spolehlivost, kapacity, modernizace. Sociální rizika: soulad zájmů, stávky, pracovní kázeň. Rizika nákupu: množství, kvalita, termíny, cena. Subdodavatelské vztahy: možnosti subdodavatelů, dělba rizik, morální závazky, kulturní diference. V oblasti informatiky: data, programy, technika. V oblasti distribuce: doprava, skladování, právní nejistoty. V oblasti výzkumu a vývoje: technická, obchodní, organizační. Mimořádné události: požár, povodně, zemětřesení, teroristický útok.

4 4 Finanční rizika Riziko nesolventnosti: –vliv konkurence na cenovou politiku a rentabilitu organizace, bránit se aplikací metod finanční analýzy; –vliv dodavatelů na stabilitu zásobování a návratnost investic, bránit se získáváním poznatků o pověsti dodavatelů; –vliv lidského činitele, bránit se tlakem na zvyšování odborných způsobilostí manažerů. Rizika bankovní (úvěrová): –vliv změn úrokových sazeb, bránit se v pojetí smluvních vztahů a orientací na alternativní zdroje cizího kapitálu; –vliv možných bankrotů bank, bránit se diverzifikací úvěrového portfolia. Rizika cenová: –vliv vývoje poptávky, bránit se kvalitou a originalitou nabízených produktů a služeb (hodnotovou cenu); –vliv zvyšování nákladů, bránit se zapojením do strategických aliancí.

5 5 Měnová rizika: –vliv vývoje směnových kursů, bránit se předvídáním a využitím finančních poradců; –vliv parity kupní síly, bránit se pojištěním vývozu. Politická rizika: –vliv změn legislativy a administrativních praktik, obranou je promítnutí těchto rizik do finančního plánování organizace. Inflační rizika: –vliv na hodnotu zásob (inflace zvyšuje hodnotu nevyužitých zásob), bránit se optimalizací výše skladových zásob; –vliv na odpisy (inflace snižuje výnosy z odpisů), bránit se indexací investičních úvěrů a nelineárním odpisováním hodnoty investice.

6 6 Metody zvládání podnikatelských rizik Třídění rizik podle kriterií: pravděpodobnost vzniku a velikost důsledků –pro pravděpodobná a závažná rizika uplatnit techniky managementu rizika; –diverzifikace méně pravděpodobných a méně závažných rizik při finančním plánování. Využívání metody statistické analýzy a simulačních modelů při prognózování rizik. Uplatnění metod operačního výzkumu (lineární a dynamické programování) při (finančním) plánování preventivních opatření. Uplatnění metod finanční matematiky při pojišťování rizik. Zohlednění rizika v koncepci podnikatelské strategie: diverzifikace nabídky produktů a služeb, diverzifikace cílových trhů.

7 7 NÁSLEDNÁ LIKVIDACE PŘÍPRAVA NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Závažnost dopadů nízkávysoká Pravděpodobnost vzniku malá velká ELIMINOVAT MOŽNOST VZNIKU PREVENCE Klasifikace rizik


Stáhnout ppt "1 Rizika podnikání Odvracet rizika znamená předvídat a vytvářet adekvátní finanční zdroje, aby organizace mohla účinně čelit dopadům očekávaných rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google