Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč strategický management?. Geneze strategického managementu Období - 1950 1950 - 60 1960 - 70 1971 - ? Plánováníkrátkodobédlouhodobéstrategické strategický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč strategický management?. Geneze strategického managementu Období - 1950 1950 - 60 1960 - 70 1971 - ? Plánováníkrátkodobédlouhodobéstrategické strategický."— Transkript prezentace:

1 Proč strategický management?

2 Geneze strategického managementu Období - 1950 1950 - 60 1960 - 70 1971 - ? Plánováníkrátkodobédlouhodobéstrategické strategický managmnt Prostředístabilní kontinuální změny skokové změnyturbulentní Organizacelokálníregionálnínadnárodníglobální

3 Možnost předvídat a reagovat Období19001930195019701990 Charakter změn známé odpovídající nové, ale ve vztahu zkušenostem ke zkušenostem mimo dosavadní zkušenosti Rychlost změny pomalejší než reakce srovnatelná s reakcírychlejší než reakce Předvída- telnost opakování vývoje možnost extrapolace jen příležitosti a hrozby signály změn

4 Podstata strategického managementu = aplikace principů managementu na strategii organizace Operativní management každodenní rutina specifické problémy krátkodobé důsledky Strategický management nejednoznačnost komplexnost dlouhodobé výsledky

5 Definice strategie (jedna z mnoha) Zaměření a rozsah činnosti organizace v dlouhodobém horizontu, které by mělo vytvářet soulad mezi disponi- bilními zdroji a vývojem vnějšího prostředí (trh, zákazníci) k naplnění očekávání zájmových skupin. Pozn.: z řeckého „stratégos“ - vojevůdce

6 Interní zájmy v organizaci Vlastníci zisk zhodnocení kapitálu finanční samostatnost Vedoucí pracovníci vliv na rozhodování prestiž postavení možnost realizace Ostatní pracovníci mzdy a další požitky sociální jistota uplatnění kvalifikace mezilidské vztahy

7 Externí zájmy v organizaci Kapitáloví účastníci jistota investic výhodná návratnost Dodavatelé stabilní zakázky výhodné podmínky Zákazníci přiměřené ceny jakostní produkty platební podmínky Stát, veřejnost, skupiny daňový výnos sociální smír uspokojení společenských potřeb dodržování legislativy životní prostředí kultivace společnosti

8 Místo strategie ve vývoji organizace mise vize strategie cíle procesy struktury lidské hodnoty zdroje

9 Základní model strategického managementu Strategická analýza Výběr strategie Implementace strategie Pochopení funkce strategie v organizaci Převod strategie do praxe Identifikace a vyhodnocení možností

10 Strategická analýza K jakým změnám dochází a především dojde v prostředí a jak ovlivní aktivity organizace? Jaké jsou zdroje a kvalifikace organizace a zda mohou být základem zvláštních výhod nebo nových možností? Jaké jsou aspirace jedinců a skupin zainteresovaných na organizaci a jak ovlivňují budoucí vývoj? Je současná organizace schopna vyrovnat se se změnami prostředí?

11 Strategický výběr Jaká východiska strategické analýzy budou zohledněna? Jakým směrem se může organizace vydat? Jak jsou jednotlivé strategie vhodné z hlediska využití výhod, překonání slabin a omezení hrozeb? Jak jsou jednotlivé strategie proveditelné z hlediska zdrojů organizace a akceptovatelné pro investory? Může být výběr strategie objektivním procesem, nebo je ovlivněn zájmovými skupinami a odráží silovou strukturu organizace?

12 Implementace strategie Kdo je odpovědný za úspěšné uvedení strategie do praxe? Které klíčové úkoly je nutno provést? Jaké zdroje bude vyžadovat implementace? Jaké změny v organizační struktuře jsou potřebné? Najmout nové lidi nebo přeškolit dosavadní zaměstnance? Jak bude vyhodnocován průběh implementace?

13 Komplexní model strategického managementu Strategická analýza Výběr strategie Implementace strategie Zdroje a schopnosti Prostředí Cíle a očekávání Vymezení východisek Identifikace možností Zhodnocení a výběr Plánování zdrojů Organizační struktura Řízení strategické změny

14 Strategický management jako proces mise a vize organizace výběrmonitorování implementace až do cílů strategická analýza

15 Cesty vývoje strategie strategie vnucená realizace strategie záměr strategie nerealizovaná strategie reagování na vývoj

16 Trendy vývoje strategie čas kontinuální inkrementální kolísavý transformační

17 Důraz na rovnováhu transformační změna zpravidla zřídka inkrementální přístup je založen na průběžné adaptaci na změny prostředí se současným testováním účinku a zachováním výkonnosti („nerozhoupat příliš loďku“) ale pozor, inkrementální změna musí držet krok se změnami prostředí!

18 Strategie „přizpůsobení“ nebo „rozpínání“? základní shoda mezi možnostmi působení zdroji idea trhu a zdroji organizace na zvyšování nabízené hodnoty zvýhodnění diferenciací podle diferenciací vytvářející potřeb trhu nové potřeby trhu jak přežít najít a obsadit změnit „pravidla hry“ mezeru redukce rizika portfolio produktů portfolio kvalifikací


Stáhnout ppt "Proč strategický management?. Geneze strategického managementu Období - 1950 1950 - 60 1960 - 70 1971 - ? Plánováníkrátkodobédlouhodobéstrategické strategický."

Podobné prezentace


Reklamy Google