Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Průkaz energetické náročnosti budov Praha 15. ledna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Průkaz energetické náročnosti budov Praha 15. ledna 2009."— Transkript prezentace:

1 1

2 Průkaz energetické náročnosti budov Praha 15. ledna 2009

3 3 Právní předpisy Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Vyhláška č.148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

4 4 Zákon č.406/2000 Sb., §6a Odst.1 Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 5) musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis 6a), a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami. Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti vztahující se ke splnění těchto požadavků. Při změnách dokončených budov jsou požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů a prvků budovy. Odst.2 Splnění požadavků podle odstavce 1 dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen "průkaz"), který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 5a). Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při a) výstavbě nových budov, b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

5 5 Vyhláška č.137/1998 Sb., Splněním §6a zákona č.406/2000 se zároveň prokazuje splnění obecně technických požadavků na výstavbu §28 OTP

6 6 Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Příloha č.1 D. Dokladová část b) průkaz energetické náročnosti budovy

7 7 Energetická náročnost budovy Množství energie odhadované pro splnění potřeb spojených se standardizovaným užíváním budovy: - vytápění - příprava teplé vody - chlazení - větrání - osvětlení

8 8 Stanovení energetické náročnosti budov Vyhláška č. 148/2007 roční potřeba energie – výpočtem Národní kalkulační nástroj – softwarový produkt Vztažená na m 2 celkové podlahové plochy kWh/m 2.rok

9 9 Hodnocení energetické náročnosti budovy Porovnání vypočtené hodnoty energetické náročnosti budovy (E) s referenční hodnotou (R) Příl. č.1 vyhlášky 148/2007 Klasifikační třídy A – G E = R – budova je zařazena do klasifikační třídy C

10 10 Tabulka klasifikačních tříd Druh budovy A B C D E F G ---------------------------------------------------------------- Rodinný dům98-142 Bytový dům83-120 Hotel a restaurace201-294 Administrativní budova124-179 Nemocnice211-310 Vzdělávací zařízení90-130 Sportovní zařízení103-145 Obchodní budovy122-183

11 11 Příklad průkazu

12 12 Co nevyžaduje zpracování průkazu energetické náročnosti budovy §6a,odst.8 U změny stavby energetický audit prokáže technickou a funkční nemožnost nebo ekonomickou vhodnost Budovy dočasné – 2 roky Budovy experimentální Budovy s občasným užíváním (náboženská činnost)

13 13 Co nevyžaduje zpracování průkazu energetické náročnosti budovy §6a,odst.8 Budovy obytné s užíváním < 4 měsíce v roce Budovy samostatně stojící< 50m 2 podlahové plochy Budovy obsahující vnitřní technologické zdroje tepla Výrobní budovy v průmyslových areálech Provozovny a neobytné zemědělské budovy s nízkou roční spotřebou energie na vytápění

14 14 SEI – dotčený orgán Stavby s roční spotřebou energie > 700 GJ Vydává závazné stanovisko

15 15 Zpracovatelé průkazu Energický auditor autorizované osoby v oboru: -pozemní stavby -technologická zařízení budov -technika prostředí staveb Musí mít ještě ministerstva průmyslu a obchodu

16 16 Seznam energetických expertů Na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/energetika-a- suroviny/uspory-energie/seznam- energetickych-expertu/seznam.html

17 17 Přechodná ustanovení? Stavební úřady budou vyžadovat průkaz energetické náročnosti budovy jako součást projektové dokumentace pro ohlášení nebo přikládané k žádosti o stavební povolení podaných po 1.1.2009


Stáhnout ppt "1. Průkaz energetické náročnosti budov Praha 15. ledna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google