Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (IUGR/SGA) Olga Lokvencová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (IUGR/SGA) Olga Lokvencová."— Transkript prezentace:

1 1 Postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (IUGR/SGA) Olga Lokvencová

2 2 Fyziologie dětského růstu  V období od narození do ukončení růstu lze rozlišit tři období, která na sebe navazují a částečně se překrývají: 1. Infantilní růstové období 2. Dětské růstové období 3. Pubertální růstové období Lebl, J. Zapletalová, S. Koloušková a spol. Dětská endokrinologie 2004, Edice Trendy soudobé pediatrie, svazek 3

3 3 Infantilní růstové období  Začíná nitroděložně a pokračuje první dva roky po narození  Rychlost růstu je nejvyšší z celého lidského života. Plod roste nejrychleji ve 2. trimestru  Po narození rychlý růst pokračuje a zdravé dítě vyroste v 1. roce života obvykle kolem 25 cm, ve 2. roce asi 12 cm  Na konci infantilního růstového období dítě dosahuje přibližně poloviny své budoucí dospělé výšky

4 4 Dětské růstové období  Začíná koncem 1. roku života  Mezi 2. rokem a počátkem puberty je růst dítěte poměrně klidný a plynulý.  Růstová rychlost stále mírně klesá z 8 cm/rok (ve 3 letech) až na 5 cm/rok.  Dětské růstové období přispívá k budoucí dospělé výšce člověka přibližně z 30%

5 5 Pubertální růstové období  Trvá 4–5 let  Přichází o 2 roky dříve u dívek než u chlapců.  Je spojeno s pubertálním růstovým výšvihem.  Vrcholí v roce před dosažením plné pohlavní zralosti.  V tomto roce vyroste dívka v průměru 9 cm/rok, chlapec 10,3 cm/rok.  Poté růstová rychlost klesá.  Během tohoto růstového období vyroste mladý člověk o posledních přibližně 20% své konečné dospělé výšky.

6 6 Příčiny SGA  Děti s SGA se rodí s nízkou porodní hmotností a/ nebo délkou vzhledem ke svému gestačnímu věku.  Intrauterinní růstová retardace – IUGR je projevem selhání prenatální fáze infantilního růstového období.  Růst plodu ovlivňují faktory zevní a vnitřní.

7 7 Některé faktory spojené s IUGR:  Zevní faktory (ze strany matky)  výživa matky, onemocnění matky,  abusus alkoholu, drog, nikotinu  častá těhotenství  anomálie placenty, dělohy  Vnitřní faktory (ze strany plodu)  chromozomální aberace  jiné genetické poruchy  kongenitální anomálie  infekce plodu

8 8 Růstový catch-up u dětí s SGA  U většiny dětí s SGA probíhá fáze infantilního růstového období již fyziologicky.  Objeví se u nich catch-up růst.  Část z nich zaujme očekávané místo v percentilové síti tělesné délky již v prvních osmi měsících života, většina růstovou retardaci překoná do 2 let věku.  85 – 90 % dětí s SGA prožívá po narození časný růstový catch-up.  Po vyrovnání tělesné délky s ostatními vrstevníky je jejich další růstová prognóza příznivá.

9 9 Výskyt SGA  Přibližně 3% novorozenců se rodí s významně podprůměrnou porodní hmotností a nebo tělesnou délkou, která svědčí pro SGA.  U 10 – 15% dětí s SGA se však časně postnatální catch-up růst nedostaví.  Asi polovina jedinců zůstane malá i v dospělosti.  Relativní riziko malé postavy je zvýšeno 7,1krát u dětí s nízkou porodní délkou a 5,2krát u dětí s nízkou porodní hmotností

10 10 Hormonální stav dětí s SGA  Podle hypotéz je SGA provázeno relativní rezistencí na řadu hormonů, jako je růstový hormon, IGF-I a inzulín.růstový hormon  Důsledkem této rezistence je nejenom postnatální růstové selhání, ale i zvýšené riziko metabolického syndromu zahrnujícího v dospělosti obezitu, diabetes mellitus 2. typu, hypertenzi a hyperlipidemii.diabetes  Je prokázáno, že děti s SGA mají v mladém věku normální glukózovou toleranci, ale i signifikantně vyšší hladiny inzulínu a proinzulínu.

11 11 Psychosociální vývoj dětí s SGA  V 1. roce života:  Problémy s nechutenstvím, kalorický příjem je nedostatečný děti jsou více ohroženy hypoglykémií.  Psychomotorický vývoj se jeví jako opožděný, což bývá spíše následkem nedostatečné hmotnosti a délky, proto vázne pohybová koordinace.  V předškolním a školním věku  u řady znaky lehké mozkové dysfunkce (důsledek prodělaných hypoglykémií v kojeneckém věku)  Dominuje: psychomotorický neklid, vyšší únavnost, labilita, nižší tělesná výkonnost, vázne sociální vyzrávání.  Intelekt normální.  Někdy je výkonnost nepříznivě ovlivněna sociální nezralostí a menší tělesnou zdatností.. Rodina bývá vůči těmto dětem hyperprotektivní, okolí má na ně menší nároky a bludný kruh se uzavírá.

12 12 Ovlivnění růstu dětí s SGA  Řada studií prokázala, že tělesná výška dětí s SGA bez catch-up růstu nepřesáhne v dospělosti 3. percentil – tj. důležité je použití růstového hormonu.

13 13 Vliv růstového hormonu na celkový vývoj dětí s SGA  Výsledný efekt léčby růstovým hormonem je velmi ovlivněn včasným zahájením léčby  maximum účinku růstového hormonu můžeme pozorovat do začátku puberty.  Léčba by proto měla být zahájena ještě v předškolním věku.  Léčba růstovým hormonem má příznivý vliv i na celkový psychický vývoj dítěte. Léčba růstovým hormonem  Podávání růstového hormonu vede k nárůstu svalové hmoty a tím i zlepšení tělesné kondice

14 14 Metabolické účinky růstového hormonu u dětí s SGA  Kostní zrání  urychlení kostního zrání při léčbě růstovým hormonem je nevýrazné.  Glycidový metabolismus  během podávání růstového hormonu zůstávala glukózová tolerance v normě a nebyl zaznamenán žádný případ diabetes mellitus.  Lipidový metabolismus a krevní tlak  pacienti s SGA mají v dospělosti vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění.  po zahájení léčby růstovým hormonem významně klesly hladiny celkového cholesterolu i LDL cholesterolu.  růstový hormon příznivě působil i na krevní tlak.

15 15 Kritéria pro zahájení léčby přípravkem Genotropin u dětí s SGA  Indikace  Poruchy růstu (současná SDS růstu <-2,5 a upravená rodičovská směrodatná odchylka růstu <-1) u dětí malého vzrůstu, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA), s porodní váhou a/nebo délkou pod – 2SD, u kterých se nedostaví růstový výšvih /catch-up growth/ (HV SDS < 0 během posledního roku) do 4 let věku nebo později.

16 16 Kritéria pro zahájení léčby přípravkem Genotropin u dětí s SGA  Dávkování :  Doporučená dávka 0,035 mg/kg tělesné váhy denně,dokud není dosaženo konečné výšky.  Léčba by měla být ukončena po prvním roce, jestliže SDS rychlosti růstu je pod +1.  Léčba by měla být ukončena, je-li rychlost růstu 14 let (dívky) nebo > 16 let (chlapci), což odpovídá uzávěru epifyzárních růstových štěrbin.


Stáhnout ppt "1 Postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (IUGR/SGA) Olga Lokvencová."

Podobné prezentace


Reklamy Google