Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prvouk P15 Oborová didaktika přírodních věd (biologie, chemie) Lubomír Hrouda s přispěním zejména kolegů Lenky Pavlasové a Martina Ruska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prvouk P15 Oborová didaktika přírodních věd (biologie, chemie) Lubomír Hrouda s přispěním zejména kolegů Lenky Pavlasové a Martina Ruska."— Transkript prezentace:

1 Prvouk P15 Oborová didaktika přírodních věd (biologie, chemie) Lubomír Hrouda s přispěním zejména kolegů Lenky Pavlasové a Martina Ruska

2 Kolektiv je možno rozdělit podle zaměření jednotlivých pracovníků v souvislosti s přihláškou Prvouku:  (1) metody a organizační formy výuky  (2) rozvoj vědních oborů a jejich (následné) využití pro didaktiku

3 Představení týmu Didaktické zaměření Biologie: Lenka Pavlasová, Petr Novotný, Jan Andreska, Lubomír Hanel, Jana Skýbová, Jan Řezníček, Lubomír Hrouda, doktorandi Tereza Odcházelová, Lucie Müllerová, Aneta Hybšová (předpokládají se další) Oborově sem náleží i Kateřina Jančaříková (→ Prvouk Evironmentální ) Chemie: Pavel Beneš, Karel Holada, Martin Rusek, Veronika Köhlerová Vědecké zaměření Biologie: Vasilis Teodoridis, Václav Vančata, Edvard Ehler, Dagmar Říhová, Lubomír Hanel Chemie: František Liška, Štěpánka Kučková, Martin Adamec, Hana Kotoučová

4 (1)Didaktika biologie a chemie: výzkum edukačního procesu Současný stav poznání v oblasti badatelského zaměření týmu: didaktika biologie (a geologie) má své silné a slabší stránky silnější: teoretická výuka „ve třídě“ – buňka, morfologie, anatomie, organologie, fyziologie, přehled o zástupcích spektra organismů, ekologie slabší: -praktické používání teoretických poznatků k řešení problémů -chybějící dovednosti v logických postupech při provádění základních „vědeckých“ činností na školní úrovni, -kritický výběr informací a práce s nimi -někdy až nesmyslné oddělování teoretické a praktické výuky -motivace k učení se biologii -znalost přírodnin, pokulhává i propojení biologických disciplín s dalšími didaktiku chemie střední školy je nutné vnímat dvojím pohledem: jako didaktiku chemie pro gymnázia a didaktiku chemie pro střední odborné školy snahy v rámci přípravy učitelů: propojení ped. praxí a didaktiky, orientace na ICT ve výuce, vhled do kurikulární reformy a kurikulárních dokumentů výzkum: postoje žáků k chemii a faktory ovlivňující postoje, projekt výuky chemie od mateřských škol po střední školy, pomůcky pro experimentální činnost žáků

5 Dlouhodobé cíle týmu (do r. 2016) + indikátory splnění (a) Didaktické příručky (monografie) Současnost: rešerše současného stavu, ujasnění problémů vhodných k řešení; výstupy mohou zároveň již sloužit studentům učitelství (literatura zejména u exkurzí chybí) Exkurze a terénní práce v praxi učitele biologie kolektiv Pavlasová, Novotný, Andreska, Hanel, Hrouda dokončení 2014, publikace 2015 Pokusy a laboratorní cvičení v praxi učitele biologie Následný projekt po prvním Kolektiv se bude tvořit dokončení 2016 Pokusy a laboratorní cvičení v praxi učitele chemie Akreditované semináře pro učitele – práce s přenosnou laboratoří učební pomůcka pro SŠ učební pomůcka pro MŠ a 1. st ZŠ Metodická příručka pro souvislé pedagogické praxe (biologie). Řezníček

6 (b) Didaktický výzkum Výzkum kurikula a jeho realizace na školách: předpokládají se průběžné publikace v odborných časopisech (2013-2016) různorodá didaktická témata doktorských prací: KBES: témata z geologie, antropologie, evoluční biologie – Müllerová, Janštová, Dvořáková, Rameš KCHDCH: experimentální činnost žáků v MŠ i na 1. stupni ZŠ – Köhlerová, Postoje žáků SOŠ nechemického zaměření k chemii – Rusek Současný stav znalostí přírodnin ve škole: problém dávno neřešený; jak moc přírodniny učit, zda ve škole nebo jen v rámci exkurzí a praktik; zda má být nějaké penzum? v současnosti analytická část řešena DP – Novotný, Andreska jiné publikace: tvorba učebnic pro žáky se speciálními potřebami (Skýbová) Využití ICT ve výuce biologie (Pavlasová, Odcházelová, Rusek, Adamec, Köhlerová, Stárková) – publikace v časopisech a konferenčních sbornících

7 c) Pracovní konference Pracovní setkání didaktiků přírodních věd a doktorských studentů PedF a PřF universit – k vybraným tématům – 1x za 2 roky (2014, 2016) – organizace KBES Projektová výuka přírodních věd – každoroční konference – organizace KCHDCH (pokračování úspěšné akce)

8 (2) Vědecký výzkum: základní výzkum ( i jako potenciál pro využití pro didaktická témata) Rozvíjené obory paleobotanika, historický vývoj flóry a vegetace, paleoekologie (Teodoridis) antropologie, primatologie (Vančata) genetika, molekulární genetika (Ehler) zoologie obratlovců (Andreska, Řezníček), malakozologie (Říhová), hydrobiologie (Hanel) analytická chemie analýzy bílkovin a pojiv s důrazem na umělecká díla (Kučková) příprava H 2 O 2 s využitím antrachinonu (Adamec) a příprava krystalické kyseliny uhličité (Liška) poodhalení a zpřístupnění methanolové kauzy (Liška, Adamec, Rusek)

9 Podrobněji program a cíle pro rok 2013 + indikátory splnění (1) Didaktika biologie a chemie osnova a zpracování vzorových kapitol pro publikaci Exkurze a terénní práce v praxi učitele biologie (Pavlasová a kolektiv) příprava obou pracovních konferencí, uskutečnění konference Projektová výuka 2013 publikace didaktických témat doktorandů: Müllerová (2), Odcházelová (1) Hybšová (2), Preissová (1), Janštová (1), Rameš (1), Rusek (2), Köhlerová (1) odevzdání doktorských prací a publikace s nimi související: KBES: Novotný, Skýbová KCHDCH: Köhlerová, Rusek učebnice (Skýbová, Teodoridis)

10 (2) Věda – publikace s IF nebo RIV Teodoridis: Třetihorní flóry a jejich vývoj - Rev. Paleobot. Palynol. (IF 1,6); Bull. og Geosciences (IF 1,1) Vančata: Evoluční systematika primátů – nová syntéza – Paleontologia Ehler: Výzkum Y chromzomů české populace - American Journal of Physical Anthropology Říhová: malakozoologie – Journal of Conchology Liška: Popis cesty k izolaci kyseliny uhličité v čistém, krystalickém stavu – Chemické listy

11 (3) Didaktika a věda 2013 – propojení: příklady Teodoridis: věda, ale i učebnice pro ZŠ (se Skýbovou) Vančata: věda, ale i Neandertálci a starobylé formy člověka – Biologie, chemie, zeměpis 2013 Rusek, Köhlerová, Kuželová: Postoje žáků k chemii – Journal of Research in Science Teaching závěrečné motto: Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady (snad) udělají moc

12 Trochu navíc: představa o možnostech integrace s jinými týmy v rámci PRVOUKu. Námět: Krajina jako výukový prostor (Krajina a její vývoj ve školní výuce) námět pro KDDD a KVV Fenomen krajiny jako komplexní a obtížně uchopitelný pohled je ve výuce spíše opomíjen Možné pohledy Historie a vývoj krajiny z pohledu přírodovědce Historie a vývoj krajiny z pohledu historika Krajina jako výtvarná inspirace; jak dokumentuje umění změny krajiny Průsečík pohledů: jak může v dnešní době učitel a následně žák vnímat krajinu: informace + genius loci krajiny (současný stav vs. dějiny jejího utváření) Námět ve stadiu vize: věc předpokládá vytvoření společného plánu (pokud by ostatní katedry projevily vážný zájem)

13 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prvouk P15 Oborová didaktika přírodních věd (biologie, chemie) Lubomír Hrouda s přispěním zejména kolegů Lenky Pavlasové a Martina Ruska."

Podobné prezentace


Reklamy Google