Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diabetes mellitus v graviditě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diabetes mellitus v graviditě"— Transkript prezentace:

1 Diabetes mellitus v graviditě
Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno

2 Diabetes mellitus Definice: Chronické metabolické onemocnění
Relativní nedostatek cirkulujícího insulínu vedoucí k hyperglykemii, glykosurii, způsobuje zvýšený katabolismus tuků a bílkovin a může vést ke vzniku ketosacidosy. Jeho dekompenzace v graviditě vede ke zvýšené mateřské i neonatální morbiditě

3 Diabete mellitus Etiologie :
porucha tvorby insulinu > menší biologická dostupnost > rezistence periferních tkání (chronický zánět Langer Hans ostrůvků) autoimunitní onemocnění - protilátky proti insulinu nutriční faktory- obezita, alkoholismus genetické vlivy - multifaktoriální infekční onemocnění- rubeola, parotitis, coxackie

4 Klasifikace diabetu ( dle WHO) - Typ I – IDDM (insulin dependentní)   - Typ II - NIDDM s obezitou nebo bez ní - Diabetes sdružený s jinými chorobami a syndromy( diabetes po pankreatitidě) - Porucha glukózové tolerance - Gestační diabetes - Osoby s předchozí poruchou glukózové tolerance - Osoby s potenciální poruchou glukózové tolerance

5 Diagnostika DM Vyhledávání rizikových skupin
orientační vyšetření do 20.t.g - zkrácený oGTT = O’ SULLIVANUV TEST Glykemie 1 hod po 50g Gluk p.o. nad 7,8 = pos = ihned oGTT pod 7,8 = neg = oGTT ve t.g.

6 Diagnostika DM oGTT ve II. polovině gravidity: Na lačno 60’ 120’ dg.
pod 5,5 pod 8,8 pod 7,77 norma pod 6,6 8,88-9,99 nad 7,77 porucha gluk. tolerance nad 6,6 nad 9,99 nad 8,88 gestační DM

7 Diagnostika DM Novější kriteria
oGTT (75g Glu) pouze po 120 min 7,7 =norma oGTT min+120min 5,5 - 10,0 - 8,3 Glykemie na lačno 6,1 - 7,0 vysoké riziko DM Glykemie na lačno 7,8 jasná Dg DM Glykemie během dne 11,1 jasná Dg DM

8 I. typ - inzulin dependentní DM
náchylnost ke ketoacidóse časté hypoglykemie v I trimestru s postupující graviditou se zvyšuje potřeba insulinu až o 30% dávky pacientky mohou vytvářet antiinzulární protilátky - riziko vzniku hypoglykemie se ztrátou vědomí

9 I. typ - inzulin dependentní DM
Prekoncepční příprava kompenzace diabetu - normoglykemie (glukometry selfmonitoring, krátce a středně působící insuliny) HAK s nízkou dávkou estrogenů + důsledné plánování gravidity ( IUD pro riziko infekce nevhodné), po porodech sterilizace nekouřit, boj proti obezitě

10 I. typ - inzulin dependentní DM
Péče v graviditě sledování v ambulanci pro rizikovou graviditu normoglykemie  5,5, normální hladiny glykosil. Hb, glykemický profil 1xtýdně PAD jsou v graviditě kontraindikována - riziko teratogenity pro plod, kontrola stavu komplikací DM (retinopatie, nefropatie, vyšetření štítné žlázy...) normotenze  140/90 prenatální diagnostika VVV plodu

11 I. typ - inzulin dependentní DM
Péče v graviditě prevence uroinfekce - asymptomatické bakteriurie mikroalbuminurie  mg/l kontrolovat váhový přírůstek dávkování INS klesá  20 t.g.  roste 2x (antiinzulární aktivita placenty do 36t.g., pak pokles, po porodu placenty klesá potřeba inzulinu během hodin až na výchozí hodnoty).

12 I. typ - inzulin dependentní DM
Péče v graviditě tokolytika a kortikoidy mají diabetogenní efekt Partusisten - přísné monitorování glykemie a úprava dávky insulinu prepartální hospitalizace - monitorování fetoplacentární jednotky, stanovení strategie vedení porodu

13 I. typ - inzulin dependentní DM
Medikamentosní terapie jen Humánní INSULINY - HUMULIN, ACTRAPID, INSUMAN, HUMALOG (syntetické insuliny s okamžitým účinkem) minimálně denní dávky insulinové pumpy dietní opatření - 9/200 terapie komplikací diabetu (oční, renální, hypertenze - NE beta-blokátory KI: ACE inhibitory)

14 I. typ - inzulin dependentní DM
Porod diabetičky diabetičky by měly rodit na specializovaném pracovišti předčasné ukončení gravidity při zhoršujícím se cévním onemocnění, ketoacidóse, zhoršení preeklampsie, nepříznivé porodnické anamnéze preventivní hospitalizace od 36. t.g. - diabetička nemá přenášet!!! programovaný porod per vias naturales ( v ideální dobu za ideálních podmínek)

15 I. typ - inzulin dependentní DM
Porod diabetičky volnější indikace k ukončení gravidity per sectionem caesaream (asi ve %) per partum jsou energetické potřeby hrazeny infuzní terapií dávky insulinu zůstávají většinou stejné, intenzivní monitorování glykemie

16 I. typ - inzulin dependentní DM
Péče o novorozence diabetičky dítě ihned předat neonatologovi vyšetření glykemie, bilirubinu, kalcia, Astrup, KO, kultivace z krku, nosu, moče, stolice sledování novorozence na JIP nebo odděleních intermediární péče dle jeho zdravotního stavu

17 I. typ - inzulin dependentní DM
Poporodní péče Kojení ano!!! zvýšit energetický přísun (potrava) nesnižovat INS !!!!!!!! nutramigen pro děti Doporučení do další gravidity u DM I. typu - děti brzy a lépe jen 2

18 Gestační DM INZULINOREZISTENCE v periferii a porucha sekrece INS
- nižší senzitivita k INS při normálním počtu receptorů? - N nebo vyšší hladiny. INS pouze v graviditě - do 3 měsíců po porodu mizí 15 % gravidit v ČR

19 Gestační DM 1. humánní plac. Laktogen 17.t.g 2. kortizol 3. hCG
ANTIINZULÁRNÍ PůSOBENÍ HORMONů 1. humánní plac. Laktogen 17.t.g 2. kortizol 3. hCG 4. progesteron?, estrogen ? vznik gestačního diabetu u pacientek s dispozicí

20 Gestační DM Rizikové faktory: DM v rodině, věk obesita , glykosurie
porod plodu nad 4000g gravidita s DM hypertenze, preeclampsie opakované Ab, + plod in anam

21 Gestační DM Terapie: dieta 9/200, cvičení
Insulin při glykemii na lačno nad 5,5 vyloučit hladovění - riziko ketonurie UZ biometrie, růstová akcelerace fetální hyperinsulinismus - AMC

22 Gestační DM Péče v graviditě glykemický profil 1xtýdně, selfmonitoring
glykosilovaný Hb ketolátky v moči glykosurie UZ biometrie á týdny TK, mikroalbuminurie, váha, moč - K+C

23 Gestační DM Péče po porodu
% žen s gest. DM má do 30 let DM II.typu Po porodu a diabetologická poradna do 3měsíců po porodu gestační diabetes mizí

24 Komplikace DM Ze strany matky:
angiopathie : retinopathie, nefropatie, ICHS, angiopathie DK zánětlivá onemocnění: infekce moč cest, pyelonefritis ( 2-5 x častěji), poševní infekce - mykózy hyperemesis gravidarum hypertenze, preeklampsie akutní metabol. poruchy ketoacidoza + hypoglykemie

25 KI gravidity při DM Ze strany matky: NEOŠETŘENÁ diabetická retinopatie
diabetická nefropatie - kreatinin  140umol/l + proteinurie  1g,/24hod závažná hypertenze na KOMBINACI antihypertenziv cévní komplikace - a. cor. + a. DKK vegetativní neuropatie výrazná dekompenzace DM v období koncepce?

26 Komplikace DM Ze strany plodu: Diabetická embryopathie -VVV plodu
špatná kompenzace diabetu v období organogenese - malformace kardiovaskulární, kostní (sy kaudální regrese), GIT, nervového sy, Diabetická fetopathie : makrosomie plodu (nad 4000 g), hypoglykemie, hypokalcemie, hypomagnesiemie

27 Komplikace DM Ze strany plodu: Respiratory distress syndrom :
u plodů diabetiček dochází později ke tvorbě surfaktantu Komplikace hematologické polycytemie novorozenců vede k častější novorozenecké žloutence Perinatální mortalita asi dvojnásobná než v běžné populaci

28 Komplikace DM Sy náhlého úmrtí plodu
toxický efekt ketolátek vede k depresi dechového centra plodu a snížení funkce myokardu

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diabetes mellitus v graviditě"

Podobné prezentace


Reklamy Google