Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 1 Controlling – úvod do předmětu a vymezení základních pojmů  Pojem a význam controllingu  Funkce a cíle controllingu  Controlling z hlediska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 1 Controlling – úvod do předmětu a vymezení základních pojmů  Pojem a význam controllingu  Funkce a cíle controllingu  Controlling z hlediska."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 1 Controlling – úvod do předmětu a vymezení základních pojmů  Pojem a význam controllingu  Funkce a cíle controllingu  Controlling z hlediska cílové orientace  Organizace a kompetence controllingu v podniku  Základní techniky controllingu  Vztah controllingu k ostatním složkách podnikového IS

2 Pojem a význam controllingu  Pojem controllingu pochází z USA, následně převzat do evropského pojmosloví.  Jako kategorie se výrazně osamostatnil především v Rakousku a Německu.  Autoři, ze kterých vychází česká teorie:  Eschenbach, R.  Horváth, P.  Preissler, P.  Reichmann, T.  Hofmeister,  Steinocker, R.  Čeští autoři:  Freiberg, F  Fibírová, J.  Vysušil, J.  Vztah controllingu k managementu  Podporuje management a rozhodování  Doplňuje jej  Je jeho součástí

3  Pojem Controlling a vztah ke kontrole nejlépe vystihuje konfrontace dvou mezních přístupů:  controlling je velmi detailně a zodpovědně prováděná kontrola  ontrolling není žádná běžná kontrola, ale jde o kategorii v podnikovém řízení zaměřenou výrazně na budoucí úspěšnost podniku  Controlling vychází z anglického pojmu to control, tedy ovládat, mít, vlastnit, popř. řídit.  Pravdou je, že kontrola je základní funkcí managementu a úzce se váže k funkci plánovací

4  Pojem controlling nelze vymezit jednoznačně a lze jej chápat minimálně v těchto úrovní:  Subsystém informačního systému podniku  Controllingové aktivity, tedy nástroje a úlohy umožňující provést analýzu skutečných výsledků a porovnat je s výsledky očekávanými  Controlling jako součást managementu a to po stránce profesní i systémové  Controlling je součástí rozhodovacích aktivit

5 Funkce a cíle controllingu  Controlling se prolíná všemi základními funkcemi managementu:  plánovací  motivační  organizační  rozhodovací  a další  Controlling má však i funkce aktivační:  koordinační  kooperační  dohadovací  rozdělovací  apod.

6  Cíle controllingu jsou ovlivněné jak jeho možnými funkcemi, tak i jeho možnostmi a požadavky na něj kladenými a souvisí s jeho vývojovými stupni, pak rozeznáváme:  Controlling zaměřený na dodržování vnějších a vnitřních norem  Controlling zaměřený na kontrolu hospodárnosti a její analýzy  Controlling orientovaný na systémy plánu, kontroly a řízení aktivit v podniku  Cíle controllingu jsou orientovány prakticky především na:  Orientace na úzká místa  Zaměření na budoucnost (myšlení feed-dorward)  Zaměření na aktivity  Zaměření na kontinuální analytické procesy při relaci plánxskut.

7 Controlling z hlediska cílové orientace  Controlling je velmi široký pojem, který vyžaduje i členění právě s ohledem na konkrétní cíle, pak lze rozeznat cíle:  bezprostřední  zprostředkované  Většinou rozeznáváme dva dílčí koncepty:  strategický controlling  operativní controlling  Zvláštní kategorií je pojem finanční controlling, který má úzký vztah k finančnímu řízení podniku a zabírá problematiku strategické i operativní koncepce.  Cíle controllingových aktivit jsou plně závislé za požadavcích uživatelů a nejsou legislativně ošetřeny a tudíž mohou plně podporovat řízení na rozdíl např. od účetnictví.

8 Organizace a kompetence controllingu v podniku  Organizační a funkční začlenění je plně v kompetenci managementu či vlastníků podniku  Výhodou štábního organizačního začlenění je jeho vyšší neutralita a nevýhodou je možné napětí mezi tímto štábním útvarem a řídícími pracovníky  Výhodou liniového začlenění controllingového útvaru je jeho větší samostatnost, resp. vyšší kompetence v aktivitách, nevýhodou může být orientace pouze na operativní úroveň  Controllingový útvar může být vybaven kompetencemi směřujícími vně i dovnitř tohoto útvaru  Integrační kompetence jsou zaměřeny na regulaci vnitropodnikových vztahů a na účast na cílech podniku  Koordinační kompetence je zaměřená na snahu naplňovat podnikové cíle a rozhodovat o věcných a finančních zdrojích  Informační kompetence představují právo na informace a udržování jejich formy a obsahu  Poradenské kompetence směřují k aplikaci nástrojů, metod a technik controllingu a při tvorbě plánovacího a kontrolního procesu

9 Základní techniky controllingu  S ohledem na širokou škálu variant a modifikací možných controllingových aktivit a situací ve kterých se podnik nachází se však nejčastěji uplatňují tyto techniky controllingu:  Reporting, resp. neustále sledování cílů a jejich plnění. Přičemž výstupy jsou především ve formě rozborů, zpráv a výkazů  Analýza odchylek a jejich hodnocení, více při konkrétních úlohách controllingu v dalších přednáškách  Monitoring, váže na systém reportingu a představuje dohled nad řízenou aktivitou a je zásadní především v controllingu pohledávek.

10 Vztah controllingu k ostatním složkám podnikového informačního systému  Controlling jako součást podnikových aktivit má přímý či zprostředkovaný vztah ke všem oblastem podniku:  Management  Marketing  Výroba  Distribuce  Nákup apod.  Controlling jako součást podnikového informační systému má vztah především k:  Účetnictví  finanční  manažerské  Finančnímu řízení a finanční analýze  Rozpočetnictví  Kalkulacím  Podnikové statistice  apod.

11 Otázky k přednášce č. 1  Co představuje předmět controlling?  Jaký je rozdíl mezi pojmem controlling a kontrola?  Může být, a za jakých podmínek, controlling součástí managementu?  Jaké funkce má controlling v podniku zajišťovat?  Jaké jsou cíle controllingových aktivit v podniku?  Co představuje pojem strategický, operativní a finanční controlling?  Jaké je možné organizační začlenění controllingu v podniku?  Jaké znáte kompetence controllingových útvarů či jejich aktivit v podniku?  Jaké jsou základní techniky controllingu v praxi a co představují?  Jaký je vztah controllingu k finančnímu a manažerskému účetnictví?  Je controlling nástrojem využívaným v praktickém prostředí? Pozn.: Pokud dovedete odpovědět na položené otázky považujte tuto úvodní teoretickou oblast za zvládnutou a přeji Vám mnoho úspěchů v dalším studiu předmětu controlling


Stáhnout ppt "Přednáška č. 1 Controlling – úvod do předmětu a vymezení základních pojmů  Pojem a význam controllingu  Funkce a cíle controllingu  Controlling z hlediska."

Podobné prezentace


Reklamy Google