Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. 11. 2014 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. 11. 2014 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)"— Transkript prezentace:

1 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

2 Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)

3 Plátci pojistného (§ 4 ZPZP) pojištěnec zaměstnavatel (do ) stát

4 Povinnosti plátců (§ 2b, § 2d) – zaměstnavatel vůči správci pojistného OSVČ přehled o příjmech a výdajích zahájení, ukončení…SVČ – do 15 dnů samoplátce, státní pojištěnec

5 Pojištěnec (§ 5 ZVZP) zaměstnanec, kterému plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků OSVČ osoba, za kterou hradí pojistné stát (§ 7) osoba bez zdanitelných příjmů – tzv. samoplátce

6 Práva pojištěnce (§ 11) na výběr zdravotní pojišťovny na výběr poskytovatele zdravotních služeb (lékaře), na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem, na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady (§ 15 odst. 4, příloha č. 2 ZVZP), na časovou a místní dostupnost hrazené péče, na poskytnutí informací o poskytnutých hrazených službách (od pojišťovny), podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.

7 Výše pojistného - do ,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období (kalendářní měsíc: zaměstnanec, samoplátce, stát; kalendářní rok: OSVČ)  u zaměstnance: pojistné hradí z 1/3 zaměstnanec a ze 2/3 zaměstnavatel, tj. zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 % z vyměřovacího základu

8 Sazba pojistného – zaměstnanec - 6,5 % OSVČ – 6,5 % samoplátce – 13,5 % stát – 13,5 %

9 Vyměřovací základ zaměstnance (§ 3 ZPZP) podobné jako u pojistného na sociální zabezpečení minimální vyměřovací základ: minimální mzda (od – Kč)  nižší MVZ: zaměstnanec je povinen doplatit rozdíl ve výši sazbou 13,5 %  i v případě poskytnutí neplaceného pracovního volna nebo neomluvené nepřítomnosti v práci  písemná smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ● maximální vyměřovací základ: 72násobek průměrné mzdy (nepoužije se 2013 – 2015)

10 Kdy MVZ neplatí (odst. 8) vyměřovacím základem je skutečný příjem, v situacích, kdy je zaměstnanec po celý KM osobou,  za kterou platí pojistné i stát  držitelem průkazu ZTP, ZTP/P  v důchodovém věku, avšak nesplňuje podmínky pro jeho přiznání  která pečuje o dítě do stanoveného věku  která současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné

11 Vyměřovací základ OSVČ (§ 3a) vyměřovací základ:  vypočtený: 50 % čistého příjmu (dílčí základ daně)  stanovený: 12násobek 50 % průměrné mzdy. Pro rok 2014: Kč  2015: 12násobek průměrné mzdy maximální vyměřovací základ: 72násobek průměrné mzdy (viz výše); nepoužije se 2013 – 2015 MVZ opět neplatí ve vymezených situacích + OSVČ je současně zaměstnancem a odvádí ze zaměstnání pojistné alespoň z minimální mzdy

12 stát  od : Kč, pojistné 845 Kč samoplátce  minimální mzda (8.500 Kč, pojistné Kč)  od : Kč, Kč

13 Odvod pojistného zaměstnanec  pojistné odvádí zaměstnavatel na účet příslušné ZP  splatnost: od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce  : zaměstnavatel srazí zálohu na pojistné, splatnost do 20. dne následujícího KM, odvede správci pojistného samoplátce  za celý kalendářní měsíc, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce  : společný osobní daňový účet, do 20. dne násl. KM stát  pojistné hradí měsíčně Ministerstvo financí na zvláštní účet VZP, a to do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce (15. dne příslušného KM)  přerozdělování pojistného podle věku a pohlaví a nákladových indexů

14 Odvod pojistného u OSVČ formou záloh na pojistné a doplatku pojistného zálohy  od měsíce zahájení činnosti  v 1. roce z MMVZ (r z Kč, tj Kč)  neplatí zálohy (pojistné zaplatí formou doplatku):  jen 1. rok (současně platí stát)  po celou dobu (současně zaměstnanec a SVČ není hlavním zdrojem příjmů)  v dalších letech: 13,5 % (6,5 %) z měsíčního vyměřovacího základu  vypočtený: průměr z ročního vyměřovacího základu připadající na jeden kalendářní měsíc  stanovený: MMVZ přehled musí být podán do jednoho měsíce, ve kterém měla podat daňové přiznání, doplatek pojistného je splatný do osmi dnů od podání přehledu

15 Sankce – do penále pokuty přirážka k pojistnému

16 Penále (§ 18 ZPZP) 0,05 % z každý den prodlení až do zaplacení pojistné bylo zaplacené jiné ZP, jiný účet či variabilní symbol 0,05 % z dlužného přeplatku na pojistném ZP nevrátila přeplatek ve stanovené lhůtě

17 Pokuty (§ 44 ZVZP a § 26 ZPZP) nesplnění oznamovací povinnosti pojištěnce a zaměstnavatele až Kč, resp. až Kč nesplnění či porušení stanovených povinností (kontrola placení pojistného u plátce, nepodání přehledu OSVČ) až do výše Kč

18 Přirážka k pojistnému (§ 45 ZVZP) zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců


Stáhnout ppt "18. 11. 2014 POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Prameny práva zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google