Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídící struktury, malé a velké organizace Jitka Dvořáková, Lenka Navrátilová, Barbora Loudová VSRR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídící struktury, malé a velké organizace Jitka Dvořáková, Lenka Navrátilová, Barbora Loudová VSRR."— Transkript prezentace:

1 Řídící struktury, malé a velké organizace Jitka Dvořáková, Lenka Navrátilová, Barbora Loudová VSRR

2 Řídící struktury  Tvořena lidmi  Vzájemné vazby : nadřízenost, podřízenost, spolupráce  A) formální  B) neformální

3 Formální řídící struktury  Existence norem  Zajišťují chod společnosti  Nemělo by jich být příliš mnoho – ztráta volnosti pro rozhodování  Hůře se přizpůsobují změnám  Mají aplikovat do všech stupňů organizace základní myšlenky vedení

4 Neformální řídící struktury  Vznikají spontánně mezi lidmi na pracovišti  Neformální vedoucí osobnosti – přirozená autorita, zkušenosti  Např. přátelství, sympatie => dobré prostředí pro práci  Zápor : možnost vzepření se proti formální struktuře, tlak na jednotlivce

5 Obě složky jsou přirozenou a neoddělitelnou součástí a obě ovlivňují fungování organizace a efektivnost procesů

6 Cíl vedoucího pracovníka = Sladění zájmů skupin formálního i neformálního charakteru

7 Typy řídících struktur  Útvarové řídící struktury = propojení řídících jednotek  Věcné řídící struktury jsou dělené podle věcných hledisek

8 Řídící jednotka  Základ každé řídící struktury  Vedoucí pracovník a jemu bezprostředně podřízení pracovníci  Členění : Podle vztahu vedoucího pracovníka Podle vztahu k transformačním procesům Podle stupňů řízení organizačních systémů

9 Podle vztahu vedoucího pracovníka  Formální skupiny autokratické - Vedoucí pracovník má pravomoc, možnost rozhodování, určuje cíle a činnosti skupiny - Na pracovnících se požaduje pouze splnění úkolů, žádná iniciativa - Atmosféra „podezíravosti“ a „hrozeb“ a malá pravděpodobnost objektivního rozhodování

10 Podle vztahu vedoucího pracovníka  Formální skupiny liberální - pravý opak autokratických skupin - iniciativa, nápaditost - důvěra v pracovníky => vedoucí pracovník neovlivňuje způsob provedení úkolu - neexistuje formální kontrola a tresty Zápor: preference individuálních zájmů Klad: motivace k osobnímu růstu

11 Podle vztahu k transformačním procesům Řídící jednotky liniové bezprostřední účast na řízení hlavních procesů v řídící struktuře jsou rozhodující složkou Řídící jednotky štábní hlavních procesů se účastní zprostředkovaně slouží vedoucím k řízení úkolů v oblasti plánování a kontroly

12 Podle stupně řízení organizačních systémů  Vyšší úrovně – vedení organizačního systému  Střední úrovně – vedoucí pracovníci, kteří pracují na nižších stupních  Nižší úrovně – přímí nadřízení pracovníků, kteří se zúčastňují transformačního procesu

13 Rozdělení organizací  Malé  Velké

14 Malé organizace - přímý kontakt s vedením podniku = důvěra na základě poznání osobních problémů pracovníků - ztrácí se anonymita = důležitost pracovních výkonů - ochota vyměnit vysoké příjmy za větší flexibilitu a uspokojení z práce - participace na rozhodování, vzdělávání i na výsledcích - jednoduchá organizační struktura umožňující přímé vedení a kontrolu

15 Nevýhody malých organizací  Omezené prostředky na propagaci a reklamu  Větší nároky na obchodníky  Potlačení marketingových aktivit ve prospěch čistého obchodu  V obchodním týmu musí být lidé zaměřeni kreativně a analyticky  Vyšší intenzita práce a nepříznivé pracovní podmínky  Nižší dostupnost finančních zdrojů  Nedostatek majetku

16 Velké organizace  Velký vstup a výstup = ovlivňují národní hospodářství  Více subsystémů = téměř žádný kontakt s vedením podniku  Většinou pevně stanovená pracovní doba – směnný provoz  Anonymita  Nemožnost zásahů do vedení

17 Zdroje a použitá literatura  Havlíček, Kašík : Marketingové řízení malých a středních podniků  Koźmiński: Systémové řízení  Paterson : Teorie řízení  Khol: Řídící činnost  Hron: Teorie řízení

18 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Řídící struktury, malé a velké organizace Jitka Dvořáková, Lenka Navrátilová, Barbora Loudová VSRR."

Podobné prezentace


Reklamy Google