Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha Ing. Karel Veselý Prezentace na SŽG Praha 11.8. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha Ing. Karel Veselý Prezentace na SŽG Praha 11.8. 2011."— Transkript prezentace:

1 Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha Ing. Karel Veselý Prezentace na SŽG Praha 11.8. 2011

2 Začlenění SŽG a úkoly SŽG Praha je organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Praha 1 SŽG Praha je organizační jednotkou Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Praha 1 Předmětem činnosti SŽG je zajišťovat geodetické a kartografické práce pro činnost související s provozováním železniční dopravní cesty. Tyto činnosti vykonává prostřednictvím odborných oddělení na pracovištích SŽG. Předmětem činnosti SŽG je zajišťovat geodetické a kartografické práce pro činnost související s provozováním železniční dopravní cesty. Tyto činnosti vykonává prostřednictvím odborných oddělení na pracovištích SŽG.

3 Oddělení správních činností Odbor centrální dokumentace Pracoviště SŽG v Praze Pracoviště SŽG v Plzni Pracoviště SŽG v Ústí nad Labem Pracoviště SŽG v Českých Budějovicích Pracoviště SŽG v Hradci Králové 3 Organizační členění SŽG

4 budování sítě pevných geodetických bodů, uplatnění metody GPS při geodetických pracích, kontrolní práce v bodovém poli, inženýrskou geodézii ve výstavbě geodetická měření pro systém staničení tratí, montáž konzolových značek na trakční stožáry včetně jejich geodetického zaměření, kontrolní měření polohy koleje vzhledem k projektovanému prostorovému uspořádáni geometrické polohy koleje, projektování GPK tratí a výhybkových zhlaví, projektování optimalizace geometrické polohy koleje, projektování dlouhých tětiv, posouzení a návrhy úpravy geometrické polohy koleje pro vysoké rychlosti speciální měření na mostech, jeřábových dráhách, kolejových vahách vyhotovení a údržbu digitální Jednotné železniční mapy, měření dokumentací skutečného stavu měření podkladů pro projekty staveb správu, reprodukci a distribuci mapového fondu JŽM a ostatní technické dokumentace pro potřebu vlastní, útvarů a ostatních složek SŽDC vedení a údržbu železničního katastru nemovitostí a příslušných katastrálních map, styk s katastrálními úřady, šetření v dokumentaci katastru nemovitostí, zastupování SŽDC,s.o. při realizaci projektů pozemkových úprav, vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování vlastnických hranic pozemků SŽDC,s.o. Pracoviště zabezpečuje zejména: 4

5 spravuje veškerou dokumentaci všech činností SŽG a to v grafické i listinné formě, prostřednictvím informačního systému SŽG provádí správu, reprodukci a distribuci mapového fondu JŽM, ŽBP, projekce a ostatní technické dokumentace vlastnických hranic pozemků Odbor centrální dokumentace 5

6 OCD se ve své činnosti řídí PI07 Dokumentace zakázky a OŘ 39 Vedení geodetické zakázky 6

7 Systém kvality řízení je založen na přesné evidenci zakázek 7

8 Evidence železničního bodového pole 8

9 Generování geodetických údajů ŽBP z databáze 9

10 Evidence mapových podkladů

11 Mapové podklady jsou evidovány podle vlastního kladu mapových listů

12 Jednotlivé listy nesou informaci o pokrytí mapovým podkladem

13 Příprava údajů o území pro ÚAP

14 Používaný SW

15 Převést roztříštěná tabelovaná a grafická data do jednotného formátu a čištění dat není jednoduché

16 Struktura dat pro osu 3D

17 Grafické znázornění osy 3D – půdorys a profil

18 Filozofií je udržovat aktuální data v tabelovaném tvaru a dynamicky z nich generovat kresbu

19 Na ose je možné nechat si vykreslit všechny zaměřené objekty, jako mosty, propustky, návěstidla, výhybky apod.

20 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Děkuji za pozornost věnovanou náplni práce odboru centrální dokumentace SŽG Praha


Stáhnout ppt "Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha Ing. Karel Veselý Prezentace na SŽG Praha 11.8. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google