Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus v graviditě Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus v graviditě Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno."— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus v graviditě Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno

2 Diabetes mellitus Chronické metabolické onemocnění Relativní nedostatek cirkulujícího insulínu vedoucí k hyperglykemii, glykosurii, způsobuje zvýšený katabolismus tuků a bílkovin a může vést ke vzniku ketosacidosy. Jeho dekompenzace v graviditě vede ke zvýšené mateřské i neonatální morbiditě Definice:

3 Diabete mellitus porucha tvorby insulinu > menší biologická dostupnost > rezistence periferních tkání (chronický zánět Langer Hans ostrůvků) autoimunitní onemocnění - protilátky proti insulinu nutriční faktory- obezita, alkoholismus genetické vlivy - multifaktoriální infekční onemocnění- rubeola, parotitis, coxackie Etiologie :

4 Klasifikace diabetu ( dle WHO) - Typ I – IDDM (insulin dependentní) - Typ II - NIDDM s obezitou nebo bez ní - Diabetes sdružený s jinými chorobami a syndromy( diabetes po pankreatitidě) - Porucha glukózové tolerance - Gestační diabetes - Osoby s předchozí poruchou glukózové tolerance - Osoby s potenciální poruchou glukózové tolerance

5 Diagnostika DM Vyhledávání rizikových skupin orientační vyšetření do 20.t.g - zkrácený oGTT = O’ SULLIVANUV TEST Glykemie 1 hod po 50g Gluk p.o. nad 7,8 = pos = ihned oGTT pod 7,8 = neg = oGTT ve 24 - 28.t.g.

6 oGTT ve II. polovině gravidity: Na lačno 60’120’dg. pod 5,5pod 8,8pod 7,77norma pod 6,68,88-9,99nad 7,77porucha gluk. tolerance nad 6,6nad 9,99nad 8,88gestační DM Diagnostika DM

7 Novější kriteria oGTT(75g Glu) pouze po 120 min  7,7 =norma oGTT 60min+120min 5,5 - 10,0 - 8,3 Glykemie na lačno 6,1 - 7,0 vysoké riziko DM Glykemie na lačno  7,8 jasná Dg DM Glykemie během dne  11,1 jasná Dg DM Diagnostika DM

8 I. typ - inzulin dependentní DM náchylnost ke ketoacidóse časté hypoglykemie v I trimestru s postupující graviditou se zvyšuje potřeba insulinu až o 30% dávky pacientky mohou vytvářet antiinzulární protilátky - riziko vzniku hypoglykemie se ztrátou vědomí

9 I. typ - inzulin dependentní DM Prekoncepční příprava kompenzace diabetu - normoglykemie (glukometry selfmonitoring, krátce a středně působící insuliny) HAK s nízkou dávkou estrogenů + důsledné plánování gravidity( IUD pro riziko infekce nevhodné), po porodech sterilizace nekouřit, boj proti obezitě

10 I. typ - inzulin dependentní DM Péče v graviditě sledování v ambulanci pro rizikovou graviditu normoglykemie  5,5, normální hladiny glykosil. Hb, glykemický profil 1xtýdně PAD jsou v graviditě kontraindikována - riziko teratogenity pro plod, kontrola stavu komplikací DM (retinopatie, nefropatie, vyšetření štítné žlázy...) normotenze  140/90 prenatální diagnostika VVV plodu

11 I. typ - inzulin dependentní DM Péče v graviditě prevence uroinfekce - asymptomatické bakteriurie mikroalbuminurie  20-30 mg/l kontrolovat váhový přírůstek dávkování INS klesá  20 t.g.  roste 2x (antiinzulární aktivita placenty do 36t.g., pak pokles, po porodu placenty klesá potřeba inzulinu během hodin až na výchozí hodnoty).

12 I. typ - inzulin dependentní DM Péče v graviditě tokolytika a kortikoidy mají diabetogenní efekt Partusisten - přísné monitorování glykemie a úprava dávky insulinu prepartální hospitalizace - monitorování fetoplacentární jednotky, stanovení strategie vedení porodu

13 I. typ - inzulin dependentní DM Medikamentosní terapie jen Humánní INSULINY - HUMULIN, ACTRAPID, INSUMAN, HUMALOG (syntetické insuliny s okamžitým účinkem) minimálně 3 - 4 denní dávky insulinové pumpy dietní opatření - 9/200 terapie komplikací diabetu (oční, renální, hypertenze - NE beta-blokátory KI: ACE inhibitory)

14 I. typ - inzulin dependentní DM Porod diabetičky diabetičky by měly rodit na specializovaném pracovišti předčasné ukončení gravidity při zhoršujícím se cévním onemocnění, ketoacidóse, zhoršení preeklampsie, nepříznivé porodnické anamnéze preventivní hospitalizace od 36. t.g. - diabetička nemá přenášet!!! programovaný porod per vias naturales ( v ideální dobu za ideálních podmínek)

15 I. typ - inzulin dependentní DM Porod diabetičky volnější indikace k ukončení gravidity per sectionem caesaream (asi ve 20 - 50 %) per partum jsou energetické potřeby hrazeny infuzní terapií dávky insulinu zůstávají většinou stejné, intenzivní monitorování glykemie

16 I. typ - inzulin dependentní DM Péče o novorozence diabetičky dítě ihned předat neonatologovi vyšetření glykemie, bilirubinu, kalcia, Astrup, KO, kultivace z krku, nosu, moče, stolice sledování novorozence na JIP nebo odděleních intermediární péče dle jeho zdravotního stavu

17 I. typ - inzulin dependentní DM Poporodní péče Kojení ano!!! –zvýšit energetický přísun (potrava) –nesnižovat INS !!!!!!!! nutramigen pro děti Doporučení do další gravidity u DM I. typu - děti brzy a lépe jen 2

18 Gestační DM INZULINOREZISTENCE v periferii a porucha sekrece INS - nižší senzitivita k INS při normálním počtu receptorů? - N nebo vyšší hladiny. INS pouze v graviditě - do 3 měsíců po porodu mizí 15 % gravidit v ČR

19 Gestační DM ANTIINZULÁRNÍ PůSOBENÍ HORMONů 1. humánní plac. Laktogen 17.t.g 2. kortizol 3. hCG 4. progesteron?, estrogen ? vznik gestačního diabetu u pacientek s dispozicí

20 Gestační DM DM v rodině, věk obesita, glykosurie porod plodu nad 4000g gravidita s DM hypertenze, preeclampsie opakované Ab, + plod in anam Rizikové faktory:

21 Gestační DM dieta 9/200, cvičení Insulin při glykemii na lačno nad 5,5 vyloučit hladovění - riziko ketonurie UZ biometrie, růstová akcelerace fetální hyperinsulinismus - AMC Terapie:

22 Gestační DM Péče v graviditě glykemický profil 1xtýdně, selfmonitoring glykosilovaný Hb ketolátky v moči glykosurie UZ biometrie á 2 - 3 týdny TK, mikroalbuminurie, váha, moč - K+C

23 Gestační DM Péče po porodu 40 - 60 % žen s gest. DM má do 30 let DM II.typu Po porodu a diabetologická poradna do 3měsíců po porodu gestační diabetes mizí

24 Komplikace DM angiopathie : retinopathie, nefropatie, ICHS, angiopathie DK zánětlivá onemocnění: infekce moč cest, pyelonefritis ( 2-5 x častěji), poševní infekce - mykózy hyperemesis gravidarum hypertenze, preeklampsie akutní metabol. poruchy ketoacidoza + hypoglykemie Ze strany matky:

25 KI gravidity při DM NEOŠETŘENÁ diabetická retinopatie diabetická nefropatie - kreatinin  140umol/l + proteinurie  1g,/24hod závažná hypertenze na KOMBINACI antihypertenziv cévní komplikace - a. cor. + a. DKK vegetativní neuropatie výrazná dekompenzace DM v období koncepce? Ze strany matky:

26 Komplikace DM Diabetická embryopathie -VVV plodu špatná kompenzace diabetu v období organogenese - malformace kardiovaskulární, kostní (sy kaudální regrese), GIT, nervového sy, Diabetická fetopathie : makrosomie plodu (nad 4000 g), hypoglykemie, hypokalcemie, hypomagnesiemie Ze strany plodu:

27 Komplikace DM Respiratory distress syndrom : u plodů diabetiček dochází později ke tvorbě surfaktantu Komplikace hematologické polycytemie novorozenců vede k častější novorozenecké žloutence Perinatální mortalita asi dvojnásobná než v běžné populaci Ze strany plodu:

28 Komplikace DM Sy náhlého úmrtí plodu toxický efekt ketolátek vede k depresi dechového centra plodu a snížení funkce myokardu

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus v graviditě Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google