Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PPK vs. 3Dosa Školení dodavatelů geodetických prací, Brno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PPK vs. 3Dosa Školení dodavatelů geodetických prací, Brno,"— Transkript prezentace:

1 PPK vs. 3Dosa Školení dodavatelů geodetických prací, Brno, 18.3.2015
Ing. Libor Vavrečka SŽDC s.o., SŽG Olomouc

2 Předpisy závazné pro PPK Předpisy závazné pro 3Dosu
S3, díl III (změna č. 2, účinnost od ) Železniční svršek – Zajištění prostorové polohy koleje OŘ 34 Metodický pokyn pro měření PPK Ve znění změny č. 4, účinnost od , Ing Vavrečka - Předpisy závazné pro 3Dosu OŘ 39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce - Příloha č. 9 a 10 Ing. Navrátilík, Ing. Vavrečka - PPK vs. 3Dosa

3 Prostorová poloha koleje
PPK vs. 3Dosa Prostorová poloha koleje osa koleje a niveleta hodnocena k projektované poloze a výšce referenční systém (zajišťovací značky) opravné a údržbové práce (posuny/zdvihy) podklad pro úspěšnou/neúspěšnou přejímku prací 3Dosa slouží pro tvorbu směrového a výškového řešení – tj. zjednodušený projekt optimalizace geometrického řešení koleje na skutečnou polohu v terénu v budoucnu podklad pro opravné práce/investiční akce PPK vs. 3Dosa

4 Prostorová poloha koleje
PPK vs. 3Dosa Prostorová poloha koleje osa koleje a niveleta hodnocena k projektované poloze a výšce referenční systém (zajišťovací značky) opravné a údržbové práce (posuny/zdvihy) podklad pro úspěšnou/neúspěšnou přejímku prací 3Dosa optimalizace geometrického řešení koleje na skutečnou polohu v terénu slouží pro tvorbu směrového a výškového řešení – tj. zjednodušený projekt v budoucnu podklad pro opravné práce/investiční akce PPK vs. 3Dosa

5 Tvorba směrodatného rychlostního profilu
Zadání: - studie pro rozvahu opravných a investičních akcí Řešení: ze souřadnicového měření Výsledek: návrh GPK a rychlostí respektující omezující prvky závazný podklad pro další projekční práce na daném TÚ PPK vs. 3Dosa

6 Metodický pokyn pro měření PPK
v systému jakosti jako opatření ředitelů SŽG Praha a SŽG Olomouc plánováno zařazení do předpisů řady M20 SŽG Olomouc – OŘ34 změna č. 4 s účinností od , č.j. 336/2014-SŽG SŽG Praha – Prozatimní metodický pokyn č. 01/2013 s účinností od , č.j. 237/2013 Metodický pokyn pro měření PPK

7 Prostorová poloha koleje
PPK vs. 3Dosa Prostorová poloha koleje nejsou umožněna pevná stanoviska min. 4 orientace na volném stanovisku max. délka orientačních bodů 150 m max. délka podrobných bodů 150 m (doporučeno 120 m) 3Dosa možnost využít pevné stanovisko (trojpodstavcová soustava, důsledné měření výšky stroje, resp. hranolu) měřeny oba sousední pevné (orientační) body max. délka záměr na podrobné body 150 m (120 m) PPK vs. 3Dosa

8 Prostorová poloha koleje
PPK vs. 3Dosa Prostorová poloha koleje doporučeno pevné body staničit (mosty, přejezdy, nástupiště, atd.) neměří se staničníky 3Dosa povinnost měřit staničníky, výhybky pevné body zastaničit + zaměřit nejbližší část objektu k ose PPK vs. 3Dosa

9 Proč je vyžadováno kontinuální měření
PPK vs. 3Dosa

10 Předpisy závazné pro 3Dosu
OŘ 39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce - Příloha č. 9 a 10 Ing. Navrátilík, Ing. Vavrečka - PPK vs. 3Dosa

11 Základní chyby při měření
neodevzdávány návrhy osazení zaj. značek chybný popis stabilizace neměřeny staničníky nečíslovány výhybky (ZV, KV) neměřena hrana nástupiště – zaměřen pouze začátek a konec PPK vs. 3Dosa

12 Základní chyby při zpracování
Vypnuty korekce při výpočtu volného stanoviska Jednotlivá stanoviska netransformována (shodnostní transformace) absence protokolu transformace PPK vs. 3Dosa

13 Základní chyby při zpracování
Projekt (*.vft) neodpovídá realitě výpočet proveden k hranolu ne k ose Seznam souřadnic osy koleje v stx – ztraceny údaje GPK Doporučen formát *.str PPK vs. 3Dosa

14 Tvorba směrového a výškového řešení
dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BPV staničení – návrh systému staničení, analýza polohy stávajících staničníků vzhledem k navrženému systému staničení návrh geometrických parametrů koleje ve vazbě na směrové a výškové posuny projekt osazení zajišťovacích značek změny vedení koleje na dotčených objektech jsou možné pouze po projednání s odbornou Správou tratí (nástupiště a přejezdy) a Odbornou Správou mostů a tunelů (propustky, mosty, tunely, zárubní a opěrné zdi) PPK vs. 3Dosa

15 Tvorba směrového a výškového řešení
přiblížit se co nejvíce stávajícím projektovaným směrovým (i výškovým) poměrům v případě větších směrových posunů, projednána možnost optimalizace s odbornou Správou tratí. PPK vs. 3Dosa

16 Tvorba směrového a výškového řešení
seznam kontaktních adres a osob aktuální nákresný přehled schémata dotčených dopraven včetně tabulek výhybek seznam dotčených nástupištních hran u koleje č. 1 se základními parametry seznam dotčených přejezdů se základními parametry seznam dotčených mostů se základními parametry seznam dotčených propustků se základními parametry seznam dotčených zdí se základními parametry PPK vs. 3Dosa

17 Děkuji za pozornost a věřím, že kvalita geodetických prací na SŽDC pomůže zajistit bezproblémovou realizaci staveb Ing. Libor Vavrečka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Olomouc Vedoucí oddělení bodového pole a inženýrské geodézie Nerudova 1, OLOMOUC Tel.: Mobil: Správa prostorové polohy koleje u SŽDC, státní organizace

18 Správa prostorové polohy koleje u SŽDC, s.o.
© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Stáhnout ppt "PPK vs. 3Dosa Školení dodavatelů geodetických prací, Brno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google