Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem a význam controllingu Funkce a cíle controllingu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem a význam controllingu Funkce a cíle controllingu"— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 1 Controlling – úvod do předmětu a vymezení základních pojmů
Pojem a význam controllingu Funkce a cíle controllingu Controlling z hlediska cílové orientace Organizace a kompetence controllingu v podniku Základní techniky controllingu Vztah controllingu k ostatním složkách podnikového IS

2 Pojem a význam controllingu
Pojem controllingu pochází z USA, následně převzat do evropského pojmosloví. Jako kategorie se výrazně osamostatnil především v Rakousku a Německu. Autoři, ze kterých vychází česká teorie: Eschenbach, R. Horváth, P. Preissler, P. Reichmann, T. Hofmeister, Steinocker, R. Čeští autoři: Freiberg, F Fibírová, J. Vysušil, J. Vztah controllingu k managementu Podporuje management a rozhodování Doplňuje jej Je jeho součástí

3 Pojem Controlling a vztah ke kontrole nejlépe vystihuje konfrontace dvou mezních přístupů:
controlling je velmi detailně a zodpovědně prováděná kontrola ontrolling není žádná běžná kontrola, ale jde o kategorii v podnikovém řízení zaměřenou výrazně na budoucí úspěšnost podniku Controlling vychází z anglického pojmu to control, tedy ovládat, mít, vlastnit, popř. řídit. Pravdou je, že kontrola je základní funkcí managementu a úzce se váže k funkci plánovací

4 Pojem controlling nelze vymezit jednoznačně a lze jej chápat minimálně v těchto úrovní:
Subsystém informačního systému podniku Controllingové aktivity, tedy nástroje a úlohy umožňující provést analýzu skutečných výsledků a porovnat je s výsledky očekávanými Controlling jako součást managementu a to po stránce profesní i systémové Controlling je součástí rozhodovacích aktivit

5 Funkce a cíle controllingu
Controlling se prolíná všemi základními funkcemi managementu: plánovací motivační organizační rozhodovací a další Controlling má však i funkce aktivační: koordinační kooperační dohadovací rozdělovací apod.

6 Cíle controllingu jsou orientovány prakticky především na:
Cíle controllingu jsou ovlivněné jak jeho možnými funkcemi, tak i jeho možnostmi a požadavky na něj kladenými a souvisí s jeho vývojovými stupni, pak rozeznáváme: Controlling zaměřený na dodržování vnějších a vnitřních norem Controlling zaměřený na kontrolu hospodárnosti a její analýzy Controlling orientovaný na systémy plánu, kontroly a řízení aktivit v podniku Cíle controllingu jsou orientovány prakticky především na: Orientace na úzká místa Zaměření na budoucnost (myšlení feed-dorward) Zaměření na aktivity Zaměření na kontinuální analytické procesy při relaci plánxskut.

7 Controlling z hlediska cílové orientace
Controlling je velmi široký pojem, který vyžaduje i členění právě s ohledem na konkrétní cíle, pak lze rozeznat cíle: bezprostřední zprostředkované Většinou rozeznáváme dva dílčí koncepty: strategický controlling operativní controlling Zvláštní kategorií je pojem finanční controlling, který má úzký vztah k finančnímu řízení podniku a zabírá problematiku strategické i operativní koncepce. Cíle controllingových aktivit jsou plně závislé za požadavcích uživatelů a nejsou legislativně ošetřeny a tudíž mohou plně podporovat řízení na rozdíl např. od účetnictví.

8 Organizace a kompetence controllingu v podniku
Organizační a funkční začlenění je plně v kompetenci managementu či vlastníků podniku Výhodou štábního organizačního začlenění je jeho vyšší neutralita a nevýhodou je možné napětí mezi tímto štábním útvarem a řídícími pracovníky Výhodou liniového začlenění controllingového útvaru je jeho větší samostatnost, resp. vyšší kompetence v aktivitách, nevýhodou může být orientace pouze na operativní úroveň Controllingový útvar může být vybaven kompetencemi směřujícími vně i dovnitř tohoto útvaru Integrační kompetence jsou zaměřeny na regulaci vnitropodnikových vztahů a na účast na cílech podniku Koordinační kompetence je zaměřená na snahu naplňovat podnikové cíle a rozhodovat o věcných a finančních zdrojích Informační kompetence představují právo na informace a udržování jejich formy a obsahu Poradenské kompetence směřují k aplikaci nástrojů, metod a technik controllingu a při tvorbě plánovacího a kontrolního procesu

9 Základní techniky controllingu
S ohledem na širokou škálu variant a modifikací možných controllingových aktivit a situací ve kterých se podnik nachází se však nejčastěji uplatňují tyto techniky controllingu: Reporting, resp. neustále sledování cílů a jejich plnění. Přičemž výstupy jsou především ve formě rozborů, zpráv a výkazů Analýza odchylek a jejich hodnocení, více při konkrétních úlohách controllingu v dalších přednáškách Monitoring, váže na systém reportingu a představuje dohled nad řízenou aktivitou a je zásadní především v controllingu pohledávek.

10 Vztah controllingu k ostatním složkám podnikového informačního systému
Controlling jako součást podnikových aktivit má přímý či zprostředkovaný vztah ke všem oblastem podniku: Management Marketing Výroba Distribuce Nákup apod. Controlling jako součást podnikového informační systému má vztah především k: Účetnictví finanční manažerské Finančnímu řízení a finanční analýze Rozpočetnictví Kalkulacím Podnikové statistice apod.

11 Otázky k přednášce č. 1 Co představuje předmět controlling?
Jaký je rozdíl mezi pojmem controlling a kontrola? Může být, a za jakých podmínek, controlling součástí managementu? Jaké funkce má controlling v podniku zajišťovat? Jaké jsou cíle controllingových aktivit v podniku? Co představuje pojem strategický, operativní a finanční controlling? Jaké je možné organizační začlenění controllingu v podniku? Jaké znáte kompetence controllingových útvarů či jejich aktivit v podniku? Jaké jsou základní techniky controllingu v praxi a co představují? Jaký je vztah controllingu k finančnímu a manažerskému účetnictví? Je controlling nástrojem využívaným v praktickém prostředí? Pozn.: Pokud dovedete odpovědět na položené otázky považujte tuto úvodní teoretickou oblast za zvládnutou a přeji Vám mnoho úspěchů v dalším studiu předmětu controlling


Stáhnout ppt "Pojem a význam controllingu Funkce a cíle controllingu"

Podobné prezentace


Reklamy Google