Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní vzdělávání a projektová metoda vyuČování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní vzdělávání a projektová metoda vyuČování"— Transkript prezentace:

1 Celoživotní vzdělávání a projektová metoda vyuČování
Doc. Ing. Branislav LACKO Certifikovaný projektový manager IPMA VUT v Brně – Fakulta strojního inženýrství

2 Osnova Historické ohlédnutí Projektová metoda výuky
Projekt „Projektové vyučování v Pardubickém kraji“ Specifika celoživotního vzdělávání dospělých

3 Historické připomenutí nedávné doby a poznatek z těch časů!

4 Vzdělávání - i celoživotní -lze realizovat různými druhy kurzů
Tutoriálními kurzy Workshopy Tréninkovými kurzy Vzdělávacími hrami E-learningem Videokurzy apod.

5 V těchto kurzech lze použít různých vyučovacích metod
Poslechová metoda – lektor přednáší Problémová metoda – účastníci kurzu řeší úkoly/ problémy, aby se naučili nové věci Diskusní metoda – účastníci kurzu diskutují na dané téma ve snaze se vzájemně poučit Programová metoda – účastníci kurzu řeší výukové projekty s cílem získat nové znalosti apod.

6 Projekty lze různě dělit:
Podle nákladů Podle počtu činností Podle předmětu projektu atd. Takže rozlišujeme vzdělávací projekty a mezi ně patří i projekty, které využívají projektovou metodu výuky. Tu lze využít i v rámci celoživotního vzdělávání!

7 Pedagogické odkazy vzniku projektové metody výuky se váží do minulosti:
K odkazu J.A.Komenského (17. stol.) a k odkazu pragmatické pedagogiky 20. stol. v USA (Stockton, Dewey, Kilpatrick) - vyučování založené na řešení problémů - Teaching Through Projects

8 Dnes se PV využívá jako moderní metoda k výuce na našich základních a středních školách v rámci nového státního vzdělávacího programu. Proto byla PV zařazena i do výuky na našich pedagogických fakultách VŠ.

9 Přednosti a výhody projektové výuky
Vnitřní motivace žáků a zohlednění zájmů a zkušeností dětí Kreativita, integrace znalostí z různých oborů a práce s informacemi Praktická aplikace znalostí při řešení problémů Komunikace a spolupráce na úkolech Žáci se naučí řídit v týmech projekty

10 Projektová výuka se opírá o výukový projekt
Výukový projekt je chápán jako: specifický proces cíleného zpracování obsahu vyučování, založený na aktivním a motivovaném přístupu skupiny žáků k  vlastnímu učení, kdy ve vymezené době dostupnými prostředky mají žáci získat definované znalosti a dovednosti

11 Dvě publikace: Kratochvílová, J.: Teorie a praxe projektové výuky, Masarykova univerzita Brno, 2006 Tomková, A. a kol,: Učíme v projektech, Portál Praha, 2009

12 Projekt ProjevyPK

13 Cílem projektu bylo provést komplexní podporu při implementaci projektové výuky do běžné praxe středních a základních škol na území Pardubického kraje.

14 Kurzy realizované pro ZŠ a SŠ
Pro ředitele a vedoucí pracovníky: Úvodní seminář pro ředitele škol Pro pedagogy a vedoucí pracovníky: Kurz M1 – Úvod do projektové výuky Kurz M2 – Vzorové případové studie Kurz M3 - Praktický workshop s řešením vlastních výukových projektů učitelů

15 Další aktivity projektu
Vytváření zkušenostních databází a kontaktů prostřednictvím různých setkání osobně i online na speciálně vytvořeném webu Konzultace s lektory (přímo, telefonicky, přes web) Workshopy učitelů po ukončeném projektu IT podpora (aktivní web

16 Pro potřeby kurzů byly zpracovány následující materiály
Publikace „Projektové řízení a projektové vyučování“ Publikace „Zkušenosti se zaváděním projektové výuky v Pardubickém kraji“ Vzorové případové studie Sady prezentací pro jednotlivé lekce kurzů

17 Celoživotní vzdělávání v rámci projektu Projevy PK
Jednalo se o typické kurzy CŽV Obsahem byla problematika projektové metody výuky a její praktická realizace Posluchači byli jednak ředitelé ZŠ a SŠ, dále učitelé ZŠ a SŠ (všeobecných i odborných)

18 Náš závěr z kurzů z těchto kurzů CŽV
Dospělí lidé už „odrostli“ školním lavicím (kratší přednášky, delší přestávky, hodně příkladů apod.) Nejsou navyklí na interakci při výuce Většina se nechce učit novým věcem Někteří se novým věcem už nenaučí Motivace bývá někdy obtížná Trpí profesními stereotypy Odmítají akceptovat mladší lektory

19 Poučení a závěr Kurzy a jiné vzdělávací akce CŽV pro dospělé je potřeba velmi pečlivě připravit a respektovat specifika jednotlivých věkových kategorií! Projektovou výuku můžeme v kurzech CŽV s velkou výhodou využít!

20 Více ve sborníku v referátu: Lacko- Svobodová. Děkuji za pozornost
Více ve sborníku v referátu: Lacko- Svobodová. Děkuji za pozornost! Prosím o Vaše dotazy


Stáhnout ppt "Celoživotní vzdělávání a projektová metoda vyuČování"

Podobné prezentace


Reklamy Google