Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program PRVOUK Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání oblast Filologie a jejich didaktiky Martina ŠMEJKALOVÁ Katedra českého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program PRVOUK Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání oblast Filologie a jejich didaktiky Martina ŠMEJKALOVÁ Katedra českého."— Transkript prezentace:

1 Program PRVOUK Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání oblast Filologie a jejich didaktiky Martina ŠMEJKALOVÁ Katedra českého jazyka PedF UK, Praha

2 1. Představení týmu 62 akademických pracovníků a 22 doktorandů – Katedra anglického jazyka a literatury – Katedra české literatury – Katedra českého jazyka – Katedra francouzského jazyka a literatury – Katedra germanistiky – Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Participující: Katedra primární pedagogiky Katedra psychologie

3 2. Představení badatelských témat Stanovená témata + kritická místa řešení Dvě komplementární výzkumné linie oborová: nutná předpokladová báze v přípravě učitelů – nikoliv bezbřehost disciplín, snaha o koncentraci na ty oblasti oborových základů, které skýtají didaktický přesah  systémové a komunikačně-pragmatické přístupy lingvistiky, langová a parolová lingvistika  kulturní, interkulturní a historická paradigmata v jazyce a literatuře  česká a světová literatura (pro děti a mládež) a její recepce  kognitivní lingvistika a sémantika: nově, reflektuje vývoj transdisciplinárně chápané lingvodidaktiky

4  oborovědidaktická:  výzkum rozvoje čtenářství, čtenářských a předčtenářských dovedností  výzkum procesu nabývání a osvojování jazyků v průběhu školní edukace  výzkum rozvoje komunikačně-pragmatické a literární kompetence, jazykověsystémové kompetence  výzkum rozvoje mediální gramotnosti  výzkum specifik didaktické literární a jazykové komunikace  vývojověpsychologické předpoklady výuky jazyků a jejich literatur (otevřené možnosti další kooperace)

5 3. Současný stav poznání v oblasti badatelského zaměření týmu Postavení oborového lingvistického a literárněvědného výzkumu na PedF UK je v rámci národního i mezinárodního kontextu dobré. Postavení didaktik filologických oborů je naproti tomu kolísavé jak v rámci UK, tak v národním kontextu, a odráží tak složitou situaci v oborových didaktikách vůbec. Spojení oborů v rámci projektu PRVOUK může být cestou k řešení této situace: - styčná badatelská témata i metodologické postupy - podobné problémy z hlediska postavení oborů v národním a mezinárodním výzkumu – soulad s tendencí postulovat jazykové a literární vzdělávání jako synergické v rámci společné oblasti Jazyk a jazyková komunikace

6 4. Dlouhodobé cíle týmu (do roku 2016) + indikátory splnění Formulace teoretického konceptu oborové didaktiky filologických oborů, opření o transdisciplinární kontext didaktiky (tříbázové pojetí: lingvistika, pedagogika a psychologie, didaktika), psychodidaktiku, kognitivní lingvistiku a sémantiku Nejvýznamnějším indikátorem úspěchu bude akreditace samostatných doktorských studijních oborů v oblasti didaktik filologických oborů, která otevře cestu k jejich dalšímu rozvoji v budoucnosti. To je také dlouhodobý cíl pro rok 2016.

7 Indikátory zlepšení počty a kvalita realizovaných výzkumných šetření a konkrétních výstupů - hlavní důraz je kladen na RIVové výstupy podle aktuální Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací, a to včetně váhy hodnocení precizace výzkumného problému v rámci řešení projektu, vydání společné monografie Filologické studie (nakladatelství Karolinum), právě vychází, dále každoročně počty získaných grantových projektů uskutečňovaných v rámci programu PRVOUK

8 5. Podrobněji program a cíle pro rok 2013 + indikátory splnění první fáze = pravidelné pracovní semináře, v roce 2012 probíhají 1x měsíčně, v roce 2013 předpokládáme čtvrtletní intervaly pravidelné odborné semináře orientované na rozvoj oborových didaktik (příklady spolupráce): – 2012, KCizJ: dva semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků – výzkum procesu osvojování jazykově univerzálních jevů ve školní výuce na 1. stupni ZŠ, participace KPsy, Didaktické studie 2/2012 – 2013 (leden), KPPg a KČJ: odborný seminář s MUDr. Františkem Koukolíkem (Mozek a jazyk) – 2013 (duben): přednáška dr. Stanislavy Zajacové (FF Prešovské univerzity) - vývoj dětské řeči, KČJ za participace KPPg – 2013, KCizJ: čtyři semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků – 2013: seminář Dimenze zážitku ve filologických oborech a jejich didaktikách (KČL) – příprava monografie Filologické studie II (všechny filologické katedry)

9 6. Představa o možnostech integrace s jinými týmy v rámci PRVOUKu Předpoklad: Jazyk a jazyková komunikace je centrální a koncentrační vzdělávací oblast, neobejde se bez spolupráce s pedagogickými a psychologickými vědami  Snaha zabránit recyklaci petrifikovaných postojů a ponětí, snaha překonat atomizaci přístupů – Psychodidaktika (kognitivní psychologie) – Ontodidaktika (didaktická transformace oborových obsahů), zejména cíle vyučování a vztah jazykověsystémových a komunikačně-pragmatických kompetencí Žádoucí interdependence v rámci fakulty  Otevřenost, integrace filologických pracovišť – první krok  katedra primární pedagogiky, katedra psychologie, ÚVRV (částečně se již uskutečňuje), katedra pedagogiky

10 Děkuji za vaši pozornost.


Stáhnout ppt "Program PRVOUK Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání oblast Filologie a jejich didaktiky Martina ŠMEJKALOVÁ Katedra českého."

Podobné prezentace


Reklamy Google