Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se stát dobrým právníkem? JUDr. Maxim Tomoszek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se stát dobrým právníkem? JUDr. Maxim Tomoszek."— Transkript prezentace:

1 Jak se stát dobrým právníkem? JUDr. Maxim Tomoszek

2 Proč studujete na PF? Co se chcete naučit? Co jste se už naučili? Jak by mělo studium vypadat? Co chcete dělat, až studium skončíte? Co se chcete naučit? Co jste se už naučili? Jak by mělo studium vypadat? Co chcete dělat, až studium skončíte?

3 Jaké jsou právnické profese? Soukromý x státní sektor Co obnášejí? Jaké je třeba splnit požadavky? První domácí úkol

4 Co potřebuje dobrý právník? Co musí znát? Co musí umět? Stačí to? Co musí znát? Co musí umět? Stačí to?

5 Právnické dovednosti Přenositelné x specifické dovednosti Mluvená komunikace (přesvědčivost, jasnost, stručnost, aktivní naslouchání) Písemná komunikace (perfektní zvládnutí jazyka, stylistika, právní dokumenty) Vztah s klientem Analytické a logické myšlení (řešení problémů, struktura argumentace, interpretace) Přenositelné x specifické dovednosti Mluvená komunikace (přesvědčivost, jasnost, stručnost, aktivní naslouchání) Písemná komunikace (perfektní zvládnutí jazyka, stylistika, právní dokumenty) Vztah s klientem Analytické a logické myšlení (řešení problémů, struktura argumentace, interpretace)

6 Právnické dovednosti Vyhledávání informací (zdroje, metody, interpretace, judikatura) Technologie (internet, software, …) Time-management (lhůty, určování priorit) Organizace (vedení spisu, ukládání materiálů) Týmová práce Vyhledávání informací (zdroje, metody, interpretace, judikatura) Technologie (internet, software, …) Time-management (lhůty, určování priorit) Organizace (vedení spisu, ukládání materiálů) Týmová práce

7 Celoživotní učení Jak získávat informace? Jak se nejefektivněji učit? Kde se máme naučit učit? Jak efektivní je výuka na PF? Jak efektivní byla výuka na střední škole? Chybělo tomu něco? Jak získávat informace? Jak se nejefektivněji učit? Kde se máme naučit učit? Jak efektivní je výuka na PF? Jak efektivní byla výuka na střední škole? Chybělo tomu něco?

8 Kolbův cyklus Reflexe Pozorování Zpětná vazba Abstrakce Zobecnění Teorie Experiment Vyzkoušení naučeného Konkrétní zkušenost (aktivita) Teorie učení podle Davida Kolba Někdo si raději přečte návod, jiný to vyzkouší, další se podívá na jiného, další to promyslí

9 Pyramida učení Přednáška 5 % Čtení 10% Audioviz uální Prezentace 20% Ukázka 30% Diskusní skupina 50% Praktická zkušenost 75% Učení jiných 90% Průměrné množství uchovaných informací při různých formách výuky – výzkum National Training Laboratories, Maine, USA

10 Reflektivní učení Reflexe – zpětná vazba Vlastní (vnitřní) x vnější Reflexe – zpětná vazba Vlastní (vnitřní) x vnější

11 Zkušenostní učení Osobní zkušenost nelze nahradit Od ostatních se lze naučit jen omezené množství věcí Učení založené na vstupní zkušenosti Na ni navazuje reflexe Až pak přichází teorie Osobní zkušenost nelze nahradit Od ostatních se lze naučit jen omezené množství věcí Učení založené na vstupní zkušenosti Na ni navazuje reflexe Až pak přichází teorie

12 Role učitele Jaká má být role učitele? Jaká má být role studenta? Jak má vypadat přednáška? Jak má vypadat seminář? Jaká má být role učitele? Jaká má být role studenta? Jak má vypadat přednáška? Jak má vypadat seminář?

13 Kurz právnických dovedností Jedinečnost Osvojení si právnických a přenositelných dovedností Interaktivní formou Přednášky – semináře – domácí úkoly Jedinečnost Osvojení si právnických a přenositelných dovedností Interaktivní formou Přednášky – semináře – domácí úkoly

14 Program KPD pro ZS Úvod Profesní etika Prezentační a komunikační dovednosti Vyhledávání právních informací I Vyhledávání právních informací II Konference právních profesí Úvod Profesní etika Prezentační a komunikační dovednosti Vyhledávání právních informací I Vyhledávání právních informací II Konference právních profesí

15 Program KPD pro LS Právní analýza Právní psaní Vedení rozhovoru s klientem Právní poradenství Vyjednávání Mediace Právní analýza Právní psaní Vedení rozhovoru s klientem Právní poradenství Vyjednávání Mediace

16 Systém hodnocení KPD Bodový systém: Za AKTIVNÍ účast na semináři – 5 b. (x6) Za každý ze 4 DÚ – až 10 b. Za účast na konferenci právních profesí – 10 b. Na kolokvium je třeba získat 65 bodů Bodový systém: Za AKTIVNÍ účast na semináři – 5 b. (x6) Za každý ze 4 DÚ – až 10 b. Za účast na konferenci právních profesí – 10 b. Na kolokvium je třeba získat 65 bodů

17 Domácí úkoly 1. domácí úkol – interview s právníkem 2. domácí úkol – prezentace informací z interview 3. domácí úkol – argumentace 4. domácí úkol – případová studie – vyhledávání právních informací 1. domácí úkol – interview s právníkem 2. domácí úkol – prezentace informací z interview 3. domácí úkol – argumentace 4. domácí úkol – případová studie – vyhledávání právních informací

18 Aktuální informace o KPD Webové stránky předmětu pod stránkami Centra pro klinické právní vzdělávání http://www.upol.cz/fakulty/pf/centrum- pro-klinicke-pravni-vzdelavani/kurz- pravnickych-dovednosti/ http://www.upol.cz/fakulty/pf/centrum- pro-klinicke-pravni-vzdelavani/kurz- pravnickych-dovednosti/ Učebnice KPD Webové stránky předmětu pod stránkami Centra pro klinické právní vzdělávání http://www.upol.cz/fakulty/pf/centrum- pro-klinicke-pravni-vzdelavani/kurz- pravnickych-dovednosti/ http://www.upol.cz/fakulty/pf/centrum- pro-klinicke-pravni-vzdelavani/kurz- pravnickych-dovednosti/ Učebnice KPD

19 Centrum pro klinické právní vzdělávání Zřízeno v rámci projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“ Sdružuje pod sebou praktické předměty Právní kliniky jako nástavba KPD Zřízeno v rámci projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“ Sdružuje pod sebou praktické předměty Právní kliniky jako nástavba KPD

20 Právní kliniky interaktivní, na praxi zaměřená metoda výuky práva snaha o vytvoření spojnice mezi teorií a praxí „jak myslet a jednat jako právník“ důraz kladen na nácvik právnických dovedností vzdělávací prvek a prvek sociální spravedlnosti interaktivní, na praxi zaměřená metoda výuky práva snaha o vytvoření spojnice mezi teorií a praxí „jak myslet a jednat jako právník“ důraz kladen na nácvik právnických dovedností vzdělávací prvek a prvek sociální spravedlnosti

21 Právní kliniky – co umožňují Propojení teoretických informací z více předmětů (učení se v souvislostech) Prohloubení teoretických znalostí Praktická aplikace již nabytých vědomostí za současného nácviku dovedností Pocit odpovědnosti, etické problémy Uplatnění různých vzdělávacích metod Práce s reálnými klienty a případy Intenzivní zkušenost Propojení teoretických informací z více předmětů (učení se v souvislostech) Prohloubení teoretických znalostí Praktická aplikace již nabytých vědomostí za současného nácviku dovedností Pocit odpovědnosti, etické problémy Uplatnění různých vzdělávacích metod Práce s reálnými klienty a případy Intenzivní zkušenost

22 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jak se stát dobrým právníkem? JUDr. Maxim Tomoszek."

Podobné prezentace


Reklamy Google