Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ"— Transkript prezentace:

1 LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Ing. Zuzana Trhlínová

2 Regionalistika=regionální vědy – vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením problémů rozvoje v území – rozvojem obcí, měst , krajů, definováním cílů a nástrojů rozvoje území Teoretické koncepce + praktické aplikace (studium rozvojových možností území) RV: předmětem studia RV je analýza socioekonomické situace jednotlivých území, definování hlavních rozvojových možností a bariér a definování návrhů a opatření k podpoře regionálního rozvoje (HP, SP, RP … ) Ing. Zuzana Trhlínová

3 Cíle přednášky Vymezení základních termínů a konceptu
Faktory regionálního rozvoje Aktuální tendence a trendy ve vztahu k místnímu nebo regionálnímu rozvoji Ing. Zuzana Trhlínová

4 Pojetí lokálního a regionálního rozvoje
Cíle R: kvalita života, zaměstnanost, rozvoj služeb, růst příjmů, dostupnost infrastruktury, bezpečí, prestiž území, vzdělávání, občanské a politické svobody apod. Rozvoj představují pozitivně hodnocené změny, podmíněné efektivním využíváním zdrojů (půda, práce, kapitál) a probíhající v zájmu dosahování určitých (specifikovaných) cílů Ing. Zuzana Trhlínová

5 Místní nebo regionální rozvoj
Je: relativní, popř. diferencovaný dle socio-ekonomických charakteristik území (ČR, Švýcarsko, Jemen) Je: specifický dle místa (město x vesnice, jihočeská obec x severomoravská obec) Měl by být: odpovídající místním potřebám a prioritám Schopnost a možnost prosadit svůj zájem: občané versus soukromý sektor Ing. Zuzana Trhlínová

6 CO TO JE LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ?
1. proces urbanizace CO TO JE LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ? Nic statického, konečný cíl – ALE neustálý proces Souhrn aktivit, strategií a opatření (PROJEKTŮ) iniciovaných na lokální, regionální nebo národní úrovni A v jejich vzájemné koordinaci Cílem opatření v rámci podpory regionálního rozvoje je: dlouhodobý rozvoj (strategické řízení s výhledem let x politická podpora) zvyšování kvality života místních aktérů Rozvojový management : jaká opatření město má aby ovlinilo rozvoj, inicialovalo, kontrola Ing. Zuzana Trhlínová

7 Rozvoj území Obecný cíl : sociálně-ekonomická prosperita území/regionu
Zahrnuje : - zvyšování bohatství obcí, měst, regionů, státu (finance) - zvyšování rozsahu,kvality a cílenosti veřejných služeb - vytváření adekvátních podmínek pro život obyvatel (přesahující ekonomickou rovinu) Ing. Zuzana Trhlínová

8 Základní pilíře lokálního a regionálního rozvoje
Ekonomika Aktivity a investice jednotlivých subjektů cílené na tvorbu nových pracovních míst a příležitostí s cílem podpořit růst území Rozvoj soukromého sektoru – zaměstnanost – potenciál obyvatel nakupovat zboží a statky – zaměstnanost Růst příjmů obyvatel, firem i daného správního celku Konkurenční prostředí, investice Růst hmotného bohatství: soukromých subjektů (daňová výtěžnost, % tvorba prac. míst..) i měst, krajů a státu jako PS (výkaz majetku města, fondů, dluh…) Kvantifikace: např. výkaz o majetku, dluh, investiční činnost, daňová výtěžnost, růst zastaveného území (v časové řadě), počet firem, počet investic, počet přenocování, bankovní operace, HDP … Ing. Zuzana Trhlínová

9 Pilíře regionálního rozvoje
Sociální rozměr Rozsah a diversita poskytovaných služeb Rovnocennost podmínek přístupu občanů k veřejným službám Sociální exkluze a segregace Objem prostředků poskytovaných na řešení sociálních problémů + distribuce statků sociálně slabým občanům Atraktivita regionu (volba nohou) Obtížná kvantifikace: kritérium hodnocení rozvojových možností=vývoj počtu obyvatel a jejich spokojenosti s uspokojováním potřeb, hodnota nemovitostí Ing. Zuzana Trhlínová

10 Pilíře regionálního rozvoje
Environmentální rozměr Proměna hodnot a postojů obyvatel-atraktivita sídla Kvalita životního prostředí Kvalita urbánního a architektonického prostředí lokalit Obtížná kvantifikace: kritérium hodnocení rozvojových možností=migrace + výzkumy spokojenosti obyvatel Ing. Zuzana Trhlínová

11 Koncept regionálního rozvoje
EKONOMICKÝ ROZVOJ UDRŽITELNÝ ROZVOJ SOCIÁLNÍ ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNÍ ROZVOJ Ing. Zuzana Trhlínová

12 Regionální rozvoj a prostředí
Exogenní vlivy Endogenní vlivy Ing. Zuzana Trhlínová

13 Potenciál rozvoje Geografická situace
Historický vývoj území (dosídlené oblasti x Střední Čechy) Ekonomika území (HDP, HRP, zaměstnanost, počet inovativních firem, struktura odvětví, cena nemovitostí…) Demografie a migrační trendy (venkov, Severní Čechy) Lidský kapitál (vzdělání, životní postoje, identita…) Sociální struktura a sociální sítě v území Technická, dopravní a občanská infrastruktura Politická stabilita Vnější vztahy (partnerské sítě) Kulturní a přírodní dědictví Specifická administrativní opatření (NP, UNESCO, Natura 2000 a další) Image a značka území Ing. Zuzana Trhlínová

14 Přístupy k rozvoji území
Místní nebo Regionální rozvoj – proces, který v území probíhá a na co máme menší či větší vliv Liberální x intervencionistické koncepce Role institucí – good governance (dobré vládnutí) Veřejná správa jako specifický organizační aktér těchto opatření, koordinace zájmů v území + aktivní role v rozvoji území Ing. Zuzana Trhlínová

15 Obec jako podnikatel Místní služby: obecní hospoda, penzion, obchod
Obec jako vlastník nemovitostí pronájem budov místním živnostníkům Vlastní hospodaření: lesy, zemědělská půda Místní lázně, koupaliště, pohřební služby Energetika: místní kotle, solární energie, biomasa… Ing. Zuzana Trhlínová

16 PROCES Dynamika vývoje v čase Čas ekonomický Čas politický
Chápání kategorie zisku a úspěchu Ing. Zuzana Trhlínová

17 Místní a regionální aktéři :
Ekonomická struktura Socio-kulturní prostředí (hodnoty, normy, sociální skupiny) Významné osobnosti a subjekty Míra zapojení do přípravy a realizace rozvojových koncepcí municipalit a krajů Intenzita vzájemných vztahů Ing. Zuzana Trhlínová

18 SPOLEČNÁ IDENTIFIKACE
Specifika místního lidského kapitálu Souhlas s místními aktivitami Lokální hmotná i nehmotná kultura (kulturní dědictví) Image místa (repositioning) Ing. Zuzana Trhlínová

19 Základní tendence a trendy v podpoře rozvoje území
Globalizace, regionalizace, decentralizace Udržitelný rozvoj – Zdravá města, LA21, soutěže město Stromů, rozkvetlá obec … Partnerství mezi VS a soukromým a občanským sektorem Marketingové a manažerské metody řízení Důraz na vlastní zdroje Zvyšující se zájem o socio-kulturní témata, sociální změna Ing. Zuzana Trhlínová

20 Metody analýzy území Kvantitativní metody
- Statistika (ČSÚ, data obcí, měst, krajů) Databáze Hospodářské komory, centrály CR, úřadů práce, policie aj. institucí Kvalitativní metody Sociologická šetření (dotazníky, ankety, metody komunitního plánování, Agenda 21) Ing. Zuzana Trhlínová

21 Hodnocení regionálního rozvoje
Kvantitativní metody (HRP, nezaměstnanost, míra investic, počet MSP, daňová výtěžnost …) Kvalitativní metody Srovnávací metodika – čas, charakter lokality, způsoby měření - BILANCE Regionální multiplikátor Hodnocení odvětvové struktury ISIC: International Standard Industrial Classification Index socioekonomického rozvoje Ing. Zuzana Trhlínová


Stáhnout ppt "LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ"

Podobné prezentace


Reklamy Google