Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PPK vs. 3Dosa SŽDC s.o., SŽG Olomouc Ing. Libor Vavrečka Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PPK vs. 3Dosa SŽDC s.o., SŽG Olomouc Ing. Libor Vavrečka Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015."— Transkript prezentace:

1 PPK vs. 3Dosa SŽDC s.o., SŽG Olomouc Ing. Libor Vavrečka Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015

2 2 Předpisy závazné pro PPK PPK vs. 3Dosa S3, díl III (změna č. 2, účinnost od 1.10.2014) Železniční svršek – Zajištění prostorové polohy koleje OŘ 34 Metodický pokyn pro měření PPK Ve znění změny č. 4, účinnost od 1.3.2014, Ing Vavrečka - vavrecka@szdc.czvavrecka@szdc.cz Předpisy závazné pro 3Dosu OŘ 39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce - Příloha č. 9 a 10 Ing. Navrátilík, Ing. Vavrečka - navratilik@szdc.cznavratilik@szdc.cz

3 3 Prostorová poloha koleje PPK vs. 3Dosa 3Dosa -slouží pro tvorbu směrového a výškového řešení – tj. zjednodušený projekt -optimalizace geometrického řešení koleje na skutečnou polohu v terénu -v budoucnu podklad pro opravné práce/investiční akce -osa koleje a niveleta hodnocena k projektované poloze a výšce -referenční systém (zajišťovací značky) -opravné a údržbové práce (posuny/zdvihy) -podklad pro úspěšnou/neúspěšnou přejímku prací PPK vs. 3Dosa

4 4 Prostorová poloha koleje PPK vs. 3Dosa 3Dosa -optimalizace geometrického řešení koleje na skutečnou polohu v terénu -slouží pro tvorbu směrového a výškového řešení – tj. zjednodušený projekt -v budoucnu podklad pro opravné práce/investiční akce -osa koleje a niveleta hodnocena k projektované poloze a výšce -referenční systém (zajišťovací značky) -opravné a údržbové práce (posuny/zdvihy) -podklad pro úspěšnou/neúspěšnou přejímku prací PPK vs. 3Dosa

5 5 Tvorba směrodatného rychlostního profilu Zadání: - studie pro rozvahu opravných a investičních akcí Řešení: -ze souřadnicového měření Výsledek: -návrh GPK a rychlostí respektující omezující prvky -závazný podklad pro další projekční práce na daném TÚ

6 6 Metodický pokyn pro měření PPK SŽG Praha – Prozatimní metodický pokyn č. 01/2013 s účinností od 1.2.2013, č.j. 237/2013 -v systému jakosti jako opatření ředitelů SŽG Praha a SŽG Olomouc -plánováno zařazení do předpisů řady M20 Metodický pokyn pro měření PPK SŽG Olomouc – OŘ34 změna č. 4 s účinností od 1.3.2014, č.j. 336/2014-SŽG

7 7 Prostorová poloha koleje PPK vs. 3Dosa 3Dosa -možnost využít pevné stanovisko (trojpodstavcová soustava, důsledné měření výšky stroje, resp. hranolu) -měřeny oba sousední pevné (orientační) body -max. délka záměr na podrobné body 150 m (120 m) -nejsou umožněna pevná stanoviska -min. 4 orientace na volném stanovisku -max. délka orientačních bodů 150 m -max. délka podrobných bodů 150 m (doporučeno 120 m) PPK vs. 3Dosa

8 8 Prostorová poloha koleje PPK vs. 3Dosa 3Dosa -povinnost měřit staničníky, výhybky -pevné body zastaničit + zaměřit nejbližší část objektu k ose -doporučeno pevné body staničit (mosty, přejezdy, nástupiště, atd.) -neměří se staničníky PPK vs. 3Dosa

9 9 Proč je vyžadováno kontinuální měření PPK vs. 3Dosa

10 10 Předpisy závazné pro 3Dosu PPK vs. 3Dosa OŘ 39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce - Příloha č. 9 a 10 Ing. Navrátilík, Ing. Vavrečka - navratilik@szdc.cznavratilik@szdc.cz

11 11 Základní chyby při měření PPK vs. 3Dosa -neodevzdávány návrhy osazení zaj. značek -chybný popis stabilizace -neměřeny staničníky -nečíslovány výhybky (ZV, KV) -neměřena hrana nástupiště – zaměřen pouze začátek a konec

12 12 Základní chyby při zpracování PPK vs. 3Dosa Vypnuty korekce při výpočtu volného stanoviska Jednotlivá stanoviska netransformována (shodnostní transformace) absence protokolu transformace

13 13 Základní chyby při zpracování PPK vs. 3Dosa Projekt (*.vft) neodpovídá realitě výpočet proveden k hranolu ne k ose Seznam souřadnic osy koleje v stx – ztraceny údaje GPK Doporučen formát *.str

14 14 Tvorba směrového a výškového řešení PPK vs. 3Dosa dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BPV staničení – návrh systému staničení, analýza polohy stávajících staničníků vzhledem k navrženému systému staničení návrh geometrických parametrů koleje ve vazbě na směrové a výškové posuny projekt osazení zajišťovacích značek změny vedení koleje na dotčených objektech jsou možné pouze po projednání s odbornou Správou tratí (nástupiště a přejezdy) a Odbornou Správou mostů a tunelů (propustky, mosty, tunely, zárubní a opěrné zdi)

15 15 Tvorba směrového a výškového řešení PPK vs. 3Dosa -přiblížit se co nejvíce stávajícím projektovaným směrovým (i výškovým) poměrům -v případě větších směrových posunů, projednána možnost optimalizace s odbornou Správou tratí.

16 16 Tvorba směrového a výškového řešení PPK vs. 3Dosa seznam kontaktních adres a osob aktuální nákresný přehled schémata dotčených dopraven včetně tabulek výhybek seznam dotčených nástupištních hran u koleje č. 1 se základními parametry seznam dotčených přejezdů se základními parametry seznam dotčených mostů se základními parametry seznam dotčených propustků se základními parametry seznam dotčených zdí se základními parametry

17 17 Správa prostorové polohy koleje u SŽDC, státní organizace Děkuji za pozornost a věřím, že kvalita geodetických prací na SŽDC pomůže zajistit bezproblémovou realizaci staveb Ing. Libor Vavrečka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Olomouc Vedoucí oddělení bodového pole a inženýrské geodézie Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC Tel.: 972 742 570 Mobil: 602 754 447 www.szdc.cz www.szdc.cz

18 Správa prostorové polohy koleje u SŽDC, s.o. © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Stáhnout ppt "PPK vs. 3Dosa SŽDC s.o., SŽG Olomouc Ing. Libor Vavrečka Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google