Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské účetnictví 9.9.2014ČVUT1. Pojem a předmět manažerského účetnictví; Vývojové tendence manažerského účetnictví ve světě a v České republice;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské účetnictví 9.9.2014ČVUT1. Pojem a předmět manažerského účetnictví; Vývojové tendence manažerského účetnictví ve světě a v České republice;"— Transkript prezentace:

1 Manažerské účetnictví 9.9.2014ČVUT1

2 Pojem a předmět manažerského účetnictví; Vývojové tendence manažerského účetnictví ve světě a v České republice; Vztah manažerského účetnictví k ostatním složkám informačního systému podniku. 9.9.2014ČVUT2

3 -Předmětem účetnictví (obecně), aby mělo vypovídací schopnost, je zobrazení hospodářského procesu podniku a poskytování informací o hospodaření dané organizace. (Jde o peněžní vyjádření.) -Základní fce účetnictví: - dispoziční (řídící) - informační - informační - kontrolní (daňová) - kontrolní (daňová) -Tyto funkce se prolínají a působí téměř vždy najednou. -To, která funkce je dominantní, záleží na požadavku konkrétního uživatele na dané účetnictví. 9.9.2014ČVUT3

4 Manažerské účetnictví (systém informací) Manažerské účetnictví (systém informací) - není ze zákona povinné a není standardizováno - je v pravomoci podnikatel. subjektu - informace mají interní charakter - dominantní je dispoziční (řídící) funkce - pomáhá manažerům při řešení rozhodovacích úloh (podpora řízení) - jádrem jsou náklady Finanční účetnictví Finanční účetnictví - je ze zákona povinné a je standardizováno - podnikat. subjekt vede účetnictví tak, aby odpovídalo požadavkům zákona - informace využívají výhradně externí uživatelé - dominantní jsou funkce informační a kontrolní - neposkytuje dostatečné informace pro potřeby vnitřního řízení 9.9.2014ČVUT4

5 Předmět manažerského účetnictví 9.9.2014ČVUT5

6 = Modelové zobrazení podnikatelského procesu v podniku. -Je posílena řídící funkce. -Primárně je určeno pro vlastní potřebu podniku. -Je to nástroj podporující řízení podniku. (Až do dílčích prvků podniku – střediska, výrobky, výkony, náklady, cena, …) 9.9.2014ČVUT6

7 - Manažerské účetnictví je orientováno na právě probíhající jevy i na budoucnost. -Umožňuje v průběhu výrobního procesu vyvolat a podpořit opatření, která směřují k vyšší efektivitě, stabilitě a úspěšnosti podniku. -Jde o subsystém podnikového účetního systému. 9.9.2014ČVUT7

8 Základní rysy manažerského účetnictví poskytuje informace pro srovnání skutečného a žádoucího stavu pro zhodnocení budoucích variant podnikání poskytuje informace pro srovnání skutečného a žádoucího stavu pro zhodnocení budoucích variant podnikání orientováno na vnitřní vztahy útvarů (středisek), procesů a aktivit orientováno na vnitřní vztahy útvarů (středisek), procesů a aktivit orientuje se na výsledky z prodeje daných výkonů orientuje se na výsledky z prodeje daných výkonů nelze zaměňovat za vnitropodnikové účetnictví nelze zaměňovat za vnitropodnikové účetnictví 9.9.2014ČVUT8

9 Úkoly manažerského účetnictví Informace o struktuře nákladů Informace o struktuře nákladů Informace o výkonech (k výkonům přiřadit ty správné náklady a přisoudit správnou odpovědnost) Informace o výkonech (k výkonům přiřadit ty správné náklady a přisoudit správnou odpovědnost) Informace o útvarech (pro přehled režijních nákladů) Informace o útvarech (pro přehled režijních nákladů) Kalkulace (výsledná x předběžná) Kalkulace (výsledná x předběžná) Útvarové odpovědnostní řízení Útvarové odpovědnostní řízení 9.9.2014ČVUT9

10 Úkoly manažerského účetnictví Běžná kontrola nákladů (správnost dodržování norem spotřeby pro stanovení předběžných kalkulací a rozpočtů) Běžná kontrola nákladů (správnost dodržování norem spotřeby pro stanovení předběžných kalkulací a rozpočtů) Podnikové rozpočty ( 4 druhy: rozpočetní rozvaha, výsledovka – VZZ, rozpočet CF, rozpočet investičních výdajů) Podnikové rozpočty ( 4 druhy: rozpočetní rozvaha, výsledovka – VZZ, rozpočet CF, rozpočet investičních výdajů) Vnitropodnikové rozpočty – režie, střediskové náklady a výnosy Vnitropodnikové rozpočty – režie, střediskové náklady a výnosy 9.9.2014ČVUT10

11 Dominantní prvky MUC: řízení (management) účetnictví (accounting) Prvky a funkce řízení I:  zjišťovat skutečnost o vzniklém jevu,  kontrolovat tento jev,  analyzovat tento jev ve vztahu k jiným jevům,  upozorňovat řídící pracovníky na určité charakteristiky jevů. 9.9.2014ČVUT11

12 Prvky a funkce řízení II:  pořizovat informace pro rozhodování, jak určitý jev změnit,  rozhodovat o dané změně (o té rozhoduje řídící pracovník),  dávat úkoly pro budoucí období na základě rozhodnutí o změně. 9.9.2014ČVUT12

13 „Účetnictví“ V manažerském účetnictví se z původního záměru uchovávat jevy přetváří do všech funkcí, zejména do funkce řídící. Základní znaky účetnictví: a)Účetnictví vychází ze zjištěných skutečností o určitých jevech a jejich záznamu. (např.: vymezení účtů, položek nákladů, středisek, …) 9.9.2014ČVUT13

14 b)Účetnictvím vznikají informace, které jsou použitelné pro hodnocení a rozbory a může sloužit pro potřeby řízení a rozhodování. Účetnictví plní svou funkci pouze, když je nástrojem řízení. 9.9.2014ČVUT14

15 Vývojové tendence a úkoly manažerského účetnictví 9.9.2014ČVUT15

16 - Manažerské účetnictví směřuje do oblasti interního využití informací, které jsou jeho prostřednictvím podniku dodávány. -V České republice využívá MUC pouze malé množství podniků. (spíše větší podniky) 9.9.2014ČVUT16

17 Bariéry, které přispívají k tomu, že není MUC využíváno:  MUC není ze zákona povinné.  Dle podniků má účetnictví především funkci kontrolní a daňovou.  Podniky nemají dostatek prostředků pro zavedení nových IT (informačních technologií).  Podniky nejsou personálně ani technicky vybaveny, aby mohly vést MUC.  Není nabídka pomoci ze strany HK (hospodářských komor).  Obava o zneužití interních informací podniku.  ….. 9.9.2014ČVUT17

18 Vývojové tendence MUC ve světě : USA: 1) Závislost MUC na finančním účetnictví 2) MUC a zavádění nové techniky a nových metod konstrukce, organizace výroby, jakosti, dodávek materiálu 3) Režijní náklady 4) Hodnocení investic 9.9.2014ČVUT18

19 Japonsko: 1) Řízení nákladů 2) Útvarové řízení 3) Vztah MUC k cílům podniku 4) Možnost uplatnění japonských zkušeností 9.9.2014ČVUT19

20 Německo: -Není potřeba radikální změny při zavádění MUC. -Přetrvává tradiční vliv koncepce nákladového účetnictví. -Vyvíjí se dál do podoby MUC, název nákladové účetnictví ale přetrvává. 9.9.2014ČVUT20

21 Vztah manažerského účetnictví k ostatním složkám informačního systému podniku 9.9.2014ČVUT21

22 Vztah MUC k ostatním složkám informačního systému Finanční účetnictví Finanční účetnictví Rozpočetnictví Rozpočetnictví Kalkulace Kalkulace Operativní evidence Operativní evidence Statistika, Operační výzkum, ekonometrie Statistika, Operační výzkum, ekonometrie Controlling Controlling Finanční analýza Finanční analýza 9.9.2014ČVUT22

23 Controlling Pojem controlling nemá jednotnou interpretaci Pojem controlling nemá jednotnou interpretaci Neustále v dynamickém vývoji Neustále v dynamickém vývoji Zaváděn pro zvýšení účinnosti systému řízení, a to systémovým propojením jeho dílčích funkcí: Zaváděn pro zvýšení účinnosti systému řízení, a to systémovým propojením jeho dílčích funkcí: - organizační- motivační - plánovací- informační - kontrolní 9.9.2014ČVUT23

24 Controlling koordinace výše uvedených funkcí je pracovní náplní contollera, který má zvýšit účinnost systému řízení permanentním srovnáváním skutečného stavu se stavem žádoucím. koordinace výše uvedených funkcí je pracovní náplní contollera, který má zvýšit účinnost systému řízení permanentním srovnáváním skutečného stavu se stavem žádoucím. vymezen dvěma subsystémy: vymezen dvěma subsystémy: 1) Subsystém plánování a kontroly 2) Subsystém zajištění datové základny označován jako „reporting“ (výkaznictví) označován jako „reporting“ (výkaznictví) 9.9.2014ČVUT24

25 Controlling Informační role controllingu je určována potřebami řízení a je zásadním styčným rozhraním s manažerským účetnictvím Informační role controllingu je určována potřebami řízení a je zásadním styčným rozhraním s manažerským účetnictvím 9.9.2014ČVUT25

26 Controllingový konvergenční koncept Cílovost Cílovost Integrace Integrace Plánování Plánování Vyhodnocení kritérií v interakci s rozhodováním Vyhodnocení kritérií v interakci s rozhodováním Výběr a aplikace manažerských nástrojů Výběr a aplikace manažerských nástrojů Standardizace a formalizace řídících postupů Standardizace a formalizace řídících postupů 9.9.2014ČVUT26

27 Vztah MUC a controllingu Controlling jako metoda či systém řízení integruje úvahy o koordinaci všech funkcí systému řízení Controlling jako metoda či systém řízení integruje úvahy o koordinaci všech funkcí systému řízení MUC je „jen“ informačním nástrojem systému řízení MUC je „jen“ informačním nástrojem systému řízení Srovnávat lze proto pouze MUC a informační nástroje controllingu Srovnávat lze proto pouze MUC a informační nástroje controllingu 9.9.2014ČVUT27

28 Vztah MUC a controllingu MUC se opírá o hodnotové charakteristiky MUC se opírá o hodnotové charakteristiky Controlling využívá i nepeněžní informace Controlling využívá i nepeněžní informace Controlling: Controlling: 1) Nákladový (sleduje náklady a výnosy) 2) Finanční (finanční a kapitálová struktura, CF) Controlling: informace pro řízení Controlling: informace pro řízení MUC:informace pro rozhodování o budoucnosti MUC:informace pro rozhodování o budoucnosti 9.9.2014ČVUT28

29 Společný přístup MUC a controllingu Informační systém (IS) by měl poskytovat podklady pro co nejlepší zhodnocení variant budoucího vývoje Informační systém (IS) by měl poskytovat podklady pro co nejlepší zhodnocení variant budoucího vývoje Účetnictví jako vrcholový informační nástroj Účetnictví jako vrcholový informační nástroj 9.9.2014ČVUT29

30 9.9.2014ČVUT30

31 9.9.2014ČVUT31

32  Uvedené schéma je pouze názornou ukázkou.  V reálné podnikové praxi se bude lišit dle individuálních požadavků daného konkrétního podniku. 9.9.2014ČVUT32

33 Literatura: 1)Červený, J. – Skálová, P.: Manažerské účetnictví. Plzeň: ZČU Fakulta ekonomická, 2006, ISBN 80-7082-998-2 2)Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2002, ISBN 80-7261-062-7 9.9.2014ČVUT33


Stáhnout ppt "Manažerské účetnictví 9.9.2014ČVUT1. Pojem a předmět manažerského účetnictví; Vývojové tendence manažerského účetnictví ve světě a v České republice;"

Podobné prezentace


Reklamy Google