Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEZISKOVÉ ORGANIZACE PARTICIPACE a KOMUNIKACE. Role participace „Každá centrální moc, i když má minimální pravomoci, má stálou tendenci ve jménu efektivity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEZISKOVÉ ORGANIZACE PARTICIPACE a KOMUNIKACE. Role participace „Každá centrální moc, i když má minimální pravomoci, má stálou tendenci ve jménu efektivity."— Transkript prezentace:

1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE PARTICIPACE a KOMUNIKACE

2 Role participace „Každá centrální moc, i když má minimální pravomoci, má stálou tendenci ve jménu efektivity a akceschopnosti neustále expandovat a zvětšovat svoji moc. Demokratické systémy mohou čelit nebezpečí administrativní centralizace prostřednictvím aktivně se projevující veřejnosti“ Viz: Karel Muller: Občanská společnost v komunitaristické perspektivě.

3 Impulsy pro participační procesy  Proměna pohledu na aktéry veřejné politiky - tlak na posilování efektivity veřejných služeb - efektivita služeb-potřeby místa - finanční nároky na služby - rostoucí komplexita řízení VS x struktura místních i regionálních zastupitelů (NS, PS)  Přechod od „technických“ přístupů k lokálnímu rozvoji k „více humánním“ – např. komunitní plánování, agenda 21 aj. (specifika míst)  Government - Governance – New Public Management („Smart administration“)

4 Výsledky nových trendů  Řízení a realizace rozvojových projektů má být založeno i na principech : - otevřenosti řízení (legislativa x praxe) - participace - komunikace - efektivity (PPP, NS + identifikace komunity s problémem) - zodpovědnosti (obec – občan, občan – obec)

5 Vymezení pojmu participace  Podílet se na něčem veřejném a být za to odpovědný (realizace rozvojového plánu, vytváření veřejného mínění, podíl na rozhodovací moci aj.).  Jedná se o jakékoli jednání, které není motivováno čistě egoisticky a je vedeno s ohledem na celek  Přímá účast občanů na správě věcí veřejných

6 Pojem občanské participace  Vnitřní participace - podíl činnosti občana na VS (účast v úřadu, komisích)  Vnější participace - ovlivňování činnosti úřadu vně VS institucí - volba x referendum (obligatorní, fakultativní, rozhodovací, konzultativní)

7 Historický pohled na participaci  Motiv různosti názorů a přístupů  Středověk – nerovnost lidí jako součást systému, křesťanská univerzalita + participace různých mocí, církví, šlechta, panovníci, cechy …  Osvícenství – homogenizace územní správy, centralizace zemí – homogenizace a centralizace moci  Vznik moderních samospráv – obec jako státem vymezená forma participace  Modernizace po 1945 – zklamání veřejných institucí – tendence k vlastním aktivitám v místě

8 PARTICIPACE  Reprezentativní x participační demokracie -klesající zájem o volby (i být zvolen) -konzistentnost rozvoje (eko. x pol. čas) -participační procedury odráží specifika jednotlivých obcí -význam pro občany i místní správu (podpora efektivních rozhodnutí municipalit)

9 LIMITY PARTICIPACE V ČR  Neexistující metodika pro efektivní zapojování OS do rozhodovacích procesů – ad hoc přístupy  Nerovný přístup veřejnosti x VS (pracovní doba pro konzultace)  Malá míra informovanosti mezi jednotlivými subjekty o aktivitách a spolupráci s VS  Politická kultura x občanská kultura  Chybějící osobnosti a elity  Neochota věnovat čas obecním záležitostem, horký problém  Dobrovolná role občanů jako „neúčastněných pozorovatelů“  Neochota místní správy otevřít rozhodování

10 Participace jako kontroverze ?  Do jaké míry je správné, aby se významná rozhodnutí činila pod náhodným tlakem a ne pod dlouhodobými koncepcemi ?  Není participace nástrojem lobby a nátlakových skupin ?  P. jako kontrola moci – ne jako nástroj moci.  Je správné, aby občané participovali na některých „nadnárodních tématech“? – obrana, policie, armáda…


Stáhnout ppt "NEZISKOVÉ ORGANIZACE PARTICIPACE a KOMUNIKACE. Role participace „Každá centrální moc, i když má minimální pravomoci, má stálou tendenci ve jménu efektivity."

Podobné prezentace


Reklamy Google